De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik Eventuele sheets: www.med.hro.nl/schpawww.med.hro.nl/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik Eventuele sheets: www.med.hro.nl/schpawww.med.hro.nl/"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik Eventuele sheets: www.med.hro.nl/schpawww.med.hro.nl/

2  Herhaling afgelopen keer  Theorie: Hoffman  Verwerkingsopdrachten

3 Aantal kernpunten

4 Schrijf je mening op over:  “als ik over een uur een gesprek heb met een Afghaan, is het niet noodzakelijk dat ik me vooraf informeer over zijn of haar wijze van communiceren, bijvoorbeeld wat betreft begroeten, aankijken, wel of geen directe vragen stellen, enz.”

5  Twee weinig effectieve benaderingen bij professionals: 1. iedereen in NL met andere etnische achtergrond moet zich aanpassen 2. bang om fouten te maken en daardoor te discrimineren http://www.youtube.com/watch?v=El7J_g3Dhpk Valkuil: ◦ Generaliseren door teveel verdiepen in cultuur ◦ Individuele cliënt wordt niet meer aangesproken op bepaald gedrag/opvattingen ◦ Denken dat alleen maar respect opgebracht mag worden voor cultuur cliënt

6  Wat is etnocentrisme?  Het oordelen over andere culturen vanuit eigen culturele norm

7  http://www.youtube.com/watch?v=qKsbx7B5 f5g http://www.youtube.com/watch?v=qKsbx7B5 f5g

8 Als ik succes heb noemt men mij een nederlandse artiest. Op andere momenten bekijkt men mij als Marokkaan. Ik ben niet half nederlands - half Marokkaans. Ik ben helemaal Belgisch én helemaal Marokkaans.

9 Amerikaanse tv, engelse kleding, braziliaanse muziek, turks eten, etc. Beschrijf je eigen sociale systemen..vanuit je bed tot in de klas..

10  Kritiek Hofman: risicovolle benadering  http://www.youtube.com/watch?v=9REynSI4c dw http://www.youtube.com/watch?v=9REynSI4c dw 1. Cultuur verklaart niets 2. Oneigenlijke legitimatie van handelen 3. Reductie van persoon tot alleen zijn etnische, religieuze of nationale identiteit 4. Buitengewoon anders maken van gedrag persoon 5. Eenzijdige vastlegging van betekenissen

11 6. Generalisaties en stereotypering 7. Wij/zij-denken 8. Bevoogding 9. Haalt je uit je kracht

12  Exclusief denken, groepsdenken, iemand opsluiten in zijn cultuur wij/zij  Inclusief denken, samen, iemand zijn cultur laten en streven naar saamhorigheid  Gelijktijdig hanteren van  Erkende gelijkheid:verbinden binnen een context..vb. klas  Erkende diversiteit:erkennen van verscheidenheid op basis van talent, behoeftes etc.

13  Bespreek in groepje de 1 e 2 uitgereikte voorbeelden

14  Communicatie persoon is slechts te begrijpen door met alle sociale systemen, waartoe deze persoon, behoort rekening te houden ◦ Etniciteit, religie en nationaliteit zijn slecht 3 mogelijk sociale identiteiten

15  Open, onbegrenst en heterogeen  Onderlinge beïnvloeding /circulair  Evenwicht (next slide)  Gelijkeindigheid (equifinaliteit)  Meerdere manieren om je doel te bereiken

16  Individu streeft naar evenwicht en groeit mee met veranderingen binnen en buiten het sociale systeem

17  Uitwisseling van visie van en omtrent personen en onderhandeling over de zinvolheid of de mogelijke betekenis van deze visies. Deze uitwisseling is een interpersoonlijk gebeuren ingebed in een ruimere gemeenschapsdialoog binnen de samenleving

