De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stelling: Het duale stelsel WAS een goed idee Door: Nicole de Keijzer Beleidsmedewerker Informatiebeleid, VNG Secretaris Strategisch Beheeroverleg LV Wkpb.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stelling: Het duale stelsel WAS een goed idee Door: Nicole de Keijzer Beleidsmedewerker Informatiebeleid, VNG Secretaris Strategisch Beheeroverleg LV Wkpb."— Transcript van de presentatie:

1 Stelling: Het duale stelsel WAS een goed idee Door: Nicole de Keijzer Beleidsmedewerker Informatiebeleid, VNG Secretaris Strategisch Beheeroverleg LV Wkpb

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opbouw presentatie Ontstaansgeschiedenis duale stelsel Functioneren duale stelsel anno 2009 Voorstellen tot verandering

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Adviesrapport RAVI (1990) Alternatieven: centrale registratie decentrale registratie gescheiden registratie gezamenlijke registratie Beoordelingscriteria: Raadpleegbaarheid voor afnemers Doelmatigheid voor leveranciers brongegevens Kosten (o.a. voor inschrijving door Kadaster) Advies: een complementair registratiestelsel

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Reactie op RAVI-rapport (1) Decentralisatie: gemeenten leggen publiekrechtelijke beperkingen op en zijn zodoende verantwoordelijk voor de juiste registratie ervan. Dit blijft gelden, ook als de registratie wordt uitbesteed aan een andere partij. Vanwege de registratie van bestemmingsplannen zal ieder perceel binnen een gemeente worden belast. Dit zijn vele registraties en gegevensverstrekkingen per jaar. De kosten hiervoor houden gemeenten graag zelf in de hand.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Reactie op RAVI-rapport (2) Gemeenten kennen de situatie ter plekke het beste, wat perceelsgewijze signalering vergemakkelijkt. Echter: het merendeel van de beperkingen wordt niet perceelsgewijs opgelegd. Wijzigingen in beperkingen en wijzigingen in kadastrale percelen doorkuisen elkaar regelmatig, terwijl de Massale Output slechts één keer per maand kan worden verwerkt. Voorlopig oordeel: m.n. grote gemeenten positief t.a.v. complementair stelsel

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Schets vervolgtraject 1995: VNG-voorstel om gemeenten in een aparte rubriek van de kadastrale registratie beperkingen te laten registreren wordt door VROM en Kadaster afgewezen 1997: uit kosten-baten analyse Coopers & Lybrand blijkt dat het ophalen van de beperkingen uit de afzonderlijke gemeentelijke beperkingenregistraties erg kostbaar is. 2002 / 2003: voorstel grote gemeenten om op één centrale plek (Landelijke Voorziening) te registreren, wordt overgenomen en uitgewerkt door Cap Gemini.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Resultaat 2007: duale stelsel

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eerste positieve ervaringen Kwaliteitsverbetering doordat: ernstige vervuiling uit de gemeentelijke registraties en AKR is weggewerkt gegevens nog maar op één plek worden geregistreerd samenwerking en besluitvorming binnen gemeenten is verbeterd Afnemers krijgen betrouwbare informatie

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kritische geluiden zelf perceelsmutaties aanleveren is omslachtig en maakt de koppeling met andere registraties lastig beperkingen die op delen van percelen worden opgelegd, moeten administratief worden vastgelegd onderhoud / beheer eigen Wkpb applicatie kost tijd en geld gegevens over bestemmingsplannen moeten misschien in twee systemen tegelijk worden bijgehouden er is geen controle op de inhoud van de registratie: doen we het echt wel goed? afnemers vragen naar bulkinformatie

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Duale stelsel niet afschaffen… Uitgangspunten handhaven: –alleen centraal wat moet, decentraal wat kan –gemeenten als eerste overheid –registratie bij de bron

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten … maar verbeteren Aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en ideeën: stelsel van basisregistraties en RO-Online MIV / perceelsmutaties via webservices geometrie centraal ontworpen en onderhouden applicatie nieuwe producten voor afnemers etc.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Op weg naar een basisregistratie? Basisregistratie Publiekrechtelijke Beperkingen van signalering naar registratie op basis van geometrie i.p.v. perceelsgewijs relatie met BGT, BAG en BRK gebruik maken van generieke voorzieningen als TMF, OSB en GOB verdere kwaliteitsverbetering door terugmeldingen en periodieke audits Kortom: voordelen voor leveranciers én afnemers


Download ppt "Stelling: Het duale stelsel WAS een goed idee Door: Nicole de Keijzer Beleidsmedewerker Informatiebeleid, VNG Secretaris Strategisch Beheeroverleg LV Wkpb."

Verwante presentaties


Ads door Google