De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie Agressie & gedragsstoornissen 1 Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie Agressie & gedragsstoornissen 1 Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie Agressie & gedragsstoornissen 1 Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 Vandaag Presentatie ADHD en/of Taal- en leerstoornissen Theorie: Agressie en gedragsstoornissen Opdracht Biologisch perspectief op psychiatrie (herhaling)

3 Gedragsstoornissen

4 Ontwikkeling agressie en prosociaal gedrag FysiekofVerbaal DirectofIndirect ReactiefofProactief/Instrumenteel Prosociaal gedrag inleven moraliteit sociale cognities (schuld en schaamte) ontwikkelen geweten

5 Stadia morele ontwikkeling Stadiumniveau Stadium 0PremoraliteitGoed is wat plezierig is Stadium 1Preconventioneel niveauStraf vermijden Stadium 2Wederzijds voordeel zoeken Stadium 3Conventioneel niveauGoed is wat anderen goed vinden Stadium 4Wetten en regels naleven Stadium 5Post conventioneel niveauOntwikkeling waardenpatroon Stadium 6Het als vanzelfsprekend hanteren van universele waarden 5 Lawrence Kohlberg (1927 – 1987)

6 Kenmerken Gedragsstoornissen Hoge frequentie en intensiteit van symptomen Matige / slechte zelfbeheersing Kunnen zich niet goed in anderen verplaatsen en het gedrag van anderen niet goed interpreteren (beperkte TOM) Schuld en schaamte zijn minder ontwikkeld Slechte ontwikkeling prosociaal gedrag Laten zich niet leiden door verinnerlijkte normen 6

7 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) Begint vóór het 7e jaar begint eerder dan CD Minst ernstige vorm geen criteria voor agressiviteit Driftig Vaak ruzie met volwassenen Opstandig Prikkelbaar en ergert anderen, Boos en snel gepikeerd hatelijk en wraakzuchtig 7

8 Anti-sociale gedragsstoornis (CD)CD Begint vóór het 10e jaar Meest ernstige vorm: Specificatie naar licht, matig, ernstig Sprake van ernstige gedragsstoornis met agressiviteit en delinquentie Agressie gericht op mensen en dieren openlijk of bedekt individueel of in groepsverband Ongevoelig of niet emotioneel Vernieling van eigendom Leugenachtig of diefstal Ernstige schendingen van regels 8

9 Mogelijke verklaringen BIOLOGISCH Verlaagd opwindingsniveau prikkelsprikkels Moeilijk temperament Complicaties zwangerschap Andere psychiatrische stoornissen Lage intelligentie taal-, spraak- en leerstoornissen OMGEVINGSFACTOREN Model leren Instabiele thuissituatie Onveilige gehechtheid taal-, spraak- en leerstoornissen Lid van een deviante peergroup Lage SES 9

10 10 problemenErkende Interventie Sociale vaardighedenSoVa training AgressieART In Control Morele ontwikkelingEQUIP You Turn VerslavingLeefstijltraining MDFT Brains 4 Use GezinsproblemenMDFT FFT MST Motiverende gespreksvoering Wat werkt?

11 EQUIP EQUIP is een gedragstherapie waarbij jongeren worden toegerust (EQUIPeren) om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Doel: Jongeren worden van hun eigen denkfouten en leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor eigen denken en doen. Met EQUIP wordt gewerkt aan het ombuigen van een negatieve groepscultuur naar een cultuur waarin rekening met elkaar wordt gehouden. Denkfouten: Egocentrisme Anderen de schuld geven Uitgaan van het ergste Goedpraten/ verkeerd benoemen 11

12 DenkfoutOmschrijving EgocentrismeZoveel waarde hechten aan de eigen standpunten, behoeften, rechten of wensen, dat de standpunten van anderen nauwelijks in overweging worden genomen Goedpraten/verkeerd benoemen Antisociaal gedrag afschilderen alsof het geen echte schade veroorzaakt, alsof het acceptabel is. Uitgaan van het ergsteOngegrond denken dat anderen vijandige bedoelingen hebben of uitgaan van het ergst mogelijke scenario alsof dat onvermijdelijk is. Anderen de schuld gevenDe schuld voor de eigen acties onterecht bij iemand anders leggen, of een tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid (dronken, high) voorwenden. 12 EQUIP

13 Je komt op het station aan, na een lange dag op school. Je fiets is weg, gestolen! Je ziet een fiets staan, met de sleutel er nog in, waar je zo mee weg kan rijden. Hoe ga je naar huis? AIk pak de andere fiets. Mijn fiets is gestolen, dan doe ik het ook. BIk ga lopen, straks wordt ik aangehouden... CIk pak de fiets. Wie zijn sleutel vergeet, vraagt erom dat zijn fiets gestolen wordt. DIk ga lopen. Deze fietsen zijn eigendom van een ander. 13

14 Tijdens het uitgaan heeft een vriend in zijn kwaadheid iemand neergestoken. Hij trok zijn mes, nadat de ander hem bedreigd had. Hij komt bij je voor advies. AHij moet naar de politie gaan, om zichzelf aan te geven. Dit had nooit mogen gebeuren. BDit was zelfverdediging, als je iemand bedreigd loop je dit risico. CAls iemand je bedreigd heb je het recht om agressie terug te gebruiken. DDit is een ongeluk. Als je vriend niet dronken was geweest, was dit nooit gebeurd. 14

15 Je vrienden zijn aan het blowen, je moeder heeft gevraagd het niet te doen. Doe je mee? A Ik doe mee, mijn moeder merkt het toch niet. B Ik doe niet mee, afspraak is afspraak. C Ik doe mee, mijn vrienden zijn belangrijker dan mijn ouders. D Ik doe niet mee, ik kan mijn eigen keuzes maken. 15

16 Documentaire Lost boys Tony: Pieter Baan CentrumPieter Baan Centrum 16

17 BiologischBiologisch perspectief Neuron Zenuwcel Axon Het lange dunne gedeelte van een neuron, waarlangs zenuwimpulsen lopen Dendriet Uitloper van Neuron, die zenuwimpulsen ontvangt van andere neuronen Synaps Het spleetje tussen de ene neuron en de dendriet van een ander neuron waarlangs de impulsen worden doorgegeven. Neurotransmitter De chemische stof die neurale boodschappen van het ene neuron naar het andere voert. Receptor Het deel van een dendriet dat gevoelig is voor bepaalde neurotransmitters. 17

18 Volgende week Presentatie: Gedragsstoornissen Eetstoornissen en eet- en voedingsstoornissen bij het jonge kind (Rigter H 6.1, 6.2, 6.3 en H 15) 20 t/m 26 oktober herfstvakantie!


Download ppt "Psychiatrie Agressie & gedragsstoornissen 1 Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google