De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel Oude Testament.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel Oude Testament."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel Oude Testament

2 Hebreeuwse (Palestijnse) canon
TeNaCH Tora = Wet ca. 500 v.Chr. Nebi’im = Profeten ca. 200 v.Chr Chetubim = Geschriften ca. 100

3 Tenach: Tora De 5 “Boeken van Mozes” of: “Pentateuch”
Oudste geschiedenissen, veel wetten 5 rollen: Tenach Septuaginta Onze bijbels Be-resjit = In het begin Genesis = Ontstaan Genesis Sjemot = Namen Exodos = Uittocht Exodus Wa-jiqra = En hij sprak Leuiticon = Levitisch Leviticus Ba-midbar = In de woestijn Arithmoi = Getallen Numeri Debarim = Woorden Deuteronomion = Tweede wet Deuteronomium

4 Tenach: Nebi’im Nebi’im rishonim (Vroege profeten)
Geschiedenissen van Jozua tot de ballingschap (Jozua, Richteren, Samuël, Koningen) Nebi’im acheronim (Late profeten) 3 grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiel) 12 kleine profeten (Dodekaprofeton)

5 Tenach: Chetubim Diverse genres: 5 feestrollen: liederen (Psalmen)
wijsheidsliteratuur (Spreuken, Prediker) geschiedenis (Kronieken, Ezra, Nehemia) verhalen (Daniel) 5 feestrollen: Hooglied: Pesach Ruth: Wekenfeest Klaagliederen: Tisja be’Av Prediker: Loofhuttenfeest Esther: Poerim

6 Hellenistische (Alexandrijnse) canon
LXX: Septuaginta - Oude Griekse vertaling van Tenach Wetten (komt overeen met Torah) Historische boeken (verleden) (uit Vroege Profeten en Geschriften) Dichterlijke boeken (heden) (uit Geschriften) Profetische boeken (toekomst) (uit de Late Profeten en enkele Geschriften)

7 Hellenistische canon Vergelijking tussen Hebreeuwse en Hellenistische canon: Volgorde Omvang: de Hellenistische canon heeft meer boeken Inhoud: sommige boeken zijn in de Hellenistische canon uitgebreider

8 Vulgata Bijbelvertaling in het Latijn
Libri historici (Wet en historische boeken) Libri didactici (Dichterlijke boeken) Libri prophetici (Profetische boeken) Libri historici novissimi (Boeken der Maccabeeën, apocrief)

9 Nederlandse bijbels Katholieke bijbels volgen de Vulgata
Protestantse bijbels hebben de volgorde van de LXX, maar de omvang van Tenach

10

11 Bronnenscheiding in de Pentateuch
Jahwist Elohist Deuteronomist Priestercodex

12 J – Jahwist E – Elohist D – Deuteronomist P – Priestercodex
. Altijd JHWH voor de godsnaam . Sinai . Kanaänieten . Anthropomorfe godsvoorstelling . Abraham – Hebron . Zuidrijk 8e-9e eeuw? E – Elohist Elohim; pas na de openbaring aan Mozes JHWH Horeb Amorieten .Godsbeeld minder direkt .Jozef bevoorrecht .Noordrijk 8e eeuw? D – Deuteronomist Centralisatie cultus in Jeruzalem Nadruk op humane wetgeving P – Priestercodex Aanvankelijk alleen Elohim Transcendente godsvoorstelling Veel geslachtsregisters Schematisering van de geschiedenis Interesse voor cultus en riten R – “Redactor” 5e eeuw?


Download ppt "De Bijbel Oude Testament."

Verwante presentaties


Ads door Google