De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst. Lees jij graag? Evolutie of Schepping.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst. Lees jij graag? Evolutie of Schepping."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst

2 Lees jij graag?

3 Evolutie of Schepping

4 Tijdbalk Schepping 4000 v Chr Geboorte van Jezus 0 v Chr Kruisiging van Jezus 33 v Chr Openbaring van Johannes Tussen 65 en 95 n Chr Nu 2010 n Chr Hemelvaart & Pinksteren

5 Bijbel

6 Hebreeuws Grieks

7 Het Nieuwe Testament bestaat definitief sinds het einde van de 4 e eeuw Het Oude Testament bestaat definitief sinds het jaar 90 na Christus

8 1947 in het plaatsje Qumran

9 Dode Zee rollen (Qumran) Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.

10 Bijbel in 2370 talen vertaald

11 Nederlandse vertalingen

12 Quiz-vragen wat weet jij van de Bijbel?

13 Door hoeveel verschillende mensen is de Bijbel geschreven? a.Door één persoon b.Door 25 verschillende schrijvers c.Door 40 verschillende schrijvers d. Door honderden mensen

14 C. Een aantal namen Mozes, Jozua, Jeremia, Ezra, Mordechai, Mozes, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Lucas, Paulus, Jakobus, Petrus, Judas

15 Wat betekent het woord bijbel? a. verhalen van God b. verzameling boeken c. antwoord op al onze vragen d. zoekt en gij zult vinden

16 B. Bijbel - biblios Betekent: boeken (een verzameling boeken)

17 Uit hoeveel boeken en boekjes bestaat de Bijbel? a. 33 b. 66 c. 99 d. 75

18 B. Oude Testament 39 boeken

19 Nieuwe Testament 27 boeken

20 Hoe lang duurde de periode waarin de Bijbel is geschreven: a. 15 jaar b. 150 jaar c. 1500 jaar d. 15000 jaar

21 Mozes schreef het eerste boek: Genesis in 1400 v. Christus Johannes schreef het laatste boek: Openbaringen in 90 n. Christus C. Dus ongeveer 1500 jaar

22 Welk soort verhaal staat niet in de Bijbel: a.Verhalen over moord, seks, jaloezie en roddels. b.Fantasie, sprookjes c.Gedichten en liederen d.Brieven

23 In de Bijbel staan heel veel verhalen Alles is echt gebeurd. Er staan geen sprookjes in de Bijbel.

24 Wie is geen belangrijke persoon in de Bijbel? a.Abraham b.Jezus c.Sint Nikolaas d.Paulus

25 C. Sint Nikolaas hoewel hij echt bestaan heeft is het verhaal hoe wij dat nu vieren een sprookje

26 a. Jacob en Esau b. Kaïn en Abel c. Jozef en David d. Douwe en Jannie Hoe heetten de kinderen van Adam en Eva, de eerste mensen?

27 B. Adam en Eva kregen Kaïn en Abel

28 a. Amerika b. Europa c. Zuid‐Afrika d. Midden‐Oosten In welk gebied spelen de meeste Bijbelverhalen zich af?

29 D. In het Midden Oosten

30 a. Paasfeest b. Loofhuttenfeest c. Pinksteren d. Kerstfeest Welk feest vieren de Christenen niet?

31 B. Loofhuttenfeest Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten.

32 a. Abraham die zijn zoon Isaäk wilde offeren b. De moord op Jezus en zijn opstanding c. De uitstorting van de Heilige Geest d. Dat Jezus is geboren in een kribbe in Betlehem Wat wordt er tijdens het avondmaal herdacht?

33 Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. B. Het laatste avondmaal

34 Hoe heb jij de quiz gemaakt? http://www.youtube.com/watch?v=m3M1z5cj83E

35 Wat vind jij van de Bijbel?


Download ppt "Godsdienst. Lees jij graag? Evolutie of Schepping."

Verwante presentaties


Ads door Google