De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15

2 VANAVOND Focus Jongeren sing-in

3 Thema: Hoera… een Zoon! Wanneer: VANAVOND! Aanvang: 19.30 uur Locatie: Kandelaarkerk Heemse (Weidebuurt 9) Meer info: focusnu.nl facebook.com/focus.heemse

4

5 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

6 Maandag 23 december 2013 Groep 3 t/m 8 v.a. 18-20:30 uur 12 t/m 16 jaar 21-22:30 uur

7

8

9 Maar kinder moment in de preek.

10 In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15

11 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

12

13  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

14  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

15 Liedboek 124 Vers 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

16 Liedboek 124 Vers 2 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

17 Liedboek 124 Vers 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

18 Liedboek 124 Vers 4 De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

19 Liedboek 124 Vers 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

20  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

21  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

22  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

23 Vers 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt. Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat. Psalm 43

24 Vers 2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart? Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven? Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart? Psalm 43

25 Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht. Psalm 43

26 Vers 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt. Psalm 43

27 Vers 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer. Psalm 43

28  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

29  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.124  Gebed  Lezen:Rechters 8: 33 – 9: 21  Ps.43  Tekst:Rechters 9: 14 – 15  Gz.48: 1, 4  Preek  Geloofsbelijdenis

30 Vers 1 Lof aan de God van Israël, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd. Gezang 48

31 Vers 4 Dan hoort Gods volk van zaligheid, als alle schuld vergeven wordt en kent het de barmhartigheid waartoe Gods hart gedreven wordt, waarmee ons nu bezoeken gaat, verschijnend als de dageraad, de Opgang uit de hoogte. Wie neerzit in de doodse donkerheid ziet door dit licht zich overspreid, zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid. Gezang 48

32 Na de preek: Gz. 48: 1, 4

33 Jerubbaäl=Gideon

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Koning Heroïne is mijn herder Ik heb hem steeds nodig Hij maakt dat ik neerlig in de goot Hij leidt mij langs troebele wateren Hij vernielt mijn ziel Hij leidt mij langs paden der verdorvenheid, om des spuits wille Ja, ik zal wandelen door het dal van armoede en alle kwaad vrezen Want Gij, Heroïne, zijt met mij Uw naald en capsule trachten mij te vertroosten Zij ontdeden de tafel van levensmiddelen in aanwezigheid van mijn familie Gij berooft mij van mijn verstand Mijn beker van droefenis vloeit over Zeker, heroïneverslaving zal mij vervolgen al de dagen van mijn leven En ik zal voor eeuwig wonen in het huis der verdoemden

43

44  Preek  Geloofsbelijdenis  Ps.72: 6, 7  Gebed  Collecte  Lb.26: 3, 4  Zegen

45  Preek  Geloofsbelijdenis  Ps.72: 6, 7  Gebed  Collecte  Lb.26: 3, 4  Zegen

46 Vers 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood. Psalm 72

47 Vers 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog. Psalm 72

48  Preek  Geloofsbelijdenis  Ps.72: 6, 7  Gebed  Collecte  Lb.26: 3, 4  Zegen

49  Vandaag  1 e Catechisatie  2 e Rente en aflossing  1 e Kerstdag  1 e Hulpbeh. Kerken  2 e Rente en aflossing  Lb.26: 3, 4

50  Preek  Geloofsbelijdenis  Ps.72: 6, 7  Gebed  Collecte  Lb.26: 3, 4  Zegen

51 Liedboek 26 Vers 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

52 Liedboek 26 Vers 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

53  Preek  Geloofsbelijdenis  Ps.72: 6, 7  Gebed  Collecte  Lb.26: 3, 4  Zegen

54


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15."

Verwante presentaties


Ads door Google