De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Welkom in deze eredienst

2 VANAVOND Focus Jongeren sing-in

3 Thema: Hoera… een Zoon. Wanneer: VANAVOND. Aanvang: 19
Thema: Hoera… een Zoon! Wanneer: VANAVOND! Aanvang: uur Locatie: Kandelaarkerk Heemse (Weidebuurt 9) Meer info: focusnu.nl facebook.com/focus.heemse

4

5 dinsdag 24 december i.p.v. 2e kerstdag
KERSTVIERING KERSTAVOND dinsdag 24 december i.p.v. 2e kerstdag 18.30 uur Het Morgenlicht na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

6 Maandag 23 december 2013 SOOSBIOS
Groep 3 t/m 8 (18-20:30 uur) 12-16 jaar (21-22:30 uur) Entree € 1,- (incl. 1x drinken en chips) Extra consumpties €0,50 per consumptie Er is keuze uit twee kerstfilms, de meeste stemmen gelden!!! SOOSBIOS Maandag 23 december 2013 Groep 3 t/m 8 v.a :30 uur 12 t/m 16 jaar 21-22:30 uur

7

8

9 Maar kinder moment in de preek.
Vanmiddag Geen Bijbelclub Maar kinder moment in de preek.

10 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. A. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 124 Schriftlezing: Rechters 8: 33 – 9: 21 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Welkom in deze eredienst

11 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Mededelingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

12 Moment van stilte

13 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

14 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

15 Zingen Vers 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Liedboek 124 Vers 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

16 Zingen Vers 2 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
Liedboek 124 Vers 2 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

17 Zingen Vers 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
Liedboek 124 Vers 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

18 Zingen Vers 4 De zonne, voor wier stralen
Liedboek 124 Vers 4 De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

19 Zingen Vers 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Liedboek 124 Vers 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

20 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

21 Lezen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

22 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

23 Zingen Vers 1 O God, kom mijn geding beslechten,
Psalm 43 Vers 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt. Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.

24 Zingen Vers 2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
Psalm 43 Vers 2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart? Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven? Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart?

25 Zingen Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden,
Psalm 43 Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

26 Zingen Vers 4 Dan ga ik op tot uw altaren,
Psalm 43 Vers 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

27 Zingen Vers 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
Psalm 43 Vers 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

28 Tekst Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

29 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 124 Gebed
Lezen: Rechters 8: 33 – 9: 21 Ps. 43 Tekst: Rechters 9: 14 – 15 Gz. 48: 1, 4 Preek Geloofsbelijdenis

30 Zingen Vers 1 Lof aan de God van Israël,
Gezang 48 Vers 1 Lof aan de God van Israël, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd.

31 Zingen Vers 4 Dan hoort Gods volk van zaligheid,
Gezang 48 Vers 4 Dan hoort Gods volk van zaligheid, als alle schuld vergeven wordt en kent het de barmhartigheid waartoe Gods hart gedreven wordt, waarmee ons nu bezoeken gaat, verschijnend als de dageraad, de Opgang uit de hoogte. Wie neerzit in de doodse donkerheid ziet door dit licht zich overspreid, zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid.

32 Preek Na de preek: Gz. 48: 1, 4

33 Preek Jerubbaäl = Gideon

34 Preek

35 Preek

36 Preek

37 Preek

38 Preek

39 Preek

40 Preek

41 Preek

42 Preek Koning Heroïne is mijn herder Ik heb hem steeds nodig
Hij maakt dat ik neerlig in de goot Hij leidt mij langs troebele wateren Hij vernielt mijn ziel Hij leidt mij langs paden der verdorvenheid, om des spuits wille Ja, ik zal wandelen door het dal van armoede en alle kwaad vrezen Want Gij, Heroïne, zijt met mij Uw naald en capsule trachten mij te vertroosten Zij ontdeden de tafel van levensmiddelen in aanwezigheid van mijn familie Gij berooft mij van mijn verstand Mijn beker van droefenis vloeit over Zeker, heroïneverslaving zal mij vervolgen al de dagen van mijn leven En ik zal voor eeuwig wonen in het huis der verdoemden

43 Preek

44 Liturgie Preek Geloofsbelijdenis Ps. 72: 6, 7 Gebed Collecte
Lb. 26: 3, 4 Zegen

45 Zingen Preek Geloofsbelijdenis Ps. 72: 6, 7 Gebed Collecte
Lb. 26: 3, 4 Zegen

46 Zingen Vers 6 Ja, elke koning zal zich buigen
Psalm 72 Vers 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood.

47 Zingen Vers 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is.
Psalm 72 Vers 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog.

48 Liturgie Preek Geloofsbelijdenis Ps. 72: 6, 7 Gebed Collecte
Lb. 26: 3, 4 Zegen

49 Collecte Vandaag 1e Catechisatie 2e Rente en aflossing 1e Kerstdag
1e Hulpbeh. Kerken Lb. 26: 3, 4

50 Zingen Preek Geloofsbelijdenis Ps. 72: 6, 7 Gebed Collecte
Lb. 26: 3, 4 Zegen

51 Zingen Vers 3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
Liedboek 26 Vers 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

52 Zingen Vers 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden
Liedboek 26 Vers 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

53 Zegen Preek Geloofsbelijdenis Ps. 72: 6, 7 Gebed Collecte Lb. 26: 3, 4

54


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google