De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ Kind in ontwikkeling deel A Thema 1 Baby. Even voorstellen: Naam: Madeleine Meurs Site: med.hr.nl/meurm Kamer: L03.354.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ Kind in ontwikkeling deel A Thema 1 Baby. Even voorstellen: Naam: Madeleine Meurs Site: med.hr.nl/meurm Kamer: L03.354."— Transcript van de presentatie:

1 + Kind in ontwikkeling deel A Thema 1 Baby

2 Even voorstellen: Naam: Madeleine Meurs Email: m.meurs@hr.nlm.meurs@hr.nl Site: med.hr.nl/meurm Kamer: L03.354

3 + Inleiding Thema 1 Baby H 1 t/m 7 Thema 2 Jonge Kind H8 t/m 13 Thema 3 Adolescent H14 t/m 16 Focuscolleges en verwerkingsopdrachten, en veel zelfstudie! Toetsing: toets met MC vragen (h5 t/m 18) EN praktijkopdracht

4 + Vandaag Uitleg studiehandleiding toetsing en eindopdracht Focus ontwikkelingsgebieden Expertgroep Verwerkingsopdrachten Werken aan de praktijkopdracht

5 + FOCUS Ontwikkelingsgebieden 1. Fysieke ontwikkeling: lichamelijk, motorisch, zintuiglijk 2. Cognitieve ontwikkeling: Gedachten, geheugen, kennis, intelligentie 3. Sociale/persoonlijke ontwikkeling: emoties, vrienden, karakter Per leeftijdsfase worden deze ontwikkelingsgebieden beschreven. TIP: schrijf per leeftijdsfasen de kernwoorden op die bij de ontwikkelingsgebieden horen TIP: Kijk op de site van de uitgever voor extra studiemateriaal en proefvragen – ALLEEN als je het originele boek hebt met de code

6 + Groei van de baby

7 + Gevoelige periodes Afgebakende periode waarin het kind extra gevoelig is voor omgevingsfactoren die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling.

8 + Motorische ontwikkeling: reflexenreflexen Start met aangeboren reflexen

9 + Mijlpalen in motorische ontwikkeling: ‘Is mijn kind wel snel genoeg?’

10 + Zintuigen Wat kunnen baby’s zien? Wat kunnen baby’s horen? Wat kunnen baby’s ruiken en proeven? Wat kunnen baby’s voelen?

11 + Zien

12 + Horen

13 + Cognitieve ontwikkeling Twee theorieen: Piaget: kinderen ontwikkelen cognitieve vermogens door ervaringen in motorisch gedrag. Dit verloopt in verschillende stadia. Informatieverwerkingstheorie: biedt verklaringen voor hoe mensen informatie opnemen, gebruiken en verwerken.  Welke mentale programma’s gebruiken mensen om problemen op te lossen? Geheugen, intelligentie

14 + Geheugen Ook baby’s hebben geheugencapaciteiten. Maar waarom kun je je niet veel herinneren van je babytijd?

15 + Intelligentie Hoe slim is een baby? En hoe slim wordt hij later? Sterke correlatie tussnen snelheid van informatieverwerking en later IQ.

16 + Sociale ontwikkeling Hoe ervaren baby’s de wereld? Algemene principes: Angst voor vreemden Scheidingsangst: strange situation experimentstrange situation experiment Social referencing Weten baby’s wie ze zijn? (spiegel-en-rouge)spiegel-en-rouge Theory of mind: het vermogen om je een beeld te vormen van het perspectief van een ander Theory of mind

17 + Hechting

18 + Persoonlijkheidsontwikkeling Wortels van de persoonlijkheid in de babytijd, want dan al stabiele gedragspatronen (temperament)temperament Erik Erikson: theorie over psychosociale ontwikkeling. Baby: vertrouwen vs. Wantrouwen Wat is gunstig:  goodness of fit

19 + Verwerkingsopdrachten Baby’s in verschillende culturen 1. Hoe stimuleren ouders uit verschillende culturen de ontwikkeling van het kind? 2. Welke omgang spreekt jou het meeste aan? 3. Ken jij aparte gewoontes/rituelen?

20 + Piaget Cognitieve ontwikkeling Sensomotorische periode 0-2 jaar Preoperationele periode 2-7 jaar Concreet-operationele periode7-11 jaar Formeel-operationele periode>11 jaar Jean Piaget (1896 – 1980)

21 + Piaget: De basis Een mens ontwikkelt een denkvermogen door Nature EN Nurture Wij zijn constant bezig om alle informatie te verwerken in denkschema’s Adaptatie: aanpassen aan de omgeving Assimilatie: informatie interpreteren met bestaande denkschema’s Accommodatie: Oude denkschema’s aanpassen, of nieuwe denkschema’s aanmaken als nieuwe informatie niet meer past in oude schema’s

22 De senso-motorische fase (0-2 jaar) In deze periode ligt de nadruk van het cognitief functioneren vrnl. op de motorische reacties op sensorische input Mentale representaties Objectpermanentie Test: verstoppen van een speeltje

23 De pre-operationele fase (tot ongeveer 7 jaar) De naam pré-operationeel wordt gebruikt omdat het kind nog geen echte 'denkhandelingen’ (operaties) kan verrichten. Het denken van het kind in deze fase noemt Piaget egocentrisch. Het mist het vermogen zich in de situatie van iets of iemand te verplaatsen. egocentrisch Test: 3 bergen test, False belief test, of Sally-Ann test

24 False-belief test en Sally-Ann test False belief test Play-do

25 + De concreet operationele fase (tot ongeveer 11-12 jaar) In deze fase verwerft het kind verschillende nieuwe datastructuren, maar deze blijven beperkt tot concreet materiaal en zijn nog niet gericht op abstracte zaken. Vandaar ook de naam van deze fase. Conservatie principe is verworven Conservatie Test: conservatietaak Reversibiliteit

26 + De formeel operationele fase (vanaf ongeveer 11-12 jaar) Kinderen kunnen logisch en abstract denken Brengt systematiek aan in zijn denken Deductief redeneren

27 + Voorbereiding Praktijkopdracht Groepjes van 5 studenten Kennen jullie kinderen van elke leeftijdsfase? Wie gaan jullie testen? Welk begrip staat centraal in elke fase? Welke test hoort hierbij? Wie gaat er filmen en de filmpjes monteren?

28 + Donderdag Rondje voortgang praktijkopdract Rondje actualiteiten (huiswerk!) – wat voor trends zijn er over de ontwikkeling van kinderen (docu, artikelen, blogs, krant, tv) Bespreken theorie


Download ppt "+ Kind in ontwikkeling deel A Thema 1 Baby. Even voorstellen: Naam: Madeleine Meurs Site: med.hr.nl/meurm Kamer: L03.354."

Verwante presentaties


Ads door Google