De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  De psychoseksuele ontwikkeling volgens Freud is de beschrijving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "  De psychoseksuele ontwikkeling volgens Freud is de beschrijving."— Transcript van de presentatie:

1

2  http://www.youtube.com/watch?v=YcxeYnpVRC4 http://www.youtube.com/watch?v=YcxeYnpVRC4  De psychoseksuele ontwikkeling volgens Freud is de beschrijving van de geestelijke ontwikkelingsfasen die de mens vanaf zeer jonge leeftijd volgens Sigmund Freud (1856-1939) doormaakt.Sigmund Freud  Deze ontwikkeling wordt volgens Freud sterk beïnvloed doordat de geestelijke interacties, niet in de laatste plaats met vader en moeder, voor jongetjes en meisjes verschillend verlopen.

3  Theorie  Het belangrijkste onderscheid dat Freud maakt binnen het menselijk brein is dat van: 'id', 'ego' en 'superego'. Het 'id' is een onderbewust mechanisme dat op twee soorten energie werkt. Ten eerste Eros, de seksuele energie. Daarnaast Tanatos, de woede. Het 'ego' probeert deze twee energieën in bedwang te houden. Hierdoor functioneren veel mensen in hun dagelijks leven normaal. Als het 'egomechanisme' zijn werk echter niet goed doet kan het 'id' aan de macht komen. Dit gebeurt onder andere tijdens de slaap. Dromen werden door Freud dan ook gezien als een belangrijke informatiebron voor onderliggende menselijke behoeftes. Gelukkig is het 'ego' vaak erg sterk. Zo sterk zelfs, dat veel mensen niet voor hun gedachtes uitkomen. Dit komt door weerstand- en verdringingsmechanismen. Deze mechanismen doen nuttig werk, als zij in normale mate voorkomen. Het 'superego' is ten slotte het beeld dat mensen hebben van hun ideale zelf. Hierin liggen de normen en waarden besloten, die door de omgeving zijn mee gegeven. Het 'superego' is de grote tegenstander van het 'id' en is gericht tegen de seksuele en agressieve energie. Het 'ego' bemiddelt tussen id en superego  http://www.youtube.com/watch?v=NCXynjpFaKU http://www.youtube.com/watch?v=NCXynjpFaKU .

4  De orale fase is de eerste fase in de psychoseksuele ontwikkeling en heeft betrekking op de eerste 21 maanden van het leven. In Freuds theorie vormt deze fase de eerste relatie tussen een kind en zijn of haar moeder. De duur van de fase kan verschillen per cultuur. De focus van bevrediging ligt bij deze fase bij de mond. Genoegen wordt gehaald uit borstvoeding en het verkennen van de omgeving (nieuwe voorwerpen in de mond doen). In dit stadium is het Es dominant, omdat het Ich (ego) noch het Über-ich (superego) volledig gevormd zijn. De baby heeft dus nog geen besef van zichzelf en alle acties zijn gebaseerd op het lustprincipe. Het Ich is echter in ontwikkeling in deze eerste fase.orale faseegosuperego

5  De anale fase is de tweede fase in de psychoseksuele ontwikkeling en duurt van ongeveer 15 maanden tot 3 jaar. Het overlapt dus gedeeltelijk met de orale fase. Rond deze leeftijd (2 jaar, maar dit verschilt ook per cultuur) begint ongeveer de zindelijkheidstraining, wat betekent dat het kind gefascineerd raakt over de erogene zone van de anus. Dit stadium valt samen met het begin van het vermogen om de sluitspier te beheersen, en daarmee ook het vermogen om geschenken te geven of te weigeren. De anale fase vormt een conflict met het Es, het Ich (ego) en het Über-ich (superego). Dit conflict wordt het kind aangeboden door de eisen van de ouders. Het is dus eigenlijk een conflict tussen het Es, Ich, Über-ich en de eisen van de ouders.anale faseanus

