De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van herstelondersteuning tot herstelondermijning : wat is de rol van ABC? Sabina van den Hoek & Tom van Wel – ABC, 3 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van herstelondersteuning tot herstelondermijning : wat is de rol van ABC? Sabina van den Hoek & Tom van Wel – ABC, 3 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Van herstelondersteuning tot herstelondermijning : wat is de rol van ABC? Sabina van den Hoek & Tom van Wel – ABC, 3 april 2013

2 Overzicht •herstel –herstelondermijning –herstelondersteuning •discussie in groepjes •terugkoppeling

3 Herstel? Boevink et al. (2009): herstel is het vinden van een zinvol en bevredigend bestaan met of zonder de psychiatrische aandoening

4 Fasen van herstel Gagne (2004) 1)overrompeld zijn door 2)worstelen met … 3)leven met … 4)leven voorbij …

5 Herstelproces •Herstel is uitdrukkelijk anders dan genezen •is een natuurlijke tendens van mensen (niet alleen met een bepaalde stoornis) •ieder zijn eigen weg en tempo (geen rechte lijn) •kun je nooit voorschrijven •Herstellen doen mensen zelf (ook zonder hulp) •Hulpverlening kan proberen aan te sluiten

6 Dimensies van herstel 1)van de ziekte / aandoening 2)van de persoonlijke identiteit 3)maatschappelijk herstel

7 Vraag Neem een nare/schokkende gebeurtenis uit uw leven in gedachten (niet over uw familielid op ABC). Benoem in steekwoorden: -wat hielp u? -wat hielp u niet?

8 herstelondermijnende reflexen (van eigen hulpverleners) herstelondersteuning door eigen hulpverleners

9 Herstelondermijnende reflexen [1] beter weten - reflex [2] verantwoordelijkheid ontnemen

10 waarom wordt iemand hulpverlener?

11 -mensen willen helpen -iets voor mensen willen betekenen  op fysiek niveau  adviseren: helpen hen op de goede weg te zetten heel nobel… behalve…

12 [1] beter weten - reflex als het moet gebeuren op de manier van de hulpverlener Onderliggend: de cliënt is onvoldoende in staat over zijn eigen wijze van herstel te oordelen  de cliënt wordt klein gemaakt  door deskundigen  werkt zelfstigmatisering in de hand = herstelondermijnend

13 [1] beter weten - reflex (2) vb-1. ergernis over onrealistisch doel van een cliënt vb-2. teleurgesteld omdat hij stopt met medicijngebruik = hulpverlener weet beter dan de cliënt over het bereiken van herstel Grofweg 2 wegen: verzet of aanpassing door de cliënt

14 [2] verantwoordelijkheid ontnemen vb-1. hulpverlener voelt zich machteloos, hoofdpijn, stress etc. vb-2. in laatste werkweek: ‘ik hoef niets meer van cliënten’

15 Achtergrond / hypothese vraag: Wat gebeurt er in het dierenrijk als een soortgenoot zich afwijkend / gestoord / gek gedraagt? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 moderne mens: 200.000 jaar

17 Automatisme een automatische, reflexmatige neiging waarbij de hogere hersenen geen invloed hebben op het ontstaan ervan i.t.t. beschaving (= het beschermen van zwakkeren in de samenleving) mensen met psychische aandoeningen behoren tot de meest gestigmatiseerde groep hulpverleners moeten dit gevaar onderkennen

18 Naar herstelondersteuning herstelondermijning is weliswaar reflexmatig, maar je kunt er nog wel over nadenken 3 manieren om herstelondermijning tegen te gaan [a] continue, kritische beschouwing van onszelf onder begeleiding van de Herstel Ondersteunende Zorg-kenmerken [b] benutten van hevige emoties van hulpverleners [c] toepassen van methodieken

19 [a] continue, kritische beschouwing van onszelf obv HOZ-kenmerken Over de hulpverlener: 1.hoop uitstralen 2.is present (aandachtig aanwezig) 3.bescheiden/terughoudend zijn professionele referentiekader inzetten 4.aanmoedigen tot eigen (herstel)verhaal 5.empowerment stimuleren 6.ervaringsdeskundigheid 7.ondersteuning door belangrijke anderen erkennen 8.eigen regie en autonomie

20 [b] benutten van hevige emoties van hulpverleners Vb 1: iemand raakt dakloos vanwege overtreden van huisregels Niet altijd, maar wel vaak te benutten om achterliggende, herstelondermijnende opvattingen te achterhalen

21 [c] toepassen van methodieken Doel van methodiek: een lijn vasthouden die effectiever is dan gezonde verstand Bv: IRB, IPS, CGT, IMI enz. Methodiek maakt link met HOZ inzichtelijk en toetsbaar

22 Herstelondersteuning = win-win + beter voor de cliënten + een fijnere baan (immers: minder nare, heftige emoties; geen onmogelijke verantwoordelijkheden) Nadeel?

23 Samenvatting Herstelondermijning is reflexmatig en is van altijd en van iedereen Herstelondersteuning vereist continue aandacht voor stigmatiserende opvattingen, met name bij hulpverleners Drie manieren: [a] op HOZ-kenmerken je laten bevragen; feedback geven [b] heftige emoties analyseren [c] analyseren waarom methodieken niet worden toegepast

24 Groepjes Wat vindt u er van? -herkent u dit op ABC? -heeft u tips voor ABC? -hoe zouden wij u beter kunnen benutten bij het herstel van cliënten?


Download ppt "Van herstelondersteuning tot herstelondermijning : wat is de rol van ABC? Sabina van den Hoek & Tom van Wel – ABC, 3 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google