De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: Tekst: Jozua 24: Welkom in deze eredienst

2 Bijbelclub Vanavond zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

3 De kidsflits ligt weer klaar op de kindertafel

4

5 Oproep kerstlichtjestochthardenberg@hotmail.com
Voor de kerstlichtjestocht 22 december zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die willen helpen bij het opbouwen en/of afbreken van het decor. Kun je 22 december helpen, al is het maar een uurtje, laat het ons dan weten. Neem contact op met je contactpersoon van de evangelisatiecommissie of mail naar:

6 contactpersonen Koos Vonk Baalder Paul Spit Baalderveld-Zuid Simone Hakkers Baalderveld-Zuid Corine Stelpstra Baalderveld-Oost Karel Klok Baalderveld-Oost

7 Aankondiging Met de crèche + gaan we weer een kerstproject doen. Er is vanaf 2 december elke zondag een crèche+ tot en met 25 december, elke keer om 9:00 uur in Het Morgenlicht. De kinderen kunnen eerst gewoon mee naar de kerk. Na het zingen van het projectlied kunnen ze met de begeleiders mee naar een zaaltje. Het onderwerp is deze keer: Brood in Bethlehem.

8 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 45: 1 Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Jozua 24: Tekst: Jozua 24: Welkom in deze eredienst

9 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Voor de dienst: Ps. 45: 1 Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4 Lezen: Jozua 24: Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

10 Zingen Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen:
Psalm 45 Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals de pen van een die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid.

11 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Mededelingen Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4 Lezen: Jozua 24: Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

12 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

13 Zingen Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

14 Zingen Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U.

15 Zingen Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Gezang 165 Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

16 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

17 Zingen Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: 13 – 28 Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

18 Zingen Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER.
Psalm 146: 1, 3, 4 Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

19 Zingen Vers 3 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft,
Psalm 146: 1, 3, 4 Vers 3 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

20 Zingen Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen
Psalm 146: 1, 3, 4 Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

21 Lezen Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: 13 – 28 Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

22 Zingen Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: 13 – 28 Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

23 Zingen Vers 17 Het was God zelf die hen bevrijdde.
Psalm 105: 17, 20, 21 Vers 17 Het was God zelf die hen bevrijdde. Zij trokken uit, daar Hij hen leidde. Hij voerde hen met rijke buit, een schat aan goud en zilver uit. Egypte zag met vreugd hen gaan, door schrik voor Gods gericht ontdaan.

24 Zingen Vers 20 Heel Israël trok uit in vreugde,
Psalm 105: 17, 20, 21 Vers 20 Heel Israël trok uit in vreugde, een volk dat zich in God verheugde, een juichend volk, door God bevrijd, een volk vervuld van dankbaarheid. Het erfde uit Gods eigen hand de schatten van het heidenland.

25 Zingen Vers 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
Psalm 105: 17, 20, 21 Vers 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

26 Tekst Votum en zegengroet Gz. 165 Gebed Ps. 146: 1, 3, 4
Lezen: Jozua 24: 13 – 28 Ps. 105: 17, 20, 21 Tekst: Jozua 24: Preek Gz. 164

27 Preek Na de preek: Gz. 164

28 Zingen Ps. 105: 17, 20, 21 Preek Gz. 164 Geloofsbelijdenis aangepast
Gebed Collecte Ps. 148: 4, 5 Zegen

29 Zingen Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Gezang 164 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, Kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

30 Liturgie Ps. 105: 17, 20, 21 Preek Gz. 164 Geloofsbelijdenis aangepast
Gebed Collecte Ps. 148: 4, 5 Zegen

31 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed, aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken, in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid….

32 Geloofsbelijdenis Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid….

33 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden, mag ik op de Jongste Dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

34 Liturgie Ps. 105: 17, 20, 21 Preek Gz. 164 Geloofsbelijdenis aangepast
Gebed Collecte Ps. 148: 4, 5 Zegen

35 Collecte Vandaag 1e Diaconie 2e Rente en aflossing Volgende week
1e VSE Ps. 148: 4, 5

36 Zingen Ps. 105: 17, 20, 21 Preek Gz. 164 Geloofsbelijdenis aangepast
Gebed Collecte Ps. 148: 4, 5 Zegen

37 Zingen Vers 4 Looft God, gij vorsten overal,
Psalm 148: 4, 5 Vers 4 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met macht, Gij richters, die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd.

38 Zingen Vers 5 Looft, halleluja, looft te zaam
Psalm 148: 4, 5 Vers 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft, halleluja, geeft Hem eer.

39 Zegen Ps. 105: 17, 20, 21 Preek Gz. 164 Geloofsbelijdenis aangepast
Gebed Collecte Ps. 148: 4, 5 Zegen

40

41 Tot volgende week zondag
Om: 9.00 Met Dominee R. Tigelaar In het Morgenlicht En om: 14.30 Met Dominee H. de Vries

42


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google