De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Hans Oosters namens de Unie van Waterschappen DE TOEKOMST VAN HET INFORMATIEHUIS WATER (IHW) VANAF 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Hans Oosters namens de Unie van Waterschappen DE TOEKOMST VAN HET INFORMATIEHUIS WATER (IHW) VANAF 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Door Hans Oosters namens de Unie van Waterschappen DE TOEKOMST VAN HET INFORMATIEHUIS WATER (IHW) VANAF 2016

2 1. Waarom het Informatiehuis Water (IHW)? 2. Wat heeft het IHW gedaan? 3. Waar staat het IHW nu en over twee jaar? 4. Het IHW in relatie tot de omgevingswet en Laan van de Leefomgeving INHOUDSOPGAVE

3 Waterinformatie effectief en efficiënt tussen waterpartners te laten stromen en beschikbaar te stellen voor derden Dit leidt tot: Uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water Het IHW stimuleert de onderlinge samenwerking en ontzorgt de waterbeheerders bij structurele informatiebehoeftes van derden WAAROM HET IHW?

4 Zes programmadoelen conform het Bestuursakkoord Water Actief in diverse waterdomeinen Standaarden voor alle watergegevens Het ontsluiten van watergegevens Producten Aquo-standaard, Aquo-kit en Waterkwaliteitsportaal zijn gerealiseerd en bijgehouden. Waardering inzet medewerkers en de producten en diensten Uitbreiding/verbreding van de werkzaamheden binnen de scope WAT HEEFT HET IHW GEDAAN?

5 2014: Gateway review Informatiehuis Water 2015: Aanvullende evaluatie Informatiehuis Water Alle seinen op groen voor verlening van 2 jaar gericht op “basis op orde” Concrete verbeterpunten: Governance en aansturing Heldere toekomstvisie begrotings- en verantwoordingsproces transparanter WAAR STAAT HET IHW NU EN OVER TWEE JAAR?

6 Eind 2018: Invoering omgevingswet en Laan voor de Leefomgeving (LVL) De LvL kent informatiehuizen - o.a.Informatiehuis Water Doel informatiehuizen LvL: Ruwe data omzetten naar op de vraag toegespitste, gevalideerde en waar mogelijk gestandaardiseerde informatieproducten Vraag: Is het IHW een Informatiehuis in het kader van de LvL? HET INFORMATIEHUIS WATER VERSUS HET INFORMATIEHUIS WATER OMGEVINGSWET

7 Unie van Waterschappen geeft opdracht tot onderzoek Nadere analyse IHW en de Omgevingswet: 1.Opdracht in 3 delen: data, vraagsturing en governance 2.Drie externe bureaus voeren analyse uit 3.Resultaat onderzoek levert input voor AMVB’s en artikel 2 onderzoek 4.Begeleidingscommissie met o.a. Waterschappers en het IHW HET INFORMATIEHUIS WATER VERSUS HET INFORMATIEHUIS WATER OMGEVINGSWET

8 Op welke gebieden kan het IHW nog beter de waterbeheerders ondersteunen of van dienst zijn? Welke zaken gaan goed? En welke zaken kunnen beter? NADERE SAMENWERKING MET HET IHW

9 Hartelijk dank voor uw tijd en aandacht! AFRONDING


Download ppt "Door Hans Oosters namens de Unie van Waterschappen DE TOEKOMST VAN HET INFORMATIEHUIS WATER (IHW) VANAF 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google