De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 48: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 4 Tekst: Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 48: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 4 Tekst: Zondag."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 48: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 4 Tekst: Zondag 6

2

3 Maar u kunt op kerstavond ook naar… Kerst 2012

4 Samen zingen op kerstavond (traditionele liederen) Kerst 2012 | Toegang gratis | Collecte na afloop | Neem je buren mee | | Het Morgenlicht | Maandag 24 december | 21:30 uur |

5 Vanmiddag zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

6

7 Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de gezamenlijke kerkdienst. Lijkt het u/jou leuk je in te zetten voor een gezamenlijke viering met meerdere kerken? Meld je dan aan via: zendingszondag2013@gmail.com

8 Welkom bij AKZ+! Theologie voor iedereen

9 Leren van Gods wereldwijde kerk Gouda va 17-01 Bonhoeffer Zwolle 06-02, Gouda va 04-04 Verzoening en wet in islam en chr. geloof Zwolle Kijk op www.akzplus.nl voor meer informatie en aanmelden

10 Verzoening in het pastoraat Gouda va 06-02 Vreemdelingschap en de Vroege Kerk Apeldoorn va 11-02 Training contextueel & narratief pastoraat Zwolle va 25-02 Studenten betalen minder dan de helft van de prijs!

11 Wat is AKZ+? Apeldoorn: Theologische Universiteit Christelijke Gereformeerde kerken Kampen: Theologische Universiteit Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Zwolle: Gereformeerde Hogeschool Samenwerking in de theologie voor de praktijk! ++++++ AKZAKZ

12 In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 48: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 4 Tekst: Zondag 6

13  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3 Voor de dienst: Gz. 48: 1

14 Vers 1 Lof aan de God van Israël, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd. Gezang 48: 1

15 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

16  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

17  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

18 Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden. Psalm 36: 2

19  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

20  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

21  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

22 Psalm 118: 8 – 10 Vers 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

23 Psalm 118: 8 – 10 Vers 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's HEREN naam. Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

24 Psalm 118: 8 – 10 Vers 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

25  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Hebreeën 1: 1 – 4  Ps.118: 8 – 10  Tekst:Zondag 6  Preek  Ps.19: 3

26 Na de preek: Ps. 19: 3

27  Zondag 6  Preek  Ps.19: 3  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb.124: 1 – 5  Zegen

28 Psalm 19 Vers 3 Volkomen is Gods woord. 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

29  Zondag 6  Preek  Ps.19: 3  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb.124: 1 – 5  Zegen

30 Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed, aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken, in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

31 Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden, mag ik op de Jongste Dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

32  Zondag 6  Preek  Ps.19: 3  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb.124: 1 – 5  Zegen

33  Vandaag  1 e Catechisatie  2 e Rente en aflossing  1 e Kerstdag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Lb. 124: 1 – 5

34  Zondag 6  Preek  Ps.19: 3  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb.124: 1 – 5  Zegen

35 Liedboek 124: 1 – 5 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

36 Liedboek 124: 1 – 5 2 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

37 Liedboek 124: 1 – 5 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

38 Liedboek 124: 1 – 5 4 De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

39 Liedboek 124: 1 – 5 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

40  Zondag 6  Preek  Ps.19: 3  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb.124: 1 – 5  Zegen

41

42 Tot 1 e Kerstdag Om: 9.00 Om: 9.00 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 14.30 En om: 14.30 Met Ds. G. F. de Kimpe Met Ds. G. F. de Kimpe In het Morgenlicht In het Morgenlicht

43


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 48: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 4 Tekst: Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google