De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel Inleiding. Opvattingen over de bijbel Opvattingen over de Bijbel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel Inleiding. Opvattingen over de bijbel Opvattingen over de Bijbel."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel Inleiding

2 Opvattingen over de bijbel

3 Opvattingen over de Bijbel

4 Stellingen 1 De bijbel is letterlijk door God ingegeven God heeft er voor gezorgd dat deze teksten in de bijbel kwamen, daarom kunnen we de bijbel Heilige Schrift noemen. De bijbel bevat de door mensen, in eigen woorden overgebrachte, woorden van God. De bijbel is geschreven door mensen die oprecht in God geloofden en van dit geloof getuigden. In de bijbel spreekt God zelf, maar op een manier die voor ons mensen te begrijpen is: duidelijke wetten, verhalen, beelden, etc. De volle waarheid kunnen we niet bevatten.

5 Stellingen 2 De bijbel is in alle opzichten onfeilbaar waar. Historisch onderzoek bevestigt dit. De bijbel bevat voldoende aanwijzingen om de waarheid over God en mens te kunnen afleiden. De bijbel is in essentie waar (de geestelijke inhoud), niet in de historische details. De bijbel bevat wat we nodig hebben voor het geloof. De bijbel onthult ons wie Jezus was (is).

6 Stellingen 3 De bijbel vertelt van religieuze ervaringen van vroeger, maar zulke ervaringen komen nu net zo goed voor. De bijbel is één van de manifestaties van God, naast de Koran, de Veda’s, etc. Gods woord vinden we uitsluitend in de bijbel.

7 Stellingen 4 De oorspronkelijke tekst is volmaakt, maar die is in de loop der eeuwen verbasterd. Het eeuwenlange proces van ontwikkeling en selectie heeft geresulteerd in een gelouterde en juist daarom waardevolle tekst.

8 Heilige boeken Tenach TALMOEDTALMOED MisjnaNieuwe Testament GemaraKoran JodendomChristendomIslam

9 De Bijbel Bijbel 66 boeken Oude Testament Eerste Testament 39 boeken Hebreeuws (en Aramees) Nieuwe Testament Tweede Testament 27 boeken Grieks

10 Hebreeuwse (Palestijnse) canon TeNaCH Tora = Wetca. 500 v.Chr. Nebi’im = Profetenca. 200 v.Chr Chetubim = Geschriftenca. 100

11 Tora – Nebi’im - Chetubim De 5 “Boeken van Mozes” of: “Pentateuch” Oudste geschiedenissen, veel wetten 5 rollen: TenachSeptuagintaOnze bijbels Be-resjit = In het beginGenesis = OntstaanGenesis Sjemot = NamenExodos = UittochtExodus Wa-jiqra = En hij sprakLeuiticon = LevitischLeviticus Ba-midbar = In de woestijnArithmoi = GetallenNumeri Debarim = WoordenDeuteronomion = Tweede wetDeuteronomium

12 Tora - Nebi’im - Chetubim Nebi’im rishonim (Vroege profeten)  Geschiedenissen van Jozua tot de ballingschap (Jozua, Richteren, Samuël, Koningen) Nebi’im acheronim (Late profeten)  3 grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiel)  12 kleine profeten (Dodekaprofeton)

13 Tora - Nebi’im - Chetubim Diverse genres:  liederen (Psalmen)  wijsheidsliteratuur (Spreuken, Prediker)  geschiedenis (Kronieken, Ezra, Nehemia)  verhalen (Daniel) 5 feestrollen:  Hooglied: Pesach  Ruth: Wekenfeest  Klaagliederen: Tisja be’Av  Prediker: Loofhuttenfeest  Esther: Poerim

14 Hellenistische (Alexandrijnse) canon LXX: Septuaginta - Oude Griekse vertaling van Tenach Wetten (komt overeen met Torah) Historische boeken (verleden) (uit Vroege Profeten en Geschriften) Dichterlijke boeken (heden) (uit Geschriften) Profetische boeken (toekomst) (uit de Late Profeten en enkele Geschriften)

15 Hellenistische canon Vergelijking tussen Hebreeuwse en Hellenistische canon: - Volgorde - Omvang: de Hellenistische canon heeft meer boeken - Inhoud: sommige boeken zijn in de Hellenistische canon uitgebreider

16 Vulgata Bijbelvertaling in het Latijn Libri historici (Wet en historische boeken) Libri didactici (Dichterlijke boeken) Libri prophetici (Profetische boeken) Libri historici novissimi (Boeken der Maccabeeën, apocrief)

17 Nederlandse bijbels Katholieke bijbels volgen de Vulgata Protestantse bijbels hebben de volgorde van de LXX, maar de omvang van Tenach - Statenvertaling - Willibrord vertaling - NBG-vertaling - Groot-Nieuws bijbel - Nieuwe bijbelvertaling 2005 - Naardense bijbel

18

19 Het nieuwe Testament Evangeliën + Handelingen (5) Brieven (21) Openbaring (1)

20 Evangeliën – Brieven - Openbaring Synoptici:  Mattheus  Marcus  Lucas Johannes Handelingen der Apostelen - Het synoptisch probleem - Apocriefe evangeliën

21 Synoptisch probleem Marcus 60-65 Q(uelle) Lucas 70 Mattheus 80

22 Evangeliën – Brieven - Openbaring Brieven van Paulus Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs, Galaten, Ephezieërs, Philppenzen, Kolossenzen, 1en 2 Thessalonisenzen Pastorale brieven 1 en 2 Timotheus, Titus, Filemon, Hebreeën Algemene brieven Jacobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas

23

24 Bijbeluitleg Origenes: 3 nivo’s: - Materieel - Moreel - Geestelijk Eenzijdige lezing - Fundamentalisme - Moralisme - Allegorese

25 Bijbelverhalen Vijf valkuilen: historiseren moraliseren rationaliseren passe-partout van de “exemplarische geloofsgetuige” passe-partout van “God kan alles”


Download ppt "De Bijbel Inleiding. Opvattingen over de bijbel Opvattingen over de Bijbel."

Verwante presentaties


Ads door Google