De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digikoppeling in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digikoppeling in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Digikoppeling in de praktijk
Martin van der Plas Project Aansluitondersteuning Stelselvoorzieningen Logius Oktober 2015

2

3 Wie zitten er in de zaal ? Organisatietype Aantallen
Al Digikoppeling gebruikt in de praktijk ? Gemeenten Waterschappen Provincies Samenwerkingsverbanden Overige overheden Bedrijven 10 Gemeenten 2 waterschappen 0 provincies 6 samenwerkingsverbanden 5 overige overheden 8 bedrijven

4 Doel: Delen en leren van elkaar Focus: Digikoppeling voor Mijnoverheid in de praktijk

5 Input uit de zaal – wat beweegt jullie om je tijd te besteden aan deze workshop?
Aandachtspunten vanuit de zaal ! Zorgpunten vanuit de zaal ? Selecteer de juiste leverancier ! Start op tijd ! Je kan al meer met Digikoppeling dan je denkt ! Wat zijn de kosten Wat heb ik allemaal nodig? Wat moet ik allemaal regelen? Wat is de doorlooptijd ? Saas Paas, iPAAS, IAAS, en samenwerkingsverbanden

6 Digikoppeling in 1 Slide
Profielen OIN Stelsel Standaard Reffereer aan de GDI / NORA, Gemma, Wilma. En Vooral Digikoppeling is een Randvoorwaarde voor Mijnoverheid. Dus ondanks dat we in ronde 3 zitten begint je aansluiting voor MO bij Digikoppeling ! Bouwstenen

7 Stand van zaken ‘Werkende Voorzieningen’ 2015
OLO (Omgevings Loket Online) MijnOverheid (Berichtenbox en Lopende zaken) LVWOZ (Landelijke Voorziening Waardering onroerende zaken) NHR (Nieuw Handels Register) Digilevering (Algemene koppeling) BAG bevragen (Basis Administratie Gebouwen) BRK levering (Basis Registratie Kadaster) CORV (Collectieve Opdracht Routeervoorziening) GGK (Gemeentelijk GegevensKnooppunt – Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) ) BGT (Basis Registratie Grootschalige Topografie) Digipoort (eFactureren )

8 Voorstel Parktijk aanpak Logius (vanuit aansluitondersteuning)
1. Voorbereiden 2. Inrichten 3. Toepassen 4. Beheren De aanpak kent 4 fasen: Eenmalig een gedegen voorbereiding; Eenmalig een implementatie van de standaarden en inrichting van de generieke middelen; Meervoudig toepassen (zie sheet Werkende Voorzieningen); Efficiënt en effectief beheer. Gebruik de online documentatie op Logius.nl (link)

9 De eerste praktijk pilot in 7 stappen
Aanvragen Digikoppeling (link Logius) Selecteer en contracteer een leverancier (link marktscan) Aanvraag aansluiting MijnOverheid berichtenbox (link) Opdracht aan leverancier om een de adapter te implementeren Test de adapter vanaf de Compliance Voorziening (link) Instellen toepassing om adhoc berichten aan de berichtenbox te sturen (leverancier) Lees het bericht aan jezelf op Mijn.Overheid.nl Maak een folder aan op het netwerk die periodiek wordt uitgelezen door de adapter. Plaats in de folder een bestand met de naam BSN.bestandsnaam.pdf Richt de adapter zo in dat het bestand aan de bsn wordt gestuurd. Je kunt nu zoveel tests doen als je wilt en bestanden aan jezelf sturen

10 Stellingen: Digikoppeling lijkt ingewikkeld maar in de praktijk valt het wel mee…. Nog voor het eind van dit jaar heb ik de 7 stappen van de pilot doorlopen en ben ik aangesloten op de berichtenbox….

11 Nog vragen? Martin van der Plas
Integratie Specialist Stelselvoorzieningen Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12 Bijlagen

13 Wat zijn de Stelselvoorzieningen?
Film stelselvoorzieningen (Youtube)

14 Werkende keten Film en uitleg Digikoppeling

15 Digikoppeling gerelateerde bouwstenen
Op basis van een aantal bouwstenen, die vaak als standaard bouwstenen in een SOA aanwezig zijn, kunnen in combinatie met een Digikoppeling Adapter vele scenario’s worden bedacht voor het afhandelen van het functionele berichtenverkeer. De vier meest gebruikelijke scenario’s voor de gemeenten markt zijn: 1. Eén centrale Digikoppeling adapter met een verbinding naar één generieke ESB (uitgebreide variant) 2. Eén Digikoppeling adapter met eigen routering (minimale variant) 3. Meerdere Digikoppeling adapters; voor elke applicatie een adapter (point to point variant) 4. Eén Digikoppeling adapter als SaaS (outsourcing variant) Legenda: = een omgeving incl mogelijk redundante omgeving (uitwijk) = proxy o.i.d. (optioneel) = optioneel

16 Marktscan Digikoppeling
Doel: Ontzorgen van gemeenten door ze op weg te helpen. Generieke inrichting Digikoppeling adapter/gateway bij gemeenten. Versnellen van de implementatie van Digikoppeling bij gemeenten Speelveld bepalen en transparant maken. Link: Marktscan King / Logius Focus: LV WOZ, MijnOverheid, Digilevering, Digimelding, OLO, e-Factureren en toekomstige stromen zoals mGBA. Op werkende koppelingen. Gezamenlijke afspraken over: Product, diensten, voorwaarden en prijsstelling tbv transparantie.

