De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstelondersteunende zorg Trimbos-instituut, 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstelondersteunende zorg Trimbos-instituut, 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Herstelondersteunende zorg Trimbos-instituut, 2013

2 Waarom aandacht nodig? n Een keten van lege zondagen: –de dagen rijgen zich aaneen –weinig persoonlijke aandacht –weinig omhanden –ogenschijnlijk is er weinig perspectief –zorgvernieuwingen gaan hen voorbij

3 Voor wie? n Cliënten die langdurig in een circuit van GGz-organisaties verblijven. n ± 15.000 cliënten in o.a. RIBW's, verblijfsafdelingen.

4 Niet alleen in langdurig verblijf n Begeleiding aan huis / begeleid zelfstandig wonen (meestal langer) n Cliënten die ambulante zorg krijgen (kort- of langerdurend) n Cliënten die kortdurend worden opgenomen en daarna volstaan met poliklinische contacten

5 Wat is herstel? En wat is herstel voor cliënten in de langdurende zorg?

6 Kijkopdracht n Kijkopdracht n Wat benoemen de cliënten in de video als 'herstel'? n http://www.youtube.com/watch?v=CWV R2FpAf24 http://www.youtube.com/watch?v=CWV R2FpAf24

7 Wat is herstel? n Een uniek, persoonlijk proces waarin cliënten proberen hun leven opnieuw inhoud te geven. Foto: boekschrijven.nl

8 Wat is herstel? Persoonlijk en uniek proces Herstel is een persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Meer voldoening ondanks beperkingen Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft ondanks de beperkingen van de aandoening. Nieuwe betekenis en zin Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven.

9 Kenmerken van herstel n Hoop n Controle over je leven n Betekenis en zin n Sociale verbondenheid en rollen

10 Overweldigd worden door de aandoening Worstelen met de aandoening Leven met de aandoening Leven voorbij de aandoening Herstellen is een proces

11 Overweldigd worden door de aandoening Worstelen met de aandoening Leven met de aandoening Leven voorbij de aandoening Doelen in het herstelproces Herwinnen van een positief zelfbeeld Greep op eigen leven Herwinnen van een leven buiten de psychiatrie

12 Herwinnen van een positief zelfbeeld Greep op eigen leven Herwinnen van een leven buiten de psychiatrie Oké, het is anders gelopen dan ik gedacht had, maar ik ben niet alleen die patiënt. Ik ben de moeite waard! Ik heb mijn kwetsbaarheden, of ik het nu leuk vind of niet. Door daar rekening mee te houden kan ik mijn leven opnieuw opbouwen. Ik heb bezigheden die voor mij zinvol zijn en mensen om me heen die me nemen zoals ik ben.

13 Opdracht n Lees het ervaringsverhaal van Lenneke Elfers. n Welke verschillende fasen van het herstelproces kun je terugvinden? (overweldiging, worsteling, leven met en leven voorbij de aandoening) n Noteer per fase die je gevonden hebt een uitspraak van Lenneke of onderstreep deze in de tekst.

14 Belangrijke begrippen n Herstel: – baas over eigen leven n Empowerment: – waar ligt mijn kracht n Ervaringskennis: –hoe ga ik met uitdagingen om

15 Empowerment n Ontdekken van eigen kracht en controle over bestaan. n Vermogen ontworstelen aan hopeloze situatie en een nieuwe wending aanleven te geven. n Welke uitdagingen en welke ondersteuning wil ik? n Eigen keuzes maken en ernaar handelen.

16 Ervaringskennis Persoonlijke ervaringen: wat jou persoonlijk helpt en wat je belemmert in je herstel. Iedereen met een psychische aandoening heeft zijn eigen verhaal. Al die verhalen bij elkaar vormen collectieve ervaringskennis: kennis over hoe het is om te leven met psychische kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan. Ben je vervolgens in staat om die kennis over te dragen aan anderen, dan ontwikkel je ervaringsdeskundigheid.

17 Opdracht ervaringsverhaal n Wat was het dat Lenneke zelf deed waardoor zij zich weer sterker voelde? n Wat deden de hulpverleners om haar te ondersteunen?

18 "Herstellen doe je zelf" n Dus: n NEE! –mogelijkheden scheppen –ruimte creëren voor cliënten Foto: Kees Hersbach

19 Belangrijke voorwaarden n ondersteunend milieu n betrokkenheid en verbondenheid n respectvolle bejegening

20 Wanneer werk je herstelondersteunend? n De hulpverlener is aandachtig aanwezig (present) n Gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze n Reageert persoonlijk op gevoelens en emoties n Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt n Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel individueel als collectief

21 Wanneer werk je herstelondersteunend? n Erkent, benut en stimuleert de ervaringskennis van de cliënt n Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen (d.w.z. gebruikt de hulpbronnen van de cliënt) n Is gericht op het verminderen van lijden én het vergroten van eigen regie/ autonomie

22 Belemmeringen herstelondersteunende zorg n Gebrek aan tijd en geduld n Geslotenheid van verblijfsmilieus n Diagnostische en prognostische kaders n Vooral gericht op het aanbod n Professionele afstand n Dwang en drang n Betuttelende huisregels Foto: AP Martin Meissner

23 Herstel: wat kun je doen? n Cliënten keuzes aanreiken en perspectief bieden n Meer autonomie voor cliënten / eigen regie n Cliënten informeren over herstel / scholing bieden n Veraangenamen woonomgeving n Gastvrijheid voor cliënten, familie, vrienden en vrijwilligers n Aandacht voor sociale verbanden en contacten

24 Bijvoorbeeld…. n Herstel werkgroepen

25 Herstel ondersteunende plannen voorbeeld SBWU

26 Maar ook: sloop de verpleegpost!

27 Het eigen verhaal “ Toen het niet zo goed met me ging, raakte ik mijn baan kwijt. Nu kan ik in een veilige omgeving weer wennen aan het arbeidsproces. Ik leer elke dag weer nieuwe dingen. En het is leuk om zoveel mensen te ontmoeten.” “Ik kwam thuis na school en al m’n kleren lagen op een hoop voor de deur en er werd niet opengedaan. Op dat moment besefte ik dat ik er voortaan alleen voor stond.” "Ik kon op een afstand naar mezelf kijken en kwam tot de conclusie dat ik het allemaal niet zo verkeerd deed en dat ik ondanks alles toch veel dingen op de rit had. Nu een jaar later loop ik nog wel tegen bepaalde dingen aan en weet dat ik altijd zal moeten waken voor mijn valkuilen." www.deervaringsdeskundige.nl

28 Opdracht: wat kun jij doen? n Maak twee groepen. n Waar zou je met jouw team aan kunnen gaan werken? n Wat zou een eerste stap kunnen zijn? n Bedenk een voorstel dat jullie aan de andere groep presenteren.

29 Herstel en rehabilitatie RehabilitatieHerstel Rehabilitatie is een hulpverleningsvorm. Herstel is geen hulpverlening. Rehabilitatie is een proces van cliënt en hulpverlener samen. Herstel is het proces van de cliënt. Rehabilitatie is gericht op eigen doelen: wonen, werken, leren en sociale contacten. Herstel is gericht op empowerment: weer macht krijgen over je ziekte, jezelf en je omstandigheden en opnieuw zin en betekenis geven aan je leven. Rehabilitatie is gericht op het vergroten van activiteiten en participatie (rolherstel). Herstel richt zich op wat voor de cliënt in zijn leven de moeite is.


Download ppt "Herstelondersteunende zorg Trimbos-instituut, 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google