18  Afwisselende eenzijdige beïnvloeding AB  ZenderOntvanger  BA  ZenderOntvanger  OorzaakGevolg

19 Wie lineair denkt kan (in een gezin of in een team) altijd een zondebok vinden wanneer het moeilijk loopt: “autoritaire vader” “overbeschermende moeder” “ongehoorzaam kind” “vader is Moslim” “moeder is Surinaams” “die collega klaagt altijd” “de baas kan niet delegeren”

20  Gelijktijdige wederzijdse beïnvloeding  Sociale dialoog: Sociale representaties  AB  A & B: altijd en gelijktijdig zender/ontvanger  AandeelAandeel

21 Lineair: “Hij is autoritair” Circulair: Je beschrijft actueel gedrag zoals het ervaren wordt en ook het gedrag van de omgeving. “Hij legt bepaalde zaken op, drukt zich brutaal uit, …” En “De anderen doen wat hij oplegt, geven hem geen commentaar, …

22 Vader en moeder hebben een conflict. Ze zitten samen op de bank. Vader wiebelt met zijn voet. Moeder zucht. Vader wiebelt nog meer met zijn voet, moeder zucht weer … De ouders van Jan proberen Jan beter in de gaten te houden omdat ze de indruk hebben dat hij dingen achter hun rug doet. Jan voelt zich gecontroleerd door zijn ouders en gaat stiekem …

23  Cultural misunderstandings Cultural misunderstandings  Cross Cultural Communication Cross Cultural Communication

24  Individueel  Haal gebeurtenis terug waarin sprake is van conflict & jij het gevoel hebt dat schuld bij ander ligt  Beschrijf eigen aandeel m.b.v. circulaire beïnvloeding

25  vanzelfsprekendheden die gedeeld en gecreëerd worden met andere mensen ◦ dynamisch en veranderen voortdurend ◦ ontstaan in een brede sociale dialoog binnen groepen in de samenleving

26  niet aflatende stroom positieve & negatieve zienswijzen omtrent in gemeenschap gecreëerde betekenissen ◦ Normerend Voorbeelden  “Ik moet wel”; “een normaal mens”; “dat hoort zo”; “ze zullen denken dat…”.

27 Brief lezen  Van welke so.re. zijn de so.pe. (schuingedrukt!) ‘n uitdrukking? Schrijf antwoord op  Bespreek in groepje tegen welke toen heersende so.re. de vrouw in haar omgeving moet opboksen Verder in groep  Vrouw: herken je deze so.re? Hoe sta jij daar tegenover?  Man: welke heersende so.re. ken jij rond man zijn tegenwoordig? ◦ Welke ervaar jij als sociale druk? Welke als steun?

28  Bespreek in groepje je eerdere & huidige mening  “als ik over een uur een gesprek heb met een Afghaan, is het niet noodzakelijk dat ik me vooraf informeer over zijn of haar wijze van communiceren, bijvoorbeeld wat betreft begroeten, aankijken, wel of geen directe vragen stellen, enz.”

29

30 5 vooronderstellingen (axioma’s) van Watzlawick m.b.t. communicatie TOPOI-model Verloopt digitaal & analoogTaal Karakter van betrekking is afh. van interpunctie loop gebeurtenissen Ordening betrekkings- en inhoudsaspectPersonen Symmetrisch ofwel complementair al naar gelang gebaseerd op gelijkheid of verschil Personen -Organisatie Men kan niet niet-communicerenInzet

31  TOPOI-model ≠ instrumenteel scherm  Prof. als persoon PresentiePersoon als klant  Aandacht & betrokkenheid naar individu toe staat centraal

32 Voor bijeenkomst 3  2 e keer bestuderen handleiding ◦ Opstellen vragen over handleiding en meenemen Hoffman  Voor bijeenkomst 3: Bestuderen Hoofdstukken 5 en 7  Artikel hoffman


Download ppt "Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik Eventuele sheets: www.med.hro.nl/schpawww.med.hro.nl/"

Verwante presentaties


Ads door Google