De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het betrekken van migranten in Patiëntenorganisaties en Wmo- adviesraden en cliëntenraden, verslag van een onderzoek en advies 29 oktober 2015 Het Fries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het betrekken van migranten in Patiëntenorganisaties en Wmo- adviesraden en cliëntenraden, verslag van een onderzoek en advies 29 oktober 2015 Het Fries."— Transcript van de presentatie:

1 Het betrekken van migranten in Patiëntenorganisaties en Wmo- adviesraden en cliëntenraden, verslag van een onderzoek en advies 29 oktober 2015 Het Fries Zorgcongres – Meer democratie in de zorg

2 Pharos Migranten: patiënten- en cliëntenparticipatie Casus: Migrantenpanel bij een onderzoek naar patiëntenparticipatie van migranten Advies: hoe betrek je migranten bij patiëntenorganisaties, Wmo-raden en adviesraden Inhoud parallelsessie Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 2

3 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen Verminderen gezondheidsverschillen Verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Meer info op www.pharos.nl Pharos, landelijk centrum gezondheidsverschillen Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 3

4 Migranten Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 4

5 SCP: meer inspraak over komst vluchtelingen “wij moeten naar methoden die voor iedereen begrijpelijk zijn, dan kan heel goed via internet, burgerconferenties of inspraak via loting” (Trouw 19- 0-15) Migranten : moderniseren van democratisch proces Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 5

6 Nauwelijks vertegenwoordigd in patiëntenorganisaties Geringe deelname aan cliëntenraden (3,7%) Weinig feedback op zorg door gebruik van CQI - vragenlijsten (ca. 5%) Weinig gebruik van klachtenrecht Participatie van migranten Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 6

7 Participatie: migranten in CR per regio (Verkennend onderzoek IIse van der Klift, Pharos 2015) Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 7

8 Een overzicht krijgen van initiatieven op het gebied van migrantenparticipatie In beeld brengen van succesfactoren en barrières bij migrantenparticipatie ofwel diversiteit van mensen in de praktijk Casus: Onderzoek naar patiënten participatie van migranten in opdracht van ZonMw 2012/2013 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 8

9 Handreiking patiëntenarticipatie van migranten in onderzoek, kwaliteit en beleid met drie checklists en een stappenplan Trainingen voor patiëntenorganisaties en cliëntenraden Resultaat Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 9

10 Co-creatie om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en het draagvlak voor implementatie te verhogen Inbreng: feedback geven op de resultaten uit het onderzoek, betrekken van de achterban, mede verzorgen van panelbijeenkomsten, toepassen van resultaten Betrokkenheid: gedurende het hele project Migrantenpanel Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 10

11 Feedback op resultaten literatuuronderzoek Feedback op geïnventariseerde best practices Selectie onderwerpen voor checklist op basis van literatuur en inventarisatie Selectie onderwerpen en good practices voor handreiking Taken migrantenpanel Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 11

12 Profiel: sleutelfiguren Werving: via migrantenorganisaties, allochtone panels, zorgbelangen met migranten medewerkers (16 personen) Werkwijze: discussiebijeenkomsten Voorzitterschap: NOOM en SIGN Vergoeding reiskosten en een attentie Terugkoppelen uitkomsten: verslag Werkwijze migrantenpanel Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 12

13 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 13

14 De bereidheid van migranten om te participeren en de nodige kennis om dat te kunnen doen zijn zeker aanwezig. Om goed te kunnen participeren is het belangrijk dat de deelnemers serieus worden genomen, betrokken in alle fases van een activiteit, goed worden geïnformeerd en bekend worden gemaakt met de uitkomsten. De randvoorwaarden voor participatie dienen goed geregeld te zijn. Conclusie 1 e panel bijeenkomst Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 14

15 Bijdrage aan kwaliteit onderzoek en handreiking Aandragen van eigen good practices van migranten participatie Bereidheid om samen te werken aan vervolg trajecten Empowerment van deelnemers Meerwaarde migrantenpanel Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 15

16 Veel tijd nodig om het panel samen te stellen en discussiebijeenkomsten te organiseren Verschillen in communicatie tussen onderzoekers en deelnemers Verschillen in verwachtingen tussen onderzoekers en deelnemers Aandachtspunten migrantenpanel Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 16

17 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 17

18 Bepaal het doel van participatie Kies de juiste deelnemers Bepaal de meest geschikte wijze van participatie Werf deelnemers via juiste kanalen (AVI nieuwsbrief september 2015) Advies : Zo betrek je migranten bij cliëntenorganisaties en adviesraden Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 18

19 Deelnemers: sleutelfiguren, peers, ambassadeurs, migrantenexperts Participatie vormen: focusgroepen, cliëntenpanels, klankbordgroepen, spiegelbijeenkomsten Wervingskanalen: migrantenorganisaties, social media, migranten media Belangrijk: de vorm en inhoud van de wervings- boodschap laten aansluiten op de beleveniswereld van migranten Aanbevelingen Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 19

20 Netwerk analyse in gebieden waar activiteit wordt uitgevoerd Intensieve werving van migranten (Gezondheids)vaardigheden van migranten kunnen inschatten Opstellen van materialen in de eigen taal Informele en face to face contacten met sleutelfiguren en andere migranten Randvoorwaarden voor succesvolle participatie 1. Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 20

21 Inzetten van sleutelfiguren, moskeeën en migrantenorganisaties Kennis van migrantenculturen en omgangsvormen Tijd investeren in het ontwikkelen van relaties en het winnen van vertrouwen Locaties gebruiken waar mensen regelmatig bij elkaar komen Randvoorwaarden voor succesvolle participatie 2. Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 21

22 Bereidheid om aan migranten krediet / persoonlijke waardering te geven (b.v. sleutelfiguren meenemen naar een congres) Bereidheid om voor de inzet van migranten een symbolisch materieel blijk van waardering te geven Goede bereikbaarheid buiten werktijden en in het weekeind, geen ''9 tot 5 mentaliteit'' Randvoorwaarden voor succesvolle participatie 3. Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 22

23 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 23

24 ‘Weten is vergeten’ van Alzheimer Nederland Community based werken en peerbeleid van Soa-Aids ‘Door cliënten bekeken’ van NPCF ‘Cliëntenparticipatie van oudere migranten’ van CSO en NOOM Kwaliteitscriteria voor oncologische zorg van NFK Landelijke voorbeelden migranten participatie 1. Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 24

25 Open dialoog, tweespraak, heuristische methode van LOC Lotgenotencontact en website van Mammarosa Zorgstandaard ‘cardiovasculair risico management’ van Hart&Vaat groep Werkgroep migranten senioren Dordrecht (onderdeel van WMO adviesraad) Landelijke voorbeelden van migrantenparticipatie 2. Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereenpagina 25

26 Helena Kosec h.kosec@pharos.nl Bedankt voor uw aandacht en uw inbreng!


Download ppt "Het betrekken van migranten in Patiëntenorganisaties en Wmo- adviesraden en cliëntenraden, verslag van een onderzoek en advies 29 oktober 2015 Het Fries."

Verwante presentaties


Ads door Google