De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderen in de schoolleeftijd  worden kritisch naar hun ouders  kunnen steeds beter beargumenteren  willen op een gegeven moment niet meer in het openbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderen in de schoolleeftijd  worden kritisch naar hun ouders  kunnen steeds beter beargumenteren  willen op een gegeven moment niet meer in het openbaar."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderen in de schoolleeftijd  worden kritisch naar hun ouders  kunnen steeds beter beargumenteren  willen op een gegeven moment niet meer in het openbaar geknuffeld worden ‘Issues’ in het gezin gaan niet meer zozeer over praktische zaken, maar vooral over verantwoordelijkheden in huis. Thuis

2 Een gezin is een echte gemeenschap als:  Ouders en kinderen regelmatig samen dingen doen  Ze zich verantwoordelijk voelen voor elkaars welbevinden  Ze elkaar erkenning geven voor de taken die ze uitvoeren  Ouders overeenstemming hebben in de waarden en normen Het gezin al collectief

3 Ecologie betekent omgevingskunde. Het gezin bevindt zich in verschillende kringen/ systemen Gezinsecologie

4 Wat hebben broertjes en zusjes aan elkaar:  Leren omgaan met agressie  Saamhorigheidsgevoel  Jongere kinderen trekken zich op aan oudere  Deïndentificatie;niet meer op de ander willen lijken Broertjes en zusjes

5 Behaviouristisch: sturen met belonen en straf  Autoritair Maturistisch: laat de kinderen maar begaan  Laisser-faire Cognitivistisch: sturen met toelichting en uitleg  Autoritatief Opvoedingsstijl

6 Uit onderzoek naar echtscheiding bij adoptiegezinnen is het volgende gebleken:  Adoptiefouders scheiden minder  Adoptiefkinderen hebben in het algemeen meer gedragsproblemen Adoptie

7 Wat er gezegd kan worden over eenoudergezinnen:  Kinderen worden vaak gezinspartner van de ouder  Kinderen in eenoudergezinnen worden eerder onafhankelijker en zelfstandiger  Er zijn aanwijzingen voor het feit dat jongens die bij moeder blijven wonen meer probleemgedrag vertonen dan jongens die bij hun vader zijn gaan wonen  Afwezigheid van vader wordt gezien als negatief voor de intellectuele ontwikkeling Eenoudergezinnen

8 Kinderen raken bijzondere positie kwijt als er een nieuwe partner in het gezin komt. Meisjes hebben meer moeite met een stiefouder dan jongens. Vooral met stiefvaders. Stiefouders

9 Welke voor en nadelen denk je dat er zijn bij werkende moeders? Werkende moeder

10 Werkloosheid zorgt voor een versterking van het gezinsklimaat dat er al was. Invloed van het feit dat vader werkloos is, hangt af van een aantal factoren:  Reden van ontslag  Hoogte van de uitkering  De mate waarin vader actief blijft Werkloze vader

11 Echtscheiding heeft in het algemeen een negatieve invloed op de kinderlijke ontwikkelingen en hun persoonlijk welbevinden. Vb. MET PARENTIFICATIE WORDT BEDOELD: DE GEZINSOMSTANDIGHEDEN WAARIN VAN DE KANT VAN DE OUDERS HET KIND VERANTWOORDELIJK WORDT GEMAAKT VOOR HET WELBEVINDEN VAN DE OUDERS. OF DOOR MIDDEL VAN HET OVERNEMEN VAN (VERZORGINGS)TAKEN, DOOR MIDDEL VAN HET ZICH LATEN VERZORGEN, OF DOOR HET LEVEN VOOR DE OUDERS TE LEVEN. Problemen van echtscheidingskinderen hebben vooral te maken met de situatie v óó r de scheiding. http://www.vpro.nl/programma/onzekinderen/afleveringen/19639213/Echtscheiding

12  Werkcollege: responsie & proeftoets Volgende keer


Download ppt "Kinderen in de schoolleeftijd  worden kritisch naar hun ouders  kunnen steeds beter beargumenteren  willen op een gegeven moment niet meer in het openbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google