De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskunde 11e editie Werkgroep Wiskunde B havo/vwo Wim Doekes - hoofdauteur 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskunde 11e editie Werkgroep Wiskunde B havo/vwo Wim Doekes - hoofdauteur 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskunde 11e editie Werkgroep Wiskunde B havo/vwo Wim Doekes - hoofdauteur 19 november 2015

2 Inhoud van de werkgroep -Inleiding -Kort overzicht veranderingen bij Wiskunde B -Focus op Meetkunde -Leerlijnen Meetkunde 4/5 havo resp. 4/5/6 vwo -Opdrachten maken en beoordelen

3 Examenprogramma havo Wiskunde B Analyse (beperkte veranderingen): Evenredigheidsverbanden Toepassingen afgeleide functies Kettingregel alleen met f(lin.functie) Geen productregel Geen afgeleide van sin en cos Meetkunde (sterk veranderd): Afstanden en hoeken in concrete situaties Algebraïsche methoden

4 Leerlijnen Meetkunde 4/5 havo B 4 havo B Hoofdstuk 5Afstanden en hoeken Hoofdstuk 7Lijnen en afstanden 5 havo B Hoofdstuk 5Cirkels Examenvoorbereiding

5 Examenprogramma vwo Wiskunde B Analyse (veranderingen): Inverse functies Asymptoten en limieten Vervallen: Toenamediagrammen; Logschalen; Riemannsom, integralen voor berekenen lengte van een grafiek of afgelegde weg; Formules van Simpson;

6 Vervolg Ex.programma vwo B Meetkunde (volledig veranderd) Meetkunde met coördinaten Vector en inproduct Symmetrie, transformatie en beweging Parametervoorstellingen (bewegend punt) Wel: problemen zowel redenerend als rekenend kunnen aanpakken

7 Leerlijnen Meetkunde 4/5/6 vwo B 4 vwo B Hoofdstuk 5Lijnen Hoofdstuk 8Vectoren 5 vwo B Hoofdstuk 5Cirkels Hoofdstuk 7Meetkunde: Rekenen of redeneren 6 vwo B Hoofdstuk 3Parametervoorstellingen Hoofdstuk 6Bewijzen in de meetkunde Examenvoorbereiding

8 Opdrachten in het boek Introductie-opdrachten Oefenen Verwerken en toepassen Gemengde opdrachten Test jezelf Extra oefening, Basis en Gemengd Uitdagende opdrachten Soms gemarkeerd: wda-opdracht

9 Meetkunde 4 havo B Voorkennis: Gelijkvormigheid, sinus- en cosinusregel, afstandsberekeningen Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig? blz. 129 opdr. 36

10 Meetkunde 4 havo B Voorkennis: richtingshoeken, product rico’s is -1, Pythagoras Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig? blz. 193 opdr.G-5

11 Uitwerking G-5

12 Meetkunde 5 havo B Op een cirkel met straal 5 liggen de punten A, B en C zo dat AB = AC = 5. Bereken BC. Voorkennis: gelijkvormigheid, vergelijkingen lijnen, loodrechte stand Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? WDA ????? Nuttig? blz. 132 opdr. 34

13 Uitwerking 34 Essentieel: Inzicht dat ME = 3 Aanpak 1: Gelijkvormige driehoeken AME en ADB. Aanpak 2: Analytisch, assenstelsel, Vergelijkingen van AM en BC; snijpunt D BC = 2 BD

14 Meetkunde 5 vwo B Voorkennis: gelijkvormigheid, vectorrekening, stelling van Thales, inproduct Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig? blz. 187 opdr. 35

15 Uitwerking 35

16 Meetkunde 5 vwo B Voorkennis: zie 35 Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig? blz. 187 opdr. 36

17 Uitwerking 36

18 Meetkunde 5 vwo B Voorkennis: zie 35 Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig? blz. 187 opdr. 37

19 Uitwerking 37

20 Examenopdrachten Uit Pilotexamens havo wiskunde B De Eierland Grachtenloop Lijnen door punten op een cirkel Twee cirkels

21 Examenopdrachten Uit Pilotexamens vwo wiskunde B Twee punten Loodrecht

22 Verschillen havo / vwo Rekenen versus redeneren Nog vragen of opmerkingen? Terugblik

23 Bedankt en tot ziens


Download ppt "Moderne Wiskunde 11e editie Werkgroep Wiskunde B havo/vwo Wim Doekes - hoofdauteur 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google