De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analytishe Meetkunde Inleiding tot een nieuw soort wiskunde…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analytishe Meetkunde Inleiding tot een nieuw soort wiskunde…"— Transcript van de presentatie:

1

2 Analytishe Meetkunde Inleiding tot een nieuw soort wiskunde…

3 Analytische Meetkunde Inleiding tot een nieuw soort wiskunde… Werkwijze: Steeds met de muis klikken om verder te gaan…! Denk actief mee bij het doornemen van deze voorstelling, anders is het zinloos wat je doet!

4 Van productverzameling naar functie GrafiekenBron Doel Productverzameling Relatie Functie Domein Beeld Constructie Nulpunt Reële functies… 1° graadsfunctie constante functie 2° graadsfunctie rationale functie irrationale functie … A x B = { (a,b) | a  A en b  B } bld f dom f opsomming pijlenvoorstelling omschrijving roostervoorstelling relatie waarbij elk element van de bron… hoogstens één beeld heeft f (x) = 0 f –1 {0} = Wij houden het dit jaar bij eerstegraads- functies!

5 Wie? Wat? Uitspraak? Assen- stelsel? René Descartes, “vader van de analytische meetkunde” Loodrechte assen Gelijke ijken Cartesiaans assenstelsel Je pense, donc je suis! Cogito ergo sum! Ik denk, dus ik besta! Franse wiskundige 1596-1650 Getallen en meetkunde aan elkaar koppelen… Meetkundige problemen algebraïsch behandelen…

6 Vergelijking van een rechte Rechte evenwijdig met de x-as y is constante y = getal Rechte evenwijdig met de y-as x is constante x = getal Rechte door de oorsprong geen q in de vorm y = mx + q, geen c in de vorm ax + by +c = 0 y = mx Rechte die de beide assen snijdt y = mx + q Ik ben geen functie, de andere 3 wel!

7 Richtingscoëfficiënt a: y = mx + q  rico a = m a: ax + by + c = 0  rico a = -a/b a // b  rico a = rico b a // x  rico a = 0 a // y  rico a = / Rico positief  stijgende rechte Rico negatief  dalende rechte

8 Tekenverloop van functies Nulpunt? Bepalen door… f -1 {0}= -q/m in de vorm y = mx + q = -c/a in de vorm ax + by + c = 0 Dalend of stijgend? Richtingscoëfficiënt bepalen Positief  stijgend  - 0 + Negatief  dalend  + 0 - Tabel invullen x ----nulpunt ++++ f(x)+/-0-/+

9 Opstellen vergelijking van een rechte Als de 2 snijpunten met de assen gegeven zijn: Als de rico en één coördinaten- koppel gegeven zijn: Als 2 coördinaten- koppels gegeven zijn: Gebruik steeds de snelste methode!

10 Nog formules… |AB|² = |AC|² + |BC|² Coördinaa t van het midden lijnstuk? Lengte van een lijnstuk? Pythagoras ? Misschien kan ik deze maar beter memorisere n… mmm

11 Oplossen stelsels Grafische methode Zelden haalbaar Substitutiemethode Moet als x- of y-term ontbreekt in één van de vergelijkingen Kan best als de coëfficiënt van x of y 1 of –1 is Combinatiemethode Kan altijd Je kan ook een combinatie van de 2 laatste methodes gebruiken… Vraag- stukken Stelsels ongelijkheden

12 Oefeningen… users.telenet.be/steentje users.telenet.be/steentje De meeste oefeningen kwamen reeds aan bod in de ICT-lessen, maar… kunnen als herhaling van de leerstof nog eens gebruikt worden; geven een overzicht van mogelijke soorten oefeningen. Je vindt ze via de gekende weg. Aan jou om de aangeboden middelen te gebruiken of niet! Succes bij het studeren en tot op het examen! An Vandersteene

13 Succes! Dit overzicht is als hulpmiddel bedoeld… Je kan het als je er zelf in gelooft! Problemen? Probeer het forum uit op “Wiskunde Algemeen”! Ik kom daar ook een kijkje nemen…


Download ppt "Analytishe Meetkunde Inleiding tot een nieuw soort wiskunde…"

Verwante presentaties


Ads door Google