De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: 13 - 28 Tekst: Jozua 24:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: 13 - 28 Tekst: Jozua 24:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: 13 - 28 Tekst: Jozua 24: 14 - 15

2 Vanavond zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

3 De kidsflits ligt weer klaar op de kindertafel

4

5 Oproep Voor de kerstlichtjestocht 22 december zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die willen helpen bij het opbouwen en/of afbreken van het decor. Kun je 22 december helpen, al is het maar een uurtje, laat het ons dan weten. Neem contact op met je contactpersoon van de evangelisatiecommissie of mail naar: kerstlichtjestochthardenberg@hotmail.com

6 contactpersonen Koos VonkBaalder Paul Spit Baalderveld-Zuid Simone HakkersBaalderveld-Zuid Corine StelpstraBaalderveld-Oost Karel KlokBaalderveld-Oost

7 Met de crèche + gaan we weer een kerstproject doen. Er is vanaf 2 december elke zondag een crèche+ tot en met 25 december, elke keer om 9:00 uur in Het Morgenlicht. De kinderen kunnen eerst gewoon mee naar de kerk. Na het zingen van het projectlied kunnen ze met de begeleiders mee naar een zaaltje. Het onderwerp is deze keer: Brood in Bethlehem.

8 In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: 13 - 28 Tekst: Jozua 24: 14 - 15

9  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 - 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164 Voor de dienst: Ps. 45: 1

10 Psalm 45 Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals de pen van een die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid.

11 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 - 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

12  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 - 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

13  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 - 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

14 Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U.

15 Gezang 165 Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

16  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 - 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

17  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 – 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

18 Psalm 146: 1, 3, 4 Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

19 Psalm 146: 1, 3, 4 Vers 3 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

20 Psalm 146: 1, 3, 4 Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

21  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 – 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

22  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 – 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

23 Psalm 105: 17, 20, 21 Vers 17 Het was God zelf die hen bevrijdde. Zij trokken uit, daar Hij hen leidde. Hij voerde hen met rijke buit, een schat aan goud en zilver uit. Egypte zag met vreugd hen gaan, door schrik voor Gods gericht ontdaan.

24 Psalm 105: 17, 20, 21 Vers 20 Heel Israël trok uit in vreugde, een volk dat zich in God verheugde, een juichend volk, door God bevrijd, een volk vervuld van dankbaarheid. Het erfde uit Gods eigen hand de schatten van het heidenland.

25 Psalm 105: 17, 20, 21 Vers 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

26  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Ps.146: 1, 3, 4  Lezen:Jozua 24: 13 – 28  Ps. 105: 17, 20, 21  Tekst:Jozua 24: 14 - 15  Preek  Gz.164

27 Na de preek: Gz. 164

28  Ps. 105: 17, 20, 21  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis aangepast  Gebed  Collecte  Ps.148: 4, 5  Zegen

29 Gezang 164 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, Kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

30  Ps. 105: 17, 20, 21  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis aangepast  Gebed  Collecte  Ps.148: 4, 5  Zegen

31 Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed, aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken, in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid….

32 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid….

33 Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden, mag ik op de Jongste Dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

34  Ps. 105: 17, 20, 21  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis aangepast  Gebed  Collecte  Ps.148: 4, 5  Zegen

35  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Ps. 148: 4, 5

36  Ps. 105: 17, 20, 21  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis aangepast  Gebed  Collecte  Ps.148: 4, 5  Zegen

37 Psalm 148: 4, 5 Vers 4 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met macht, Gij richters, die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd.

38 Psalm 148: 4, 5 Vers 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft, halleluja, geeft Hem eer.

39  Ps. 105: 17, 20, 21  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis aangepast  Gebed  Collecte  Ps.148: 4, 5  Zegen

40

41 Tot volgende week zondag Om: 9.00 Om: 9.00 Met Dominee R. Tigelaar Met Dominee R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 14.30 En om: 14.30 Met Dominee H. de Vries Met Dominee H. de Vries In het Morgenlicht In het Morgenlicht

42


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: 13 - 28 Tekst: Jozua 24:"

Verwante presentaties


Ads door Google