De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dream Event Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in samenhang en integratie Door Theo Severien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dream Event Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in samenhang en integratie Door Theo Severien."— Transcript van de presentatie:

1 Dream Event Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in samenhang en integratie Door Theo Severien

2 Dream Event Vakmenschap Verbinden Zelfvertrouwen PSI (Presteren door Sociale Interactie) Door Theo Severien

3 Indeling presentatie 1.Beetje filosofie en theorie. 2.Denkwijze, modelleer, werkwijze. 3.Vakkennismanagementsysteem. 4.Waar komen specificaties uit voort en hoe zien ze eruit?

4 Beetje filosofie en theorie

5 Essentieel kijken Essentieel denken Essentieel doen

6 Waarom wordt onze denk- en modelleerwijze vaak door de werkvloer omarmt en door de (onder andere) ICT-, proces- en business Architecten niet (althans minder)? Black Box

7 Sociologische vlak Psychologisch vlak Mentale vlak Technologische vlak PSI PSIPSI PSIPSI ISPISP Waarom wordt onze denk- en modelleerwijze vaak door de werkvloer omarmd en door de (onder andere) ICT-, proces- en business Architecten niet (althans minder)?

8 Sociologische vlak Psychologisch vlak Mentale vlak Technologische vlak PSI PSIPSI PSIPSI ISPISP ESSENTIE – de leer METHODE – de kunde Waarom wordt onze denk- en modelleerwijze vaak door de werkvloer omarmd en door de (onder andere) ICT-, proces- en business Architecten niet (althans minder)?

9 Sociologische vlak Psychologisch vlak Mentale vlak Technologische vlak PSI PSIPSI PSIPSI ISPISP ESSENTIE – de leer METHODE – de kunde Waarom wordt onze denk- en modelleerwijze vaak door de werkvloer omarmd en door de (onder andere) ICT-, proces- en business Architecten niet (althans minder)?

10 ‘Bestaan’ gaat vooraf aan essentie (zin van het zijn). Dit betekent dat iemand eerst op deze wereld verschijnt, dan bestaat, en uiteindelijk zichzelf definieert door middel van zijn/haar eigen daden. Je bent dus wat je doet. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Wat is essentie?

11

12

13 Essentieel kijken

14 Verschuivend tijdsbeeld (bewustzijnstransformatie) Anders kijken, anders denken, anders doen  essentieel

15 Verschuivend tijdsbeeld (bewustzijnstransformatie) Anders kijken, anders denken, anders doen  essentieel Collectief bewustzijn  er is samenhang

16 Verschuivend tijdsbeeld (bewustzijnstransformatie) Anders kijken, anders denken, anders doen  essentieel Collectief bewustzijn  er is samenhang Waarden vanuit ons mens zijn krijgen de ruimte Verbonden zijn, Open zijn, Eerlijk zijn, Liefdevol zijn.

17 Verschuivend tijdsbeeld (bewustzijnstransformatie) Anders kijken, anders denken, anders doen  essentieel Collectief bewustzijn  er is samenhang Waarden vanuit ons mens zijn krijgen de ruimte Verbonden zijn, Open zijn, Eerlijk zijn, Liefdevol zijn. Behoefte en/of noodzaak tot ‘relationeel’ samenwerken neemt toe. Men is bewust van elkaars afhankelijkheid en bijdrage.

18 