De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector
Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010

2 Aanleiding Initiatief DGW januari 2009: beter structureren van informatiebeheer en -uitwisseling tussen alle waterbeherende partijen Waarom: Info-levering op weg naar KRW Stroomgebiedbeheerplannen verliep moeizaam; roep om verbetering t.b.v. 2e editie SGBP’s, EU-rapportages, TK-rapportages, etc. Versnipperd beheer, onderhoud en ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking (Aquokit) Voortzetting werk Informatie Desk standaarden Water (IDsW) Huidige voorziening IDsW eindigt eind 2010 De 5 partners (Het Waterschapshuis, IPO, RWS, PBL, LNV): IDsW-activiteiten in groter verband inbedden

3 Groeimodel Kwantiteit Kwaliteit Watersysteem Waterketen Veiligheid
WB21 Kwaliteit KRW GGOR opp.water Leggers grondwater Watersysteem Zwemwater opp.water grondwater Beschrijving hoofdwatersysteem KRM Nitraatrichtlijn drinkwater riolering Waterketen Toetsing keringen Stedelijk afvalwater zuiveringsbeheer ? Veiligheid

4 Activiteiten 2010 Idee-uitwerking: business case voor uitvoeringsorganisatie, programma van eisen, aanzet voor werkprogramma Concept NWO-bestuursakkoord in (voorportalen) NWO Beleggen “gastheerschap” overleg met Het Waterschapshuis en Waterdienst Keuze NWO: Het Waterschapshuis, i.s.m. RWS WD en DID Consultatie van de regionale partijen (RAO’s, RBO’s, LBOR) Overleg met waterpartners over bijdragen => structurele financiering door waterschappen (Het Waterschapshuis), VenW (RWS) en IPO Het Waterschapshuis en RWS-WD: uitwerken organisatieopzet en faciliteringsovereenkomst

5 Resultaat idee-ontwikkeling
Functies Ontwikkeling en beheer standaarden (voortzetting IDsW) Vraagbundeling, stroomlijning van inwinning, opslag en verwerking van water-informatie Ontsluiten van informatie (frontoffice) Verwachte ontwikkelingen vertalen naar consequenties informatie-voorziening, incl. uitbreiding functionaliteit (groeimodel) Kwalitatief betere informatie tegen minder inzet en kosten Aansturing en uitvoering: structurele financiers RWS-WD en HWH en IPO Voor en door alle waterpartners: Gebruikersgroepen van ‘werkvloer’-experts vd waterbeheerders Draagvlak borgen d.m.v. NWO en LBOR

6 Werkprogramma – Basispakket
Thema: waterkwaliteit (oppervlaktewater + grondwater) Voortzetten IDsW (Aquo-standaard) Landelijke databases (CIW, KRW, Limnodata Neerlandica) Aansluiten op bestaande databases (DINO, ER, LMM-BIN, GAN, …) KRW/Waterportaal Beheer protocollen & applicaties oppervlaktewater: AquoKit Aquokit verbetering stap 1 < mrt 2012, stap 2 < mrt 2015 Verbetertraject informatie grondwater: Van-peilbuis-tot-portaal Informatie ontsluiten: helpdesk / frontoffice In hoofdzaak het bijeenbrengen van bestaande activiteiten die nu versnipperd bij diverse waterpartners plaatsvinden Vanaf 2012 uitbreiden naar meer waterthema’s (groeimodel)

7 Gegevensaanlevering en -beheer
Bestuurlijke / juridische verankering gegevensverstrekking: EU-verplichtingen wettelijk vastgelegd (Waterwet, -besluit, -regeling; BKMW) NBW (WB21, waterketen) & rapp aan TK niet wettelijk vastgelegd Gegevensleveranciers krijgen schrijfrechten voor domeinen van database Informatiehuishuis Gesloten deel (tijdelijk embargo): Bijv. beoogde locaties v maatregelen Toestandsbeoordeling: eerst goedkeuring (‘stempel’) beheerder Open deel toegankelijk en te gebruiken door derden (waterpartners, planbureaus, publiek) Basisgegevens en geaggregeerde informatie

8 Faciliteringsovereenkomst 2011-2016
Betreft de operationele aspecten van het IHW, m.n. Invulling gastheerschap HWH Levering van medewerkers + financiering voor werkprogramma Af te sluiten tussen HWH, VenW (RWS) en IPO Kwartiermakers: Piet Reijers HWH, Els van Grol RWS-WD

9 Huidige stand verwachte bijdragen; planning
Periode : VenW: 6 fte kE WS/HWH: 3 fte 1-1-’11 => 6 fte 1-1-’ kE Prov/IPO: […] kE afh. van werkpakket ‘grondwater’ Ondertekening faciliteringsovereenkomst eind oktober Inrichting lokatie Amersfoort nov-dec NWO nov: adoptie visienotitie & werkprogr Informatiehuis operationeel per


Download ppt "Informatiehuis Water Informatiebeheer en gegevensuitwisseling binnen de watersector Loek Knijff Min Verkeer en Waterstaat DG Water Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google