De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingspsychologie Hoorcollege: Baby Peuter Kleuter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingspsychologie Hoorcollege: Baby Peuter Kleuter."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingspsychologie Hoorcollege: Baby Peuter Kleuter

2 Programma Intro(2) Baby Peuter Kleuter

3 Belangrijke begrippen H2 Piaget – ontw van denken, schema’s assimilatie, accommodatie, equilibratie, fasen met leeftijd en beschrijving Vygotsky – taal interactie met omgeving (linguistisch determinisme, zone van naaste ontwikkeling, scaffolding) Infoverwerking – mens=computer, geleidelijk, aandacht, geheugen

4 Belangrijke begrippen H2 Freud – fasen met beschrijving en leefijd, psychoseksuele ontwikkeling, fixatie, regressie, afweermechanismen Mahler - van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, objectconstantie Erikson -sociale dimensie interactie, bij elke fase van Freud een conflict, leertheorie – conditionering, observational learning

5 Ontwikkelingstheorieen: Extra uitgelicht Piaget Cognitieve ontwikkeling Freud Psychoseksuele ontwikkelingstadia Erikson Psychosociale ontwikkeling - Levensfasen

6 Piaget Cognitieve ontwikkeling Sensomotorische periode 0-2 jaar Preoperationele periode 2-7 jaar Concreet-operationele periode7-11 jaar Formeel-operationele periode>11 jaar Jean Piaget (1896 – 1980)

7 Piaget: De basis Een mens ontwikkelt een denkvermogen door Nature EN Nurture Wij zijn constant bezig om alle informatie te verwerken in denkschema’s Adaptatie: aanpassen aan de omgeving Assimilatie: informatie interpreteren met bestaande denkschema’s Accommodatie: Oude denkschema’s aanpassen, of nieuwe denkschema’s aanmaken als nieuwe informatie niet meer past in oude schema’s

8 De senso-motorische fase (0-2 jaar) In deze periode ligt de nadruk van het cognitief functioneren vrnl. op de motorische reacties op sensorische input Mentale representaties Objectpermanentie Test: verstoppen van een speeltje

9 De pre-operationele fase (tot ongeveer 7 jaar) De naam pré-operationeel wordt gebruikt omdat het kind nog geen echte 'denkhandelingen’ (operaties) kan verrichten. Het denken van het kind in deze fase noemt Piaget egocentrisch. Het mist het vermogen zich in de situatie van iets of iemand te verplaatsen. egocentrisch Test: 3 bergen test, False belief test, of Sally-Ann test

10 False-belief test en Sally-Ann test False belief test Play-do

11 De concreet operationele fase (tot ongeveer 11-12 jaar) In deze fase verwerft het kind verschillende nieuwe datastructuren, maar deze blijven beperkt tot concreet materiaal en zijn nog niet gericht op abstracte zaken. Vandaar ook de naam van deze fase. Conservatie principe is verworven Conservatie Test: conservatietaak Reversibiliteit

12 De formeel operationele fase (vanaf ongeveer 11-12 jaar) Kinderen kunnen logisch en abstract denken Brengt systematiek aan in zijn denken Deductief redeneren

13 Freud Psychoseksuele ontwikkelingstadia Orale fase 0 – 1,5 jaar Anale fase 1,5 – 2,5/3 jaar Fallische Fase 3 - 6/7 jaar Latentiefase7 - 11 jaar Genitale fase > 11 jaar Goed door lopen fasen anders kans op fixatie/ regressie

14 Erikson Psychosociale ontwikkeling - Levensfasen Basaal vertrouwen vs Basaal wantrouwen - (hechting) Autonomie vs schaamte en twijfel - (eten, aankleden, zindelijkheid)

15 Levensfasen Initiatief vs schuldgevoel (gretigheid) Vlijt vs minderwaardigheid (schooljaren) Identiteit vs rolverwarring (adolescentie)

16 Per leeftijdsfase Zintuiglijke/biologische/motorische ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling Emotionele en sociale ontwikkeling Problemen

17 Baby 17

18 Biologische ontwikkeling Slaap – actieve REM en regelmatige Nonrem slaap. 16 uur per dag, kortere slaapcyclus, om de 3-4 uur wakker Huilen – pijn/honger/schrik. Wel niet oppakken?? Reflexen - na 3-4 maanden verdwijnen deze reflexen 18

