De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE (ONGEBOREN) BABY LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE (ONGEBOREN) BABY LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 DE (ONGEBOREN) BABY LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011

2 H2 : VOOR EN NA DE GEBOORTE 40 weken zwanger 1.Germinaal (3 à 4 weken): zygote 2.Embryonaal (5 tot 10 weken)  mini-mens 3.Foetaal (11-40 weken)  (functie)ontwikkeling/reflexen 2

3 PRENATALE ONTWIKKELING 3

4 PSYCHISCHE ONTWIKKELING? wel gewaarworden en reageren, maar bewustzijn? vanaf 26w : reactie op geluids- en lichtprikkels wellicht elementaire vorm van geheugen 4

5 PROBLEMEN BIJ DE ZWANGERSCHAP 1.Miskraam (25% voor 12 e week) – buitenbaarmoederlijke zwangerschap 2.Genetische en chromosomale afwijkingen 5

6 PROBLEMEN BIJ DE ZWANGERSCHAP 3.Schadelijke omgevingsinvloeden Ziekten/infecties moeder (bijv. Toxoplasmose) Drugs (tabak, alcohol, medicijnen) Stralingen Verkeerde voeding Resus-incompatibiliteit Leeftijd moeder Stress 6

7 DE GEBOORTE 7

8 VORMEN VAN BEVALLEN Zachte bevalling (Leboyer) Thuisbevalling Epidurale Keizersnede (gepland – acuut) Zittend Onderwater 8

9 TIMING prematuur w38 a term w42 postmatuur 6% 3,3kg, 50cm 40% onrijpe ademhaling bevalling inzetten ev. couveuse 9

10 ALLES OK? Hartslag Ademhaling Spiertonus APGAR-score (10) Huidprikkeling Huidskleur Natuurlijke dagcrème (Vernix) Gewicht, lengte, hoofdomtrek Fontanellen Reflexen … 10

11 BABYREFLEXEN 11

12 ABNORMAAL? NEE, HEEL GEWOON om de 2 à 3 uur eten onregelmatig slapen meconium geelzucht  lamp acné borstontwikkeling (melk) 12

13 H3 DE BABY 1.Lichamelijk : 1. snel en asynchroon (+30m, + 7kg) 2.melk  +fruit  +groenten  +vlees/vis  mee-eten 3.Slaappatroon 2.Motorisch : grote individuele verschillen 1.Boven naar beneden, binnen naar buiten 2.5 fasen 1.Kijken 2.Grijpen 3.Zitten 4.Kruipen 5.Lopen 13

14 H3 DE BABY 3.Tekenen : motorisch plezier 14

15 H3 DE BABY 4.Perceptueel : 1.ZIEN : vanaf w2: onscherp zicht op 25m Voorkeur voor gezicht, beweging, 3D, felle contrasten perceptuele constantie Vanaf 6m: diepteperspectief 15

16 H3 DE BABY 4.Perceptueel : 1.ZIEN 2.HOREN voorkeur menselijke stem, vrouwenstem, moeder voorkeur voor moeder-taal voorkeur hoge tonen moeilijk om te focussen 3.RUIKEN/PROEVEN voorkeur zoet geur van moederborst 4.VOELEN warmte, koude, pijn, druk 5.STIMULERENDE OMGEVING oriënterende en defensieve respons 16

17 17

18 H3 DE BABY 5.seksueel : ontdekken van lichamelijke gevoelens 1.directe behoeften, huidcontact 2.Freud : stadia in psychoseksuele ontwikkeling 18

19 H3 DE BABY 6.Sociaal-emotioneel : 1.Natuurlijk, afgestemde interacties tussen ouder-kind 2.Belang van lichamelijk contact (Harlow) 19

20 H3 DE BABY 6.Sociaal-emotioneel : 3.Hechtingsgedrag : baby “roept” verzorger huilen, lachen, brabbelen, grijpen, volgen  vertrouwen / wantrouwen 4 types gehechtheidsgedrag (Bowlby/Ainsworth): Afstand Basis Contact Desoriëntatie 20 B = veilig gehecht A,C,D = onveilig gehecht

21 H3 DE BABY 6.Sociaal-emotioneel : 4.Vreemdenangst/separatieangst 5.Social referencing : kijken naar anderen om betekenis af te leiden 21

22 H3 DE BABY 7.Cognitief : 1.Piaget : sensori-motorisch stadium (handelen is denken) reflexen primaire circulaire reacties : herhalen secundaire circulaire reacties : effecten intentioneel handelen tertiaire circulaire reacties : actief experimenteren mentale representatie 2.nog geen objectpermanentie 22

23 H3 DE BABY 8.Taal : begrip en productie Huilen Vocaliseren (6w-7m) Brabbelen (8m–1j) Eenwoordzinnen Tweewoorzinnen (bijv. “opa thuis”) 9.Spel Belang voor motorische, sociale, cognitieve (fantasie) ontwikkeling 23 prelinguaal vroeglinguaal (betekenis!)

24 H3 DE BABY 10.Persoonlijkheid : conflicttheorie van Erikson 24 LeeftijdConflict BabyVertrouwen ↔ wantrouwen PeuterAutonomie ↔ schaamte en twijfel KleuterInitiatief ↔ schuld SchoolkindVlijt ↔ minderwaardigheid AdolescentieIdentiteit ↔ identiteitsverwarring jongvolwassenIntimiteit ↔ isolement volwassenGenerativiteit ↔ stagnatie bejaardeIntegriteit ↔ wanhoop

25 H3 DE BABY 11.Muzisch Hargreaves : 5 fasen in artistieke ontwikkeling De baby als muzisch model : verwondering, emoties, geboeid zijn, erbij willen zijn,…. 25 leeftijdfase 0-2presymbolischFysieke controle 2-5figuraalglobale vormen, weinig detail 5-8schematischstreven naar conventies 8-15regelsystemenzoals volwassenen >15metacognitieregels durven overstijgen


Download ppt "DE (ONGEBOREN) BABY LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google