De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

groep Bovenbouw1A (groep 7)

Verwante presentaties


Presentatie over: "groep Bovenbouw1A (groep 7)"— Transcript van de presentatie:

1 groep Bovenbouw1A (groep 7)
Algemene ouderavond groep Bovenbouw1A (groep 7)

2 Welkom in B1a Voorstellen aan elkaar
Andere mensen in B1a (stagiaire, dyslexie training, interne begeleiding, ergo- fysiotherapie, logopedie, vakleerkracht gym)

3 De hoofdvakken (in de ochtend)
Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen Spelling

4 Begrijpend lezen = Het DOEL van LEZEN! Belangrijkste pijlers:
Technisch lezen Woordenschat Methodes: Leesestafette Nieuwsbegrip Taaltrapeze Nieuwe taalmethode Tv: Klokhuis, Jeugdjournaal (thuis meelezen: teletekst 888)

5 Rekenen Methode WizWijs Belangrijk: Inzicht in de bewerkingen +
Automatiseren

6 Rekenen(2) Organisatie niveauverschillen opvangen door:
meer/minder instructie andere opdrachten Passende perspectieven werken in de winkel

7 Rekenen (3) Cijferen: optellen (splitsmethode)
Cijferen: aftrekken (rijgmethode)

8 Spelling Leerlijn: Spellingcategorieën gekoppeld aan leerlijn Cito Dé essentie: bij welke categorie hoort dit woord?

9 Inoefenen leerstof Herhalen van de informatie via opdrachten op de computer Leren leren bv. mindmap maken Maken van verslag in Word en Powerpoint Zelfst. Werken: blokje/ weektaak

10 Volgen van de leerling Per halfjaar:
Ontwikkelingsperspectief opstellen (OPP) Groepsplannen maken van de hoofdvakken Groeps-bespreking met intern begeleider, orthopedagoog Citotoetsen (GSO: Groepsgewijs School Onderzoek) Rapportagegesprek Extra: Commissie van Begeleiding (CVB), overleg met overige begeleiders Facultatief gesprek in november ( eventueel huisbezoek) Ouder-informatie-formulier

11 Overige vakken: wereldoriëntatie (in de middag)
Tijdzaken (geschiedenis) Wereldzaken (aardrijkskunde) De Buitendienst (biologie) Verkeer “Let’s Go” Theoretische en Praktische Verkeersproef Werken met leerarrangementen rondom bedrijfsbezoeken

12 Overige vakken: aan de slag!
Handvaardigheid Tekenen Techniek Lessen veilig internet Gym Muziek/ dans Typles Engels Koken Leefstijl Samenwerken, met elkaar omgaan! Catechese

13 Ook ouders aan de slag: Hulpouders gevraagd voor: Techniek Koken
Rekenen in de winkel Excursies Praktische verkeersproef

14 Ook ouders aan de slag (2)
Ondersteunen bij: Huiswerk typles (in het weekend/vakanties) Samen fietsen Voorbereiden spreekbeurt Aandacht voor spullen die mee naar huis gaan Bellen / mailen als er iets is!

15 Praktische zaken Spreekbeurten: PowerPoint! (blad)
Afspraken over mobieltjes Verjaardagen Klassenlijst doornemen Activiteitenlijst waarbij we uw hulp vragen Invullen van ouder-informatie- formulier Medisch formulier Mobiele nummers adressen (niet replay) Blauwe maandkalender

16 Vragen? Fijn dat u er was!


Download ppt "groep Bovenbouw1A (groep 7)"

Verwante presentaties


Ads door Google