6  De fallische fase is de derde fase in de psychoseksuele ontwikkeling en duurt van ongeveer 3 tot 5 à 6 jaar. De bron van bevrediging is in dit stadium de geslachtsdelen. Dit is niet in de zin van volwassen seksualiteit; het kind is immers fysiek onvolwassen. Kinderen worden zich steeds meer bewust van hun lichaam en zijn nieuwsgierig naar hun lichaam en dat van andere kinderen, en ook dat van hun ouders. Voorbeeld: bij de kinderspelletjes doktertje en moeder&vader wordt naar geslachtdelen gevraagd. Ook voelen kinderen zich vaak aangetrokken tot hun ouders. Hierbij zijn vaak dochters aangetrokken tot de vader en zien moeder als concurrentie en andersom ook met zoon en moeder. Ze trekken dan ook meer naar hun desbetreffende ouder toe.fallische fase

7  De latentiefase is de vierde fase van de psychoseksuele ontwikkeling die begint rond het 6e levensjaar en duurt tot 11 à 12 jaar. De interesse van het kind krijgt dan een minder egocentrisch en seksueel karakter. Het is een periode van typisch zakelijke belangstelling en een grote drang van weten. Als de seksuele nieuwsgierigheid van de vorige fase al te sterk onderdrukt is, bestaat er kans, dat zich deze drang van weten bij het kind niet doorzet. Zijn exploratiedrang en nieuwsgierigheid hebben hem dan in de vorige fase te veel narigheid bezorgd.latentiefase

8  ]  De genitale fase is de vijfde en laatste fase van de psychoseksuele ontwikkeling die begint rond het 11e à 12e levensjaar en duurt tot de volwassenheid. De genitale fase volgt de latentiefase op en kan beschreven worden als de ontwikkeling van de geslachtsdrift. De volgende momenten kunnen in het seksuele rijpingsproces onderscheiden worden (min of meer chronologisch): Een algemeen zinnelijke prikkelbaarheid en verscherping van de zintuigen die deels eigenaardige subjectieve gebeurtenissen in dromen en dagdromen, deels bijzonder sterke reacties op objectieve zinnelijke prikkels schijnt te veroorzaken. Met deze zinnelijke prikkelbaarheid schijnt de seksuele nieuwsgierigheid ten nauwste verbonden te zijn. Er ontstaan specifiek lichamelijke prikkels, die tot onanistische handelingen en bevrediging dwingen. Er ontwikkelt zich een onbepaald en vaag verlangen, een gevoel ontwaakt en zoekt dwingend naar een object. Uit dat onbepaalde verlangen kristalliseert zich een besliste wil tot overgave, in het begin meestal van zuiver platonische aard. Het object van deze wil is vaak een onbekende en ver verwijderde persoonlijkheid van willekeurige leeftijd en geslacht, jegens wie de overgave innerlijk, vaak zonder enige uiterlijke toenadering, wordt voltrokken. Er worden fysieke toenaderingspogingen jegens een bereikbare partner op speelse wijze gedaan, waarbij deze partner zelden dezelfde is als degene op wie de wens tot overgave gericht is. Seksueel verkeer wordt beproefd of nagestreefd. De psychische gemeenschap van belangen, levenshoudingen en gemeenschappelijk begrijpen met de partner wordt gewenst en nagestreefd.genitale fase

9 Assimilatie De werkelijkheid inpassen in wat je al weet. Onderbrengen in bestaande schema’s. Accommodatie Denkwijze en gedrag schema‘s aanpassen aan de omgeving.