19 Motorische ontwikkeling Tabel 6.1 Grove motoriek 5 mnd – omdraaien 8 mnd – zelf zitten 9 mnd – kruipen 13 mnd – zelf lopen Tabel 6.2 Fijne motoriek en cognitie 1 mnd – reactie stem 4 mnd – reikt en grijpt voorwerpen 11 mnd – duwt speelgoedauto 12 mnd – pakt klein voorwerp uit fles 19 Bron: Bayley Scales of Infant Development-II NL versie

20 Zintuigelijke ontwikkeling Horen - stem en hoge tonen Zien – contrasten, 16-21 wkn diepte en perspectief Ruiken/proeven – zoet! Tast - best ontwikkeld, overleving Perceptie – bewegende gezichtengezichten 20

21 Cognitieve ontwikkeling Aangeboren vermogen taalverwerving – Noam Chomsky Taalontwikkeling in fasen: 1.Prelinguaal vocaliseren - huilen en geluidjes 2.Brabbelen – 4mnd toonhoogte en sterkte, 6 mnd lettergrepen 3.Sociaal brabbelen – 8 mnd 4.Spraak – 10-12 mnd 21

22 Emotionele en sociale ontwikkeling Wederkerigheid – moeder en kind reciprociteit, sensitiviteit en responsiviteit Winnicot ‘Good enough mother’ - niet perfect maar wel optimaal Glimlach – 5 mnd eerste glimlach, daarvoor herkenning voorwerpen/mensen Stranger anxiety – +/- 7maanden 22

23 Emotionele en sociale ontwikkeling Stanger Anxiety Rutter & Garmezy Meer angst als: Verzorger afwezig is Omgeving onbekend is Baby slechte ervaring met vreemden heeft gehad Er weinig controle is op de situatie 23

24 Hechting Harlow – onderzoek hechting Harlow Bowlby – Hechting resultaat kwaliteit verzorging Ainsworth – 1.Veilig gehecht (Basis) 2.Angstig-vermijdend (Afstand) 3.Angstig-afwerend-afhankelijk (Contact) 4.Gedesorganiseerd (Desorientatie)

25 Peutertijd 1-2.5 jaar 25

26 Biologische ontwikkeling Motoriek – zelf lopen en traplopen Zindelijkheidsontwikkeling - zindelijkheid ontlasting sneller dan urine, dag eerder dan nacht, meisjes eerder dan jongens, 4-5 jr zindelijk

27 Cognitieve ontwikkeling Taalontwikkeling: 5 elementen 1.Fonologie - klanken 2.Semantiek – betekenis 3.Morfologie – elementen vervoegingen 4.Syntax – grammatica en zinsopbouw 5.Pragmatiek – gebruik van taal in context Oetsiekoetsie 27

28 Emotionele en sociale ontwikkeling Koppigheidsfase - terrible two’s - NEE Socialisering – psychoanalytische visie, leertheoretische visie en evolutionaire visie Autonomie - eigenheid 28

29 Kleutertijd 2,5 - 5 jaar 29

30 Cognitieve ontwikkeling Pre-operationele periode Geheugen – herkennen goed, reproductie minder goed Aandacht – concentratie steeds beter, systematisch selecteren nog niet goed Sociale cognitie – Theory of Mind (ToM) 30

31 Emotionele en sociale ontwikkeling Autonomie en zelfcontrole Sekserollen: Kohlberg: Kerngeslachtsidentiteit – 3jr Geslachtsstabiliteit – 4-5jr Geslachtsconstantheid – 6-7jr 31

32 Emotionele en sociale ontwikkeling Emoties: jaloezie, trots, schaamte  geweten Agressieontwikkeling - instrumentele agressie – doel - vijandige agressie - schade - relationele agressie - kwetsen Genetisch: hartslag, testosteron Ook model-leren (Bandura). 32

33 Video baby’s in verschillende culturen zelfbeheersing


Download ppt "Ontwikkelingspsychologie Hoorcollege: Baby Peuter Kleuter."

Verwante presentaties


Ads door Google