De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2 Aanleiding Initiatief DGW januari 2009: beter structureren van informatiebeheer en -uitwisseling tussen alle waterbeherende partijen  Voortzetting werk Informatie Desk standaarden Water (IDsW) Huidige voorziening IDsW eindigt eind 2010 De 5 partners (Het Waterschapshuis, IPO, RWS, PBL, LNV): IDsW-activiteiten in groter verband inbedden Waarom:  Info-levering op weg naar KRW Stroomgebiedbeheerplannen verliep moeizaam; roep om verbetering t.b.v. 2e editie SGBP’s, EU-rapportages, TK-rapportages, etc.  Versnipperd beheer, onderhoud en ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking (Aquokit)

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 3 KRW Kwaliteit opp.water grondwater Zwemwater Stedelijk afvalwater Nitraatrichtlijn opp.watergrondwater Waterketen riolering zuiveringsbeheer drinkwater Kwantiteit WB21 GGOR Watersysteem Leggers Beschrijving hoofdwatersysteem Veiligheid Toetsing keringen ? KRM Groeimodel

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 4 Activiteiten 2010 Idee-uitwerking: business case voor uitvoeringsorganisatie, programma van eisen, aanzet voor werkprogramma Concept NWO-bestuursakkoord in (voorportalen) NWO Beleggen “gastheerschap”  overleg met Het Waterschapshuis en Waterdienst  Keuze NWO: Het Waterschapshuis, i.s.m. RWS WD en DID Consultatie van de regionale partijen (RAO’s, RBO’s, LBOR) Overleg met waterpartners over bijdragen => structurele financiering 2011-2015 door waterschappen (Het Waterschapshuis), VenW (RWS) en IPO Het Waterschapshuis en RWS-WD: uitwerken organisatieopzet en faciliteringsovereenkomst

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 5 Resultaat idee-ontwikkeling Functies Ontwikkeling en beheer standaarden (voortzetting IDsW) Vraagbundeling, stroomlijning van inwinning, opslag en verwerking van water-informatie Ontsluiten van informatie (frontoffice) Verwachte ontwikkelingen vertalen naar consequenties informatie- voorziening, incl. uitbreiding functionaliteit (groeimodel)  Kwalitatief betere informatie tegen minder inzet en kosten Voor en door alle waterpartners: Gebruikersgroepen van ‘werkvloer’-experts vd waterbeheerders Draagvlak borgen d.m.v. NWO en LBOR Aansturing en uitvoering: structurele financiers RWS-WD en HWH en IPO

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 6 Werkprogramma – Basispakket Thema: waterkwaliteit (oppervlaktewater + grondwater)  In hoofdzaak het bijeenbrengen van bestaande activiteiten die nu versnipperd bij diverse waterpartners plaatsvinden Voortzetten IDsW (Aquo-standaard) Landelijke databases (CIW, KRW, Limnodata Neerlandica) Aansluiten op bestaande databases (DINO, ER, LMM-BIN, GAN, …) KRW/Waterportaal Beheer protocollen & applicaties oppervlaktewater: AquoKit Aquokit verbetering stap 1 < mrt 2012, stap 2 < mrt 2015 Verbetertraject informatie grondwater: Van-peilbuis-tot-portaal Informatie ontsluiten: helpdesk / frontoffice Vanaf 2012 uitbreiden naar meer waterthema’s (groeimodel)

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 7 Gegevensaanlevering en -beheer Bestuurlijke / juridische verankering gegevensverstrekking: oEU-verplichtingen wettelijk vastgelegd (Waterwet, -besluit, -regeling; BKMW) oNBW (WB21, waterketen) & rapp aan TK niet wettelijk vastgelegd Open deel toegankelijk en te gebruiken door derden (waterpartners, planbureaus, publiek) oBasisgegevens en geaggregeerde informatie Gegevensleveranciers krijgen schrijfrechten voor domeinen van database Informatiehuishuis Gesloten deel (tijdelijk embargo): oBijv. beoogde locaties v maatregelen oToestandsbeoordeling: eerst goedkeuring (‘stempel’) beheerder

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 8 Faciliteringsovereenkomst 2011-2016 Betreft de operationele aspecten van het IHW, m.n. Invulling gastheerschap HWH Levering van medewerkers + financiering voor werkprogramma Af te sluiten tussen HWH, VenW (RWS) en IPO Kwartiermakers: Piet Reijers HWH, Els van Grol RWS-WD

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9 Huidige stand verwachte bijdragen; planning Periode 2011-2016:  VenW: 6 fte + 500 kE  WS/HWH: 3 fte 1-1-’11 => 6 fte 1-1-’12 + 100 kE  Prov/IPO: […] kE afh. van werkpakket ‘grondwater’  Ondertekening faciliteringsovereenkomst eind oktober  Inrichting lokatie Amersfoort nov-dec  NWO nov: adoptie visienotitie & werkprogr 2011-2016  Informatiehuis operationeel per 1-1-2011


Download ppt "Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google