De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 2.  Theoretische inleiding vaardigheden  Bespreken van de verdiepende leervraag  Oefenen met vaardigheden  Laatste uur: zelfstandig oefenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 2.  Theoretische inleiding vaardigheden  Bespreken van de verdiepende leervraag  Oefenen met vaardigheden  Laatste uur: zelfstandig oefenen."— Transcript van de presentatie:

1 Week 2

2  Theoretische inleiding vaardigheden  Bespreken van de verdiepende leervraag  Oefenen met vaardigheden  Laatste uur: zelfstandig oefenen

3 ESV/ Cultuurbepaalde communicatie http://www.youtube.com/watch?v=pxoB6M hmbIg&feature=related

4 CULTUURBEPAALDE COMMUNICATIE Alle communicatie, waarbij cultuurverschillen op het gebied van waarden en belangen een rol (kunnen) spelen tussen minimaal twee gesprekspartners. Doel: om via het verwerven van inzichten in de invulling van waarden en belangen die cultuurbepaald zijn, de communicatie van de ander beter te begrijpen en daarbij de juiste houding aan te nemen.

5 ONDERSCHEID  Ik-cultuur (individualistisch), ook wel actieve cultuur genoemd. (welzijn van het individu staat voorop). Wordt op expliciete wijze gecommuniceerd.  Wij- cultuur (collectivistisch), ook wel passieve cultuur genoemd. De vorm van de boodschap is belangrijker dan de inhoud.

6 GEERT HOFSTEDE  Vijf dimensies:  http://www.youtube.com/watch?v=6gJzRS0I 7tA http://www.youtube.com/watch?v=6gJzRS0I 7tA 1. Machtsafstand 2. Individualisme versus collectivisme 3. Masculiniteit - feminiteit 4. Onzekerheidsvermijding 5. Lange- versus kortetermijnoriëntatie

7 LEREN INTERCULTUREEL COMMUNICEREN  Fase 1: bewustwording van je eigen gedrag (normen en waarden)  Fase 2: kennis opdoen over de ander (verzamelen kennis en verschillen begrijpen  Fase 3: vaardigheden ontwikkelen die behalve op kennis ook op ervaring met de ander berusten (herkennen situaties en beter omgaan met andersdenkenden)

8  Wat is volgens jullie de sleutel tot betere communicatie? Schrijf drie waarden op die jij belangrijk vind.

9 ZEVEN CATEGORIEËN 1. Respect en begrip 2. Luisteren en kennis vs. Interesse en openheid 3. Vertrouwen en eerlijkheid 4. Taal en acceptatie 5. Empathie en duidelijkheid 6. Oogcontact en tolerantie 7. Geduld en humor

10 FEEDBACK Feedback is het terugkoppelen van informatie van de ene persoon naar de andere, waarmee duidelijk wordt gemaakt hoe de boodschap (of het gedrag) van de een op de ander overkomt.

11 FEEDBACK  Feedback verduidelijkt de relatie tussen mensen  Positief  Negatief

12 FEEDBACK  Manieren van feedback geven: - Verbaal of nonverbaal - Bewust of onbewust - Spontaan of op verzoek - Formeel of informeel - Sta jij open voor feedback?

13 REGELS VOOR HET GEVEN VAN FEEDBACK  Beschrijf concreet gedrag  Vertel erbij wat het je doet  Wacht niet te lang  Wees niet uitsluitend negatief  Doe suggesties voor verbetering  Wees uitnodigend

14 REGELS VOOR HET GEVEN VAN FEEDBACK  Geef bruikbare feedback  Doseer je feedback  Vraag om een reactie  Let op nonverbaal gedrag van de ander  Wees zo kort mogelijk  Houd rekening met het incasseringsvermogen van de ander

15 REGELS VOOR HET ONTVANGEN VAN FEEDBACK  Luister naar de ander  Ga na of je de ander goed begrijpt  Vraag door  Vraag na bij anderen  Vraag naar de betekenis die je gedrag voor de ander heeft

16 REGELS VOOR HET ONTVANGEN VAN FEEDBACK  Accepteren betekent niet dat je het er mee eens bent  Laat eerlijk blijken wat het je doet  Bepaal zelf of je je gedrag wilt veranderen

17  Luisteren  Vragen stellen  Doorvragen  Concretiseren  Op de juiste manier feedback geven aan medestudenten

18  Oefenen vaardigheden in subgroep (= 2 tweetallen bij elkaar)  Bestudeer H 3, 4 en 5 ESV  Opdrachten maken op Pag. 55 en de discussievragen Pag. 65  Reflectieverslag 2

19


Download ppt "Week 2.  Theoretische inleiding vaardigheden  Bespreken van de verdiepende leervraag  Oefenen met vaardigheden  Laatste uur: zelfstandig oefenen."

Verwante presentaties


Ads door Google