De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen FBS 11 november 2015 Vianen. Drs.ing. H.M.(Harry) Nieman Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

2 Brief Minister Blok 27 november 2013
Doel Wet kwaliteitsborging “… aan te sluiten bij dat deel van de huidige bouwpraktijk waarbij private partijen met oog voor een goede bouwkwaliteit werken aan bouwprojecten” “… de bouwsector zelf expliciet verantwoordelijk is voor de bouwkwaliteit” “… meer prikkels aan partijen in de bouwsector moeten geven om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren” Geldt voor alle bouwwerken

3 Verbetering kwaliteitsborging bouw
Verbetering kwaliteitsborging bouw Positie van de consument Vraaggerichtheid bouw stimuleren via flankerend beleid Onder meer benchmarking en informatievoorziening Aansprakelijkheid beter regelen Aanpassing Burgerlijk wetboek op ‘verborgen gebrek’ Informatieplicht risico’s Retentierecht : actieve handeling. Schrappen preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012 Borging kwaliteit bouw door marktpartijen Kwaliteitsborging gereguleerd via wettelijke eisen Eerst de consument, dan de aansprakelijkheid en dan de private kwaliteitsborging. Eerste is doel, andere twee zijn middelen Private kwaliteitsborging Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

4 Werking in het nieuwe stelsel
Vergunning voor bouwen Ruimtelijke ordening, welstand, omgevingsveiligheid, kwaliteitsborging Bouwen moet voldoen aan het Bouwbesluit Vergunninghouder regelt zelf kwaliteitsborging Contract met ‘kwaliteitsborger’ Kwaliteitsborging afhankelijk van risicoprofiel bouwwerk

5 Stelsel in vogelvlucht

6 “Instrument voor kwaliteitsborging”
Set afspraken hoe de kwaliteit wordt geborgd Gaat over gehele bouwwerk! Beoordelingsrichtlijn, certificeringsregeling, erkenningsregeling, kwaliteitszorgsysteem Kwaliteit geborgd door Proces: juiste werkwijze / procedure Persoon: voldoende kennis en kunde Product: het eindresultaat moet voldoen! Alle eisen gekoppeld aan toegelaten instrument

7 Het systeem Kwaliteitsborging en instrument
Goed en deugdelijk werk Contractuele afspraken Vrijwillig deel + Bouwbesluit WETTELIJK verplicht 7

8 Aanbieder van het instrument
17 juni 2015 Instrument voor kwaliteitsborging Bouwwerk KOMO-certificaat Kwaliteitsverklaring y Inspectieprotocol A Inspectieprotocol B Meetmethode NEN-ISO 19840 BRL 3201 ISO-certificering KIWA RvA Erkende kwaliteits-verklaring IKOB …… Aanbieder van het instrument Toelatings-organisatie Dit kan een uitwerking van SCB zijn Set afspraken hoe de kwaliteit wordt geborgd Gaat over gehele bouwwerk! Beoordelingsrichtlijn, certificeringsregeling, erkenningsregeling, kwaliteitszorgsysteem Kwaliteit geborgd door Proces: juiste werkwijze / procedure Persoon: voldoende kennis en kunde Product: het eindresultaat moet voldoen! Alle eisen gekoppeld aan toegelaten instrument Normen Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

9 Partijen en rollen in het nieuwe stelsel
Autoriteit Bouwkwaliteit (publiek, rijksoverheid) Toelatingsorganisatie Controleert of instrumenten werken Sanctioneert indien nodig! Aanbieder van het instrument  markt Ontwikkelen instrumenten Controleren kwaliteitsborger Sanctioneert indien nodig Kwaliteitsborgers Zien toe op het voldoen aan Bouwbesluit door bouwer Opleveringsverklaring Kan ook bouwer zelf zijn (politieke besluitvorming)

10 Start: Gevolgklasse 1 10-02-15
Indeling in gevolgklasse Hoofdindeling – in definitie Constructieve veiligheid Brandveiligheid – melding- / vergunningplicht Specialisatie mogelijk op instrumentniveau Utiliteitsbouw versus woningbouw Nieuwbouw versus verbouw Type bouwwerk Viaducten / infrastructuur Brandveiligheid Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

11 Globale planning Ministerraad akkoord: mei 2015
Advies Raad van State: augustus 2015 Tweede Kamer: december 2015 Inwerkingtreding Wet 1 januari 2017 (voorstel) Gevolgklasse 1: (initiatief ZBO) Overige Gevolgklassen: ?

12 Vragen en meer informatie?


Download ppt "Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google