17 Randvoorwaarden marktscan
Leverancier biedt een werkende koppeling tussen gemeentelijke applicatie en voorziening, bestaat uit: interne koppeling met applicaties externe koppeling landelijke voorziening met certificaat ketentest regievoering bij incidenten Eén Digikoppeling inrichting is het streefbeeld, maar geen eis Passend bij de doorsnee gemeente

18 De eisen en wensen Concept kostenmodel
Uurtarieven additionele diensten? 3. Hoe omgaan met PKI-overheid certificaten? 4. Welke varianten ondersteun je, neem je de “upgrade”  van p2p naar ster ook mee? 5. Welke additionele diensten kun/wil je leveren? 6. KING/Logius stelt gewenste SLA op. Leverancier geeft aan wat hij kan/wil leveren. 7. Informatie over gewenste levertijd en aansluittempo 8. Acceptatie/compliancy voorwaarden (zowel juridisch als inhoudelijk/technisch) 9. Inkoopvoorwaarden

19 Digikoppeling gerelateerde bouwstenen
Op basis van een aantal bouwstenen, die vaak als standaard bouwstenen in een SOA aanwezig zijn, kunnen in combinatie met een Digikoppeling Adapter vele scenario’s worden bedacht voor het afhandelen van het functionele berichtenverkeer. De vier meest gebruikelijke scenario’s voor de gemeenten markt zijn: 1. Eén centrale Digikoppeling adapter met een verbinding naar één generieke ESB (uitgebreide variant) 2. Eén Digikoppeling adapter met eigen routering (minimale variant) 3. Meerdere Digikoppeling adapters; voor elke applicatie een adapter (point to point variant) 4. Eén Digikoppeling adapter als SaaS (outsourcing variant) Legenda: = een omgeving incl mogelijk redundante omgeving (uitwijk) = proxy o.i.d. (optioneel) = optioneel

20 Legenda: = een omgeving incl mogelijk redundante omgeving (uitwijk) = proxy o.i.d. (optioneel) = optioneel

21 Inleiding Berichtuitwisseling – Bevragingen
Digikoppeling maakt onderscheid tussen bevragingen en meldingen Bevraging: een vraag die door een afnemer aan een aanbieder wordt gesteld waar direct een antwoord op wordt verwacht. Geef verblijfplaats van een persoon met BSN 1234 Geef het saldo van bankrekening Een bevraging is een zogenaamd best effort uitwisseling, een voorziening die geen betrouwbaarheid vereist. De vraag mag opnieuw gesteld worden, bijvoorbeeld als er niet snel genoeg een antwoord komt.

22 Inleiding Berichtuitwisseling – Meldingen
Digikoppeling maakt onderscheid tussen bevragingen en meldingen Melding: een bericht dat door een afnemer aan een aanbieder wordt verzonden waarbij het essentieel te weten dat de ontvangst bericht bevestigd wordt door de ontvanger (de aanbieder van de dienst). Meld een vermoeden van een fout in een registratie Maak een bedrag over van bankrekening 1234 naar bankrekening 5678 Een melding is een zogenaamd betrouwbare (reliable) uitwisseling. Een bericht is pas betrouwbaar afgeleverd als de verzender een ontvangstbevestiging heeft gehad van de ontvanger.

23 Digikoppeling – business-case (PWC februari 2010) Alleen stelsel!
Per organisatie 66 miljoen : 891 organisaties = Euro investering (gemiddeld) Per organisatie 667 miljoen : 891 organisaties = Euro baten (gemiddeld) Totaal aantal koppelingen: 8.385 alleen al stelsel! 16 december 2014

24 Welke koppelvlakken zijn er?
De software van de leverancier implementeert alle de standaarden en profielen van de Digikoppeling standaard : ebMS best effort [osb-be] (TLS) reliable messaging [osb-rm] (TLS, Reliable) best effort signed [osb-be-s] (TLS, Signed) reliable signed [osb-rm-s] (TLS, Reliable, Signed) best effort encrypted [osb-be-e] (TLS, Signed, Encrypted) reliable encrypted [osb-rm-e] (TLS, Reliable, Signed, Encrypted) WUS best effort [2W-be] (TLS) best effort signed [2W-be-s] (TLS, Signed) best effort encrypted [2W-be-e] (TLS, Signed, Encrypted) WSRM reliable messaging [2W-R] (TLS, Reliable) reliable signed [2W-R-S] (TLS, Reliable, Signed) reliable encrypted[2W-R-SE] (TLS, Reliable, Signed, Encrypted) Grote berichten digikoppeling-gb-1.0

25 Digikoppeling keten PKI Overheid + OIN Gemeenten Overheid x
Scope Digikoppeling Internet / diginetwerk Interne koppelvlak Scope netwerk DK Adapter firewall Proxy Proxy firewall DK Adapter applicaties Eigen Netwerk Factuur applicatie


Download ppt "Digikoppeling in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google