De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst 1 1

2 Lees jij graag?

3 Evolutie of Schepping

4 Openbaring van Johannes
Tijdbalk Geboorte van Jezus 0 v Chr Openbaring van Johannes Tussen 65 en 95 n Chr Schepping 4000 v Chr Nu 2010 n Chr Kruisiging van Jezus 33 v Chr Hemelvaart & Pinksteren 4

5 Bijbel 5

6 Hebreeuws Grieks

7 Het Nieuwe Testament bestaat definitief sinds het einde van de 4e eeuw
Het Oude Testament bestaat definitief sinds het jaar 90 na Christus

8 1947 in het plaatsje Qumran

9 Dode Zee rollen (Qumran)
Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.

10 Bijbel in 2370 talen vertaald

11 Nederlandse vertalingen

12 Quiz-vragen wat weet jij van de Bijbel?

13 Door hoeveel verschillende mensen is de Bijbel geschreven?
Door één persoon Door 25 verschillende schrijvers Door 40 verschillende schrijvers Door honderden mensen

14 C. Een aantal namen Mozes, Jozua, Jeremia, Ezra, Mordechai , Mozes, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Lucas, Paulus, Jakobus, Petrus, Judas

15 Wat betekent het woord bijbel?
verhalen van God verzameling boeken antwoord op al onze vragen zoekt en gij zult vinden

16 Betekent: boeken (een verzameling boeken)
B. Bijbel - biblios Betekent: boeken (een verzameling boeken)

17 Uit hoeveel boeken en boekjes bestaat de Bijbel?
33 66 99 75

18 B. Oude Testament 39 boeken 18

19 Nieuwe Testament 27 boeken 19

20 Hoe lang duurde de periode waarin de Bijbel is geschreven:
15 jaar 150 jaar 1500 jaar 15000 jaar

21 Mozes schreef het eerste boek: Genesis in 1400 v. Christus
C. Dus ongeveer 1500 jaar Johannes schreef het laatste boek: Openbaringen in 90 n. Christus

22 Welk soort verhaal staat niet in de Bijbel:
Verhalen over moord, seks, jaloezie en roddels. Fantasie, sprookjes Gedichten en liederen Brieven

23 In de Bijbel staan heel veel verhalen
Alles is echt gebeurd. Er staan geen sprookjes in de Bijbel.

24 Wie is geen belangrijke persoon in de Bijbel?
Abraham Jezus Sint Nikolaas Paulus

25 C. Sint Nikolaas hoewel hij echt bestaan heeft is het verhaal hoe wij dat nu vieren een sprookje

26 Hoe heetten de kinderen van Adam en Eva, de eerste mensen?
a. Jacob en Esau b. Kaïn en Abel c. Jozef en David d. Douwe en Jannie

27 B. Adam en Eva kregen Kaïn en Abel

28 In welk gebied spelen de meeste Bijbelverhalen zich af?
a. Amerika b. Europa c. Zuid‐Afrika d. Midden‐Oosten

29 D. In het Midden Oosten

30 Welk feest vieren de Christenen niet?
a. Paasfeest b. Loofhuttenfeest c. Pinksteren d. Kerstfeest

31 B. Loofhuttenfeest Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. 

32 Wat wordt er tijdens het avondmaal herdacht?
a. Abraham die zijn zoon Isaäk wilde offeren b. De moord op Jezus en zijn opstanding c. De uitstorting van de Heilige Geest d. Dat Jezus is geboren in een kribbe in Betlehem

33 B. Het laatste avondmaal
Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. 

34 Hoe heb jij de quiz gemaakt?

35 Wat vind jij van de Bijbel?


Download ppt "Godsdienst 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google