De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar"— Transcript van de presentatie:

1 Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar
Eindhoven, 1 September 2009 Klaas: welkom, net nieuwe eerstejaars, engelsen, kamer vinden, studie opstarten, of ouderejaars, maar ook hier gekomen. video.mp4

2 Even voorstellen Klaas: voorstellen
Martin, bedenker concept, Houten, vrouw 3 kinderen, Cap Gemini orgnanisatiedeskundige net gepromoveerd Rianne: man, 2 kinderen, kinderpsychologie, Zweden, medeleider, Eindhoven Klaas: vrouw 3 kinderen, dierenarts, Farmaceut Int Mark, Geldrop, projectleider Bi1jr Eh

3 Agenda Waarom zou ik meedoen? Leesrooster Avonden Huishoudelijke zaken
Opzet project Doelen Iets over de Bijbel Leesrooster Opzet Ideeën Avonden Waar/wanneer Indeling avonden Sprekers, wie wat Huishoudelijke zaken Commitment Wat levert het op Bijbels Sneak preview Vragen Inschrijven en biertje klaas

4 Opzet : doelen Kennisvergroting Waar komen wij nu vandaan Begrip
Cultuur/rechtspraak/normen en waarden/politiek Begrip Oordeel En dan…. 4Klaas: hier ook de vragen betrekken van de info markt. Politieke idee:en, etc Waarheidsclaims: wat zegt de bijbel zelf. Wij hebebn de waarheid niet in pacht. Wij gaan geen dingen beweren die we niet kunnen laten zien in de bijbel. En dan: eigen keuze wat je ermee verder wilt – altijd een verrijking, beter begrip in communicatie met anderen, bewuste keuze om wel of niet er iets mee te doen voor jezelf

5 Opzet: doelen Gestoeld op project uit Houten
Jongeren  geloof(-sgroei) Studenten zijn bezig met levensvragen De Bijbel houdt zich hier ook mee bezig Deze 2 dingen willen we bij elkaar brengen Klaas: verrijking denkkader, begrip, kennis, Levensvragen als: waar kom ik vandaag, waarom zijn dingen zoals ze zijn, wat is mijn opdracht, welke keuzes moet ik maken

6 Opzet: wie zijn betrokken
IFES – regionale en lokale leiding en leden Ichthus CSFR Navigators Studentenpastoraat PGE, NGK, CGK, dominees, gemeenteleden RK-kerk – bisschop, pastoor NBG klaas

7 Opzet: oblaten Toegewijden Meelezers  het volle pond. Email - vragen
klaas

8 Opzet: wat concreet Elke week 1,5 uur lezen Balans NT – OT – genres
Meditatief vs doorlezen 39 weken = 4 kwartielen, per kwartiel 7-8 x BB Vakanties niet Tentamenweken niet 1x per week BB 1 uur klaas

9 Iets over de Bijbel: “Oude Testament” (TeNaCh)
Wet De Wet (vertaling van het Hebreeuwse Thora, zoals deze teksten in het jodendom heten) wordt ook wel Pentateuch of de vijf boeken van Mozes genoemd. De Pentateuch is gegroepeerd rondom de Tien Geboden in Exodus 20 of Deuteronomium 5, en bevat uitwerkingen van de tien leefregels. Deze leefregels zijn verbonden aan de verhalen over het begin van het joodse volk en hun uittocht uit Egypte naar het "beloofde land". Omdat vroeger werd (en door sommigen nog steeds wordt) aangenomen dat Mozes de schrijver is van de Thora, wordt de Thora ook wel de (vijf) boeken van Mozes genoemd. De boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Geschiedenis Geschiedenis omvat de boeken Exodus, Jozua, Richteren, Ruth, I Samuël, II Samuël, I Koningen, II Koningen, I Kronieken, II Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther. Deze bevatten de geschiedenis van het volk Israël. Poëzie en wijsheid Omvat de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. Deze bevatten gedichten, spreuken en andere handelingen, bijvoorbeeld, een liedverzameling in het boek Psalmen en wijsheidsliteratuur zoals het boek Prediker. Grote profeten De boeken Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël en Daniël. Deze, alsook de kleine profeten, bevatten de verhalen van de joodse profeten en hun pogingen het volk (en de koning) op het rechte pad te houden in de naleving van de leefregels uit de Thora. Feitelijk hoort Klaagliederen bij de poëtische boeken (hier direct boven), maar is direct achter het boek van de profeet Jeremia geplaatst, die ook gezien wordt als de schrijver van dit boek. Kleine profeten Hosea, Joël, Amos (boek), Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi. martin

