De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene ouderavond groep B ovenbouw 1A (groep 7)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene ouderavond groep B ovenbouw 1A (groep 7)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene ouderavond groep B ovenbouw 1A (groep 7)

2 2 Voorstellen aan elkaar Andere mensen in B1a (stagiaire, dyslexie training, interne begeleiding, ergo- fysiotherapie, logopedie, vakleerkracht gym) Welkom in B1a

3 3 De hoofdvakken (in de ochtend) Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen Spelling

4 4 Begrijpend lezen = Het DOEL van LEZEN! Belangrijkste pijlers: Technisch lezen Woordenschat Methodes: Leesestafette Nieuwsbegrip Taaltrapeze Nieuwe taalmethode Tv: Klokhuis, Jeugdjournaal (thuis meelezen: teletekst 888)

5 5 Rekenen Methode WizWijs Belangrijk: Inzicht in de bewerkingen + Automatiseren

6 6 Rekenen(2) Organisatie niveauverschillen opvangen door: meer/minder instructie andere opdrachten Passende perspectieven werken in de winkel

7 7 Rekenen (3) Cijferen: optellen (splitsmethode) Cijferen: aftrekken (rijgmethode)

8 8 Leerlijn: Spellingcategorieën gekoppeld aan leerlijn Cito Dé essentie: bij welke categorie hoort dit woord? www.bloon.nl Spelling

9 9 Inoefenen leerstof Herhalen van de informatie via opdrachten op de computer Leren leren bv. mindmap maken Maken van verslag in Word en Powerpoint Zelfst. Werken: blokje/ weektaak

10 10 Per halfjaar: Ontwikkelingsperspectief opstellen (OPP) Groepsplannen maken van de hoofdvakken Groeps-bespreking met intern begeleider, orthopedagoog Citotoetsen (GSO: Groepsgewijs School Onderzoek) Rapportagegesprek Extra: Commissie van Begeleiding (CVB), overleg met overige begeleiders Facultatief gesprek in november ( eventueel huisbezoek) Ouder-informatie-formulier Volgen van de leerling

11 11 Overige vakken: wereldoriëntatie (in de middag) Tijdzaken (geschiedenis) Wereldzaken (aardrijkskunde) De Buitendienst (biologie) Verkeer “Let’s Go” Theoretische en Praktische Verkeersproef Werken met leerarrangementen rondom bedrijfsbezoeken

12 12 Overige vakken: aan de slag! Handvaardigheid Tekenen Techniek Lessen veilig internet Gym Muziek/ dans Typles Engels Koken Leefstijl Samenwerken, met elkaar omgaan! Catechese

13 13 Ook ouders aan de slag: Hulpouders gevraagd voor: Techniek Koken Rekenen in de winkel Excursies Praktische verkeersproef

14 14 Ook ouders aan de slag (2) Ondersteunen bij: Huiswerk typles (in het weekend/vakanties) Samen fietsen Voorbereiden spreekbeurt Aandacht voor spullen die mee naar huis gaan Bellen / mailen als er iets is!

15 15 Praktische zaken Spreekbeurten: PowerPoint! (blad) Afspraken over mobieltjes Verjaardagen Klassenlijst doornemen Activiteitenlijst waarbij we uw hulp vragen Invullen van ouder- informatie- formulier Medisch formulier Mobiele nummers E-mail adressen (niet replay) Blauwe maandkalender

16 16 Vragen? Fijn dat u er was!


Download ppt "1 Algemene ouderavond groep B ovenbouw 1A (groep 7)"

Verwante presentaties


Ads door Google