10  Sensorimotorische fase (0–18 mnd) - circulaire reactie - waarnemen effect eigen handelen - object permanentie - egocentrisme http://www.youtube.com/watch?hl=nl&v=lKZ9IPRKkkU&gl=NL  Pre-operationele fase (18 mnd-6 jr) - groter cognitief vermogen - gericht op wat is, geen begrip omkeerbaarheid, denkt vanuit eigen gezichtspunt  Concreet-operationele fase (6-11 jr) - kan zich andere gezichtspunten voorstellen - meerdere dingen met elkaar in verband brengen  Formeel operationele fase ( 11 jaar en ouder) - ruimtelijk denken - abstract denken - logisch denken http://www.youtube.com/watch?v=TRF27F2bn-A&list=PLE9vldnNKHpHVbVDLB80S2Sw2niimD4gt

11 Tijdelijke verbindingen tussen zenuwcellen: kort iets onthouden. Probeer onderstaand getal te onthouden 0 1 0 2013 0202014

12 Informatie kan voor langere tijd worden vastgehouden. - expliciet - impliciet

13 Gemiddeld korte termijn geheugen 7 +/- 2 items onthouden  010 – rotterdam  jaartal  020 amsterdam  2014 jaartal Chunken!!!

14  Klassieke conditionering  Operante conditionering  Modeling  Observational learning

15  Pavlov  Aanleren van reflexen

16  Aanleren van gedrag dmv straffen en beloningen  Thorndike, Skinner Generalisatie Discriminatie Trial and error http://www.youtube.com/watch?v=- 63ysqT5nu0&feature=related

17  Shaping/vorm geven  Latent leren/ onbewust  Uit het hoofd leren/ rijtjes leren tafels, naamvallen  Imitatie en modeling/observational – Bandura /nadoen  Probleemoplossend leren/ inzicht  Zelf ontdekken/ zelf leren

18  Zien  Horen  Proeven  Ruiken  Voelen

19  In de baarmoeder: licht en donker  Pasgeboren: licht en donker omtrekken simpele vorm contrasten  Tot 4 weken alleen van een afstand van 20 centimeter  Na 4 weken beginnen met accomoderen; dichtbij zien, scherp, meer details  Tussen 16 en 21 weken: diepte en perspectief

20

21

22

23  Na 6 maanden zwangerschap reactie op geluid waar te nemen (schoppen)  Pasgeborene geeft de voorkeur aan geluiden die hij uit de baarmoeder kent  Vooral hoge tonen  Vooral gefocust op stem moeder

24  Drinkt vruchtwater in de baarmoeder  Reageert op zoet vruchtwater  Zoete prikkel reguleert ademhaling

25  Ruiken kan een kind in de baarmoeder niet  Gebruikt reuk om borst moeder te zoeken  Ook bij reuk is zoet de favoriet

26  Pasgeborenen zijn heel gevoelig voor aanrakingen  Gebruik van reflexen  Meest uitgebreide zintuig  Maakt waarneming van heel dichtbij mogelijk  Jonge kinderen gebruiken vooral hun mond

27  Vroeger dacht men dat baby’s nog geen pijn konden voelen  Uit recente onderzoeken waarbij hersenactiviteit bij couveusebaby’s werd gemeten, bleek dat baby’s wel pijn beleven.

28 In de eerste maand imiteert een baby gezichtsuitdrukkingen. Na de tweede maand wordt een begin gemaakt met sociale cognitie. Novelty preference Gericht zijn op nieuwe dingen Habituatie Gewenning aan een bepaalde prikkel

29 De eerste bewegingen: reflexen  Omklemmingreflex  Grijpreflex  Oogreflex  Zuigreflex  Plaatsingsreflex  Stapreflex  Kruipreflex

30  Steeds grotere lichaamsbeheersing komt door rijping.  Oefenen helpt verfijnen.  Spierspanning  Vaste rijpingsvolgorde  Eerst grove motoriek, dan fijne motoriek

31  Lateralisatie van de hersenen; ontwikkeling van linker- en rechterhersenhelft en de verbindingen  Lichaamsevenwicht

32  APGAR-score http://www.youtube.com/watch?v=zY87wohJl9I&feature=related

33


Download ppt "  De psychoseksuele ontwikkeling volgens Freud is de beschrijving."

Verwante presentaties


Ads door Google