10 Iets over de Bijbel: “Nieuwe Testament”
Evangeliën Vier Evangeliën, waarin de geboorte, het doen en laten, de vrijwillige dood, de opstanding van Jezus Christus en de verlossing door dit offer zijn beschreven: Evangelie naar Matteüs, Evangelie van Marcus, Evangelie van Lucas en Evangelie van Johannes. De eerste drie evangeliën vertonen veel overeenkomsten en worden daarom ook wel de Synoptische Evangeliën genoemd (synopsis betekent samen bekeken; als je ze naast elkaar legt vallen de overeenkomsten in thema, indeling of woordgebruik op). Het vierde evangelie, dat van Johannes, heeft een heel eigen karakter, vermoedelijk omdat het pas tientallen jaren later geschreven is. Geschiedenis van de eerste christenen Bevat de Handelingen van de Apostelen De brieven van de Apostelen Hierin opgenomen de brief van Paulus aan de Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, brief van Paulus aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus, De Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas. Openbaring De openbaring van Johannes is eigenlijk de Openbaring aan Johannes. Johannes geeft aan dat het hem door en engel is geopenbaard. martin

11 De betrouwbaarheid van de bijbel
Waren de schrijvers van de bijbel betrouwbaar? bijna alle schrijvers beweren òf ooggetuigen te zijn òf nauwkeurig onderzoek te hebben gedaan òf uit naam van God te spreken eerlijkheid is in de bijbel een hoge eis; 9e van de 10 geboden NT: korte tijd (zo'n jaar) tussen de gebeurtenissen rond Jezus & verslag Zijn de beschreven gebeurtenissen echt gebeurd? resultaten van opgravingen; deze spreken niet altijd voor zich  interpretatie voorbeeld: oude veronderstelling dat 5 boeken van bijbel nooit in Mozes' tijd geschreven kon zijn, want "Israëlieten kenden pas vanaf 500 voor Christus het schrift" echter: opgravingen in Syrië  stad met hoge beschaving van vóór 2300 voor Christus inclusief schrift ( kleitabletten), dat was dus zo'n 1000 jaar voor Mozes  onwaarschijnlijk dat Mozes – met opvoeding aan Egyptisch hof – niet kon schrijven deze kleitabletten vermeldden o.a. Sodom en Gomorra is de bijbel op betrouwbare manier overgeschreven? aantal handschriften + afwijkende kopieën laatste OT-bijbelboek = 400 voor Christus; overeenstemming met Dode Zee rollen! martin

12 De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament, b. v
De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament, b.v. wat we over Jezus weten Bron De Romeinen Tacitus (direct) & Suetonius (indirect); de Jood Josephus (37 nC): Nu was er ongeveer in die tijd een wijze man, Jezus. Als we hem tenminste een man mogen noemen, want hij verrichte wonderen - hij was een leraar van wie de mensen met plezier de waarheid aannamen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen. Hij was [de] Christus; en toen Pilatus hem, op aanraden van enkele vooraanstaande mensen uit ons midden, had veroordeeld tot het kruis, liet hij degenen die hem lief hadden niet in de steek, want hij verscheen weer levend aan hen op de derde dag. De profeten van God hadden dit voorspeld, evenals tienduizend andere wonderlijke dingen over hem. De groep Christenen, genoemd naar hem, bestaan tot op de dag van vandaag. schrijver of werk wanneer geschreven oudste exemplaar afstand in tijd aantal exemplaren Herodotus: Geschiedenis v. Chr. 900 n. Chr. 1300 jaar 8 Thucydides: Geschiedenis v. Chr. Tacitus: Historiën / Annales 100 n. Chr. 1100 n. Chr. 1000 jaar 20 Caesar's Gallische Oorlogen 58-50 v. Chr. 950 jaar 9-10 Livius: Romeinse Geschiedenis 59 v. Chr n. Chr. 900 jaar Nieuwe Testament n. Chr. 130 n. Chr. delen 350 n. Chr. geheel 300 jaar 5000 Grieks; Latijn; overig Martin: Mijn pretentie is niet jullie te "bewijzen dat het Nieuwe Testament waar is". Ik vertrouw zelf behoorlijk op mijn verstand, daarom vond ik wiskunde ook leuk. En ik wil jullie vertellen waarom ik geloof dat christelijk geloof in ieder geval niet in tegenspraak is met gezond verstand.

13 Samenstelling van de bijbel
martin

14 ... en some more statistics voor de liefhebbers
martin

15 Ideeën achter het leesrooster
Van sommige boeken is het achter elkaar lezen niet vol te houden  een meditatief lezen-stroom van 1 hoofdstuk per dag gedurende het hele jaar (273 dagen), hierdoor komen ook "saaiere" boeken tot hun recht Herhaling van zetten voorkomen Het gaat om het ontdekken van samenhang  zoveel mogelijk de volgorde van de boeken (volgens NBG/NBV), daarnaast in thema Per hoofdblok zowel OT als NT in ongeveer dezelfde verhouding Chronologie handhaven tenzij… Martin: waar er chronologie is, deze zo veel mogelijk handhaven, b.v. 1,2 Samuël en 1 en 2 Koningen achter elkaar, Lucas en Handelingen na elkaar, Jeremia en Klaagliederen na elkaar, of bijna parallel spreiden over het hele jaar b.v. Psalmen, de 4 evangeliën achter elkaar lezen is niet vol te houden ==> spreiden over het jaar b.v. 1 en 2 Kronieken moet je niet vlak achter 1 en 2 Koningen lezen b.v. Deuteronium lezen als opfrisser van de eerste 4 boeken van Mozes voordat Hebreeën gelezen wordt

