De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament

2 Inleiding, onderwerpen  Ouderdom handschriften  Dode Zee-rollen  Andere OT-vondsten  Conclusie over ouderdom  Historisch  Betrouwbaarheid evangeliën  Waarschijnlijkheid  Over profetieën  Profetisch perfectum  Tijd  Logica  Het is echt

3 Ouderdom handschriften  Het Oude Testament (de profetieën)  Het OT is geschreven in een periode van ca. 1000 jaar:  Mozes – Maleachi = 1500-420 v. Chr.  Bevat ca. 330 profetieën

4 De Dode-Zeerollen  Ontdekt in 1947  Bevat alle OT boeken, behalve Esther  Belangrijke rol: Jesaja  Deze rol van Jesaja: ca. 125 jaar v. Chr. (over)geschreven

5 Andere OT vondsten  Handschrift Psalter -> 2e eeuw v. Chr.  Daniël -> eind 2e eeuw v. Chr.  Alexandrijnse vertaling -> 285 v. Chr. (= vertaling in het Grieks, septuaginta)

6 Conclusie over ouderdom  OT was voor 130 v. Chr. afgerond  Messiaanse profetieën kunnen daarna niet meer vervalst zijn!  Ze zijn minstens 130 jaar voor Jezus’ geboorte opgeschreven.

7 Historisch  Van de 4 NT-Evangeliën zijn er 3 voor de vernietiging van Jeruzalem (jr. 70) geschreven: Matteüs, Marcus, Lucas.  Deze zijn dus van vlak na de werkelijke gebeurtenis.  Ze zijn direct sterk verspreid door christenen; zie hoeveelheid handschriften (>5.000).

8 Betrouwbaarheid Evangeliën  Als er veel geschiedkundige onjuist- heden in zouden staan, zou dit van Joodse zijde meteen als wapen tegen het opkomend christendom zijn gebruikt.  Joodse OT-deskundigen (Nicodemus, Saulus van Tarsen, Appollos van Alexandrië) zouden zich niet door onjuiste feiten laten overtuigen.

9 Citaten van buiten de Bijbel  Tacitus: “…mensen die onder het gewone volk chrestiani heten. Deze naam staat in verband met Chrestus die door de procurator Pontius Pilatus, onder de regering van Tiberius als misdadiger is veroordeeld.”  Flavius Josephus: “In deze tijd stond Jezus op, een wijs mens… en nadat Pilatus hem op aandringen van onze eigen leidsmannen ter dood veroordeeld heeft…”  Tertullianus: “Teberius, in wiens tijd de naam christen in de wereld kwam…”

10 Waarschijnlijkheid  Toeval? -> wetenschappelijke waarschijnlijkheidsberekening  Stel: 1 profetie komt uit = 1 : 2 dan:  50 profetieën die allemaal uitkomen = 1 : 1.125.000.000.000.000.000 (2 n )  330 profetieën = 1 : 187x10 99

11 Over profetieën  Er zijn Messiaanse profetieën in veel OT boeken, niet alleen in de profeten, maar ook bij Mozes etc.  Er zijn 3 soorten profetieën:  God spreekt over de Messias  Mensen spreken over de Messias  De Messias spreekt Zelf

12 ‘Profetisch perfectum’  Profetieën komen voor zowel in de toekomende als in de verleden tijd => zo komt de klemtoon op de vervulling ‘profetisch perfectum’: alsof het al gebeurd is, zo zeker.

13 Tijd  God is niet aan tijd gebonden.  Daarom heeft Hij ‘voorkennis’ t.o.v. mensen.  Hij kan dus nu vertellen wat er straks gebeurt.

14 Logica  Handelingen 9:22 en 18:28:  Paulus en Apollos bewezen al aan de Joden dat Jezus de Christus is.  Hand. 9:22: ‘symbibazo’ = logische conclusie o.b.v. veel materiaal  Hand. 18:28: ‘deiknumi’ = duidelijke en aanschouwelijke voorstelling van bewijsgronden

15 Het is echt  Geen andere godsdienst kent zo’n bewijs van echtheid  Maar: mensen kunnen hun hart gesloten houden en de logica niet aanvaarden…  We kunnen het wel laten zien: vervolg van de presentatie


Download ppt "Inleiding Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament."

Verwante presentaties


Ads door Google