De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Inhoudsopgave Voortgezet onderwijs algemeen De schoolorganisatie en het eerste jaar – Wat is er anders t.o.v.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Inhoudsopgave Voortgezet onderwijs algemeen De schoolorganisatie en het eerste jaar – Wat is er anders t.o.v."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

2 Inhoudsopgave Voortgezet onderwijs algemeen De schoolorganisatie en het eerste jaar – Wat is er anders t.o.v. de basisschool? Begeleiding van leerlingen Ouders Aanmelding en plaatsing

3 Alg. Schoolsoorten VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs HAVO, hoger algemeen voortgezet onderwijs VMBO, voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs PRO, praktijkonderwijs

4 Alg. Voortgezet Onderwijs in schem a 6 VWOPRO 5 HAVO 4 VMBO 3 2 1 TLGLKBLBBL WOHBOMBOWerken Leerwegondersteunend onderwijs Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2

5 VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs – 6 jaar – Twee schoolsoorten: Atheneum Gymnasium – Profielkeuze in de bovenbouw – Voorbereiding op studie aan Universiteit of Hoger Beroeps Onderwijs VWO

6 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs – 5 jaar – Voorbereiding op studie Hoger Beroeps Onderwijs – Profielkeuze in de bovenbouw – Afhankelijk van de prestaties doorstroom naar 5 vwo mogelijk HAVO

7 Profielen in HAVO en VWO Natuur en Techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij VWO HAVO

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – 4 jaar – Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps Onderwijs – 4 leerwegen Theoretische leerweg /mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg – Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze VMBO

9 Vmbo-sectoren Techniek Economie Zorg en Welzijn Leren en werken VMBO

10 Theoretische leerweg (T) Gericht op studie uit boeken Niet gericht op beroepskeuze Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken (talen, geschiedenis, wiskunde, enz.) Sluit aan bij MBO niveau 3 &4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4 TLTL

11 Gemengde Leerweg (G) Leerlingen hebben weinig moeite met studeren, maar willen zich ook gericht voorbereiden op beroepen Vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs. Examen in 5 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak Sluit aan op MBO niveau 3 & 4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4 GLGL

12 Kaderberoepsgerichte leerweg (K) Leerlingen doen kennis op via praktisch bezig zijn Leerlingen zijn bezig met opleiding gericht op functie binnen het kader van de sector Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Sluit aan op MBO 3 KB L

13 Basisberoepsgerichte leerweg (B) Ook voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn Qua belasting wat minder zwaar dan de KBL en biedt het basisprogramma Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Lichter examenprogramma dan KBL Sluit aan bij niveau 2 van MBO BB L

14 Leerwegondersteunend Onderwijs Voor alle leerwegen binnen het VMBO Extra ondersteuning – Bijv. kleinere groepen – Bijv. eigen tempo – Bijv. RT bij taal / rekenen – Bijv. sociaal-emotionele trainingen Handelingsplan Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie

15 Praktijkonderwijs Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij geen VMBO diploma kunnen behalen. Onderwijsaanbod: combinatie theorie, praktijk en stage. Bereid leerlingen voor op een directe plek in de arbeidsmarkt. Certificaat Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie PRO

16 Overgangsroutes vanuit Samenwerkingsverband Voor kinderen die een reguliere route volgen (blauwe route) Voor kinderen die mogelijk in aanmerkingen komen voor LWOO of PrO/ Opstroom (gele route) Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoeften (oranje route)

17 Overdracht lln met specifieke ondersteuningsbehoeften Gele route: Leerlingen die waarschijnlijk in aanmerkingen komen voor LWOO/ PrO Er vindt onderzoek (intelligentie en sociaal- emotioneel) plaats Oranje route: Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel en gedrag). Er kan sprake zijn van een diagnose, maar dat hoeft niet. De basisschool signaleert de oranje route leerlingen.

18 Kennismaking/start Na aanmelding: warme overdracht kennismaking voor ouders en school (praktische zaken) kennismaking voor leerlingen met mentor en klasgenoten introductiedagen

19 De schoolorganisatie en het eerste jaar Wat is er anders t.o.v. de basisschool?

20 De veranderingen: van een PO-school naar een VO-school Groter gebouw, meer leerlingen Roosterwisseling Lokalen, lesuren, tussenuren Huiswerk Eigen verantwoordelijkheid Meerdere (vak)docenten De mentor

21 Belangrijke verschillen Basisschool groepsleerkracht die alle vakken geeft groepsleerkracht bepaalt programma heterogene klassensamenstelling soms huiswerk Voortgezet Onderwijs mentor die één (twee) vakken geeft leerlingen krijgen een rooster homogene klassensamenstelling dagelijks huiswerk

22 Begeleiding van leerlingen Mentor spil in begeleiding Team van docenten o.l.v. teamleider Zorgcoördinator - Zorgteam Zorgadviesteam

23 Ouders Schoolkeuze (samen met kind) Aanmelding/Inschrijving Kennismaking met de school (introductieavond) Kennismaking met de mentor Contact loopt via de mentor “samen optrekken!”

24 Hoe komt u tot een keuze? Traject in de basisschool – Bespreek met uw kind wat hij/zij wil – Interesse, motivatie en prestatie – Type kind – Type school Procedure PO/VO groep 7/8 (zie bijlage) Bezoek samen met uw kind open dagen WEBSITES: – GIDS/OCW – POVO – FLYER VO Weert-Nederweert-Cranendonck

25 Inschrijven en plaatsing Ouders melden hun kind rechtstreeks aan bij de school van hun keuze Er kan slechts bij één school worden ingeschreven !! Doe dit in maart 2016, data volgen VO in overleg met PO; warme overdracht VO plaatst leerling Uitnodiging aan ouders en leerling

26 Belangrijke data Open dagen Het kwadrant en Het College Zondag 4 oktober 10:00 uur – 14:00 uur Phillips van Horne Zondag 4 oktober 11:00 uur – 15:00 uur Ursula en Cita Verde volgen nog. Voorlichtingsavond 10 november Kwadrant 11 november Philips van Horne 12 november Het College


Download ppt "Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Inhoudsopgave Voortgezet onderwijs algemeen De schoolorganisatie en het eerste jaar – Wat is er anders t.o.v."

Verwante presentaties


Ads door Google