16 Meditatief lezen Meditatief lezen = nadenken over de betekenis van een verhaal Hoe: beantwoordt de vraag wat zegt dit verhaal over de persoon van God? OF welke waarden worden in dit verhaal belangrijk gevonden? Voorbeeld: Lucas 21 Jezus voorspelt de toekomst (Jeruzalem verwoest zo’n 40 jaar later) adviseert om altijd te bidden Martin

17 Materiaal en ideeën bij het bijbellezen
Olive Tree Bible Software martin Je kunt de Bijbel lezen, maar begrijp je het ook?

18 Het rooster zelf klaas

19 Het rooster zelf klaas

20 Wat mag je verwachten van de sprekers
Verschillende achtergronden Theologen/filosofen/juristen/pastoors/israël-kenners/wiskundigen/veeartsen/kinderpsychologen CNV/OpenDoors/Navigators/Bedrijven/Univer-siteiten/kerken. Uitleggen wat je hebt gelezen Kader schetsen/rode lijnen trekken/wat betekent dit in die tijd/wat kunnen wij hiermee/discussie Geen waarheidsclaims Respect voor ieders mening klaas

21 Het project: de avonden
Wekelijks bijbel-briefing BB op dinsdag van 20:00-21:00 uur 10 minuten: deelnemer presenteert samenvatting / "wat viel jou op" op eigen wijze 20 minuten: highlights van de afgelopen week door telkens andere spreker 20 minuten discussie: welke vragen roept dit op 10 minuten: sneak preview volgende keer Biertje na? Voor wie wil. klaas

22 Wat levert het op? Algemene ontwikkeling. Je behoort tot degenen die het boek echt gelezen hebben. Kennis. Uitleg over de betekenis van de Bijbel in de tijd waarin hij geschreven is. Inzicht in je eigen ‘roots’. Cultuur, waarden, wetten, etc. zijn in West-Europa grotendeels door de Bijbel gevormd. Levenswijsheid. De Bijbel is een boek vol ‘adviezen’, die ook nu nog relevant kunnen zijn. Rianne

23 Wat kost het ? Tijd Ongeveer anderhalf uur per week lezen, 1 uur per week Bijbelbriefing. Inzet Op minimaal 80% van de Bijbelbriefings aanwezig. Minimaal 80% van het te lezen gedeelte ook echt gelezen hebben. Actieve deelname tijdens de discussie. Rianne

24 Deelnemers: commitment
Tijdsbesteding hoe ziet je tijdsbesteding er nu uit? wat ga je er voor laten liggen  teken aan op het prijskaartje! rianne

25 En dan nu… Na de Kick-off meeting inschrijven bij Rianne. Je krijgt een leesrooster en als je er nog geen hebt: een Bijbel (NBV). Eerste Bijbelbriefing: dinsdag 8 september 20:00. Lezen komende week: Lucas 1 t/m 7 en Genesis 1 t/m 21 Rianne

26 Maar eerst … SNEAK-PREVIEW Rianne

27 1.1 Welk offer bracht Zacharias toen een engel aan hem verscheen?
Brandoffer Zoenoffer Reukoffer Rianne

28 1.2 Wat deed Jezus om zijn 12 leerlingen goed te kunnen kiezen?
Hij vroeg de mensen om advies Hij bad de hele nacht Hij wierp het lot Rianne

29 1.3 Wat is een bijbelse uitspraak?
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden Wat jij niet wil wat u geschiedt, doe dat ook aan anderen niet Offer jezelf op voor anderen Rianne

30 1.4 Wat kenmerkt volgens Jezus iemand die veel liefde laat zien?
Weet wat een ander nodig heeft Weet wat het is om zelf veel vergeven te zijn Weet hoe met mensen om te gaan Rianne

31 Na de torenbouw van Babel
1.5 Wanneer was er in de Bijbel voor het eerst sprake van jaargetijden? Bij de schepping Na de zondvloed Na de torenbouw van Babel Rianne

32 1.6 Sara was … Een halfzus van Abraham Een nicht van Abraham
Geen familie van Abraham Rianne

33 Wat kun je nog meer leren komende week…
Waarom Joodse mannen besneden zijn. Waarom Joden ook Semieten genoemd worden. Waarom de staat Israel ligt waar hij ligt. Waarom een week 7 dagen heeft. ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’ Waar de uitdrukking ‘Roepen in de woestijn’ vandaan komt. Het verhaal achter de kerststal. En nog veel meer…. Rianne

34 Vragen Klaas, allen

35 rianne


Download ppt "Kick off meeting Bijbel-in-1-jaar"

Verwante presentaties


Ads door Google