De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeid & maatschappij Spoorboekje Theorie: Nieuws van de week: regeerakkoord Theorieen, deel 2 Arbeidsmarkt Simulaties Word een meester in (je) werk! 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeid & maatschappij Spoorboekje Theorie: Nieuws van de week: regeerakkoord Theorieen, deel 2 Arbeidsmarkt Simulaties Word een meester in (je) werk! 1."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeid & maatschappij Spoorboekje Theorie: Nieuws van de week: regeerakkoord Theorieen, deel 2 Arbeidsmarkt Simulaties Word een meester in (je) werk! 1

2 Arbeid & maatschappij Theorieen, deel 2 Human relations beweging Humanisering Word een meester in (je) werk! 2

3 Arbeid & maatschappij Theorieen, deel 2 Technologisme Instrumentele visie Arbeidsprocesbenadering Moderne sociotechniek Word een meester in (je) werk! 3

4 Arbeid & maatschappij Nieuw onderwerp: Arbeidsmarkt Word een meester in (je) werk! 4

5 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Werkgelegenheid: beroepsbevolkingberoepsbevolking Maatregelen om werkgelegenheid ↑ (vraag; werkgever) Arbeid goedkoper: belastingen/premies ↓ Ondernemingsklimaat verbeteren (ontslagrecht versoepelen, regeldruk verminderen) Subsidies Overheidsprojecten: infrastructurele projecten (Keynes) Herverdeling v werk (ATV, VUT) Word een meester in (je) werk! 5

6 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Werkgelegenheidsmaatregelen (aanbod; werknemers): Kwantitatief tekort Kwalitatief tekort Betere arbeidsvoorwaarden Werknemers van elders Afsplitsen v taken Scholing en omscholing Betere work-life balance Word een meester in (je) werk! 6

7 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Werkloosheid: Frictiewerkloosheid Seizoenswerkloosheid Conjunturele wlheid Structurele wlheid Word een meester in (je) werk! 7

8 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Spelers: Vakbond Werkgeversorganisaties Overheid SER Stichting vd Arbeid CWI UWV DWI Word een meester in (je) werk! 8

9 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Spelers: 3 niveaus voor overleg OR/MR (255/260)micro CAO-onderhandelingenmeso SER/StvdAmacro Internationaal overleg (ILO) Word een meester in (je) werk! 9

10 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Spelers: Vakbond CAO-onderhandelingen Zitting in advies- en bestuursorganen Dienstverlening aan ind leden Oproepen tot staking of andere actiemiddelen Word een meester in (je) werk! 10

11 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Vakbond: daling organisatiegraad Werkloosheid jaren ‘80 Deeltijd- en parttimebanen Individualisering (zie ook SCP) Verandering werkgelegenheidsstructuur Word een meester in (je) werk! 11

12 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Werkgeversorganisaties Belangenbehartiging Dienstverlening Disciplinering VNO-NCW Organisatiegraad lastiger te achterhalen; Word een meester in (je) werk! 12

13 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Overheid: Kaderscheppende functie Sturende functie Verdelende functie Werkgeefster Word een meester in (je) werk! 13

14 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Theorieën (hst 9.3/9.4): Neo-klassieke theorie: Vraag en aanbod (Onzichtbare hand, Adam Smith) Keynes: Fluctuaties goederen/diensten hangt af van afzetmogelijkheden (Anti-cyclische theorie) Neo-institutionele theorie: Collectieve arbeidsverhoudingen (relaties tussen spelers) Word een meester in (je) werk! 14

15 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Middelen op te komen voor belangen: CAO-onderhandelingen Overleg op bedrijfsniveau Rechter Acties (prikacties/stakingen, WN) Investeringen/ontslagen/vestigingsbeleid (WG) Word een meester in (je) werk! 15

16 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Gesegmenteerde/dubbele arbeidsmarkttheorie (258) Interne of extern (mate v vastheid) Primair of secundair (arbeidsvoorwaarden)  Weinig mobiliteit tussen segmenten Word een meester in (je) werk! 16

17 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Primair InternExtern Secundair Word een meester in (je) werk! PIPE SESI 17

18 Arbeid & maatschappij Arbeidsmarkt Transitionele arbeidsmarkt: Overgangen worden vloeibaarder Word een meester in (je) werk! 18


Download ppt "Arbeid & maatschappij Spoorboekje Theorie: Nieuws van de week: regeerakkoord Theorieen, deel 2 Arbeidsmarkt Simulaties Word een meester in (je) werk! 1."

Verwante presentaties


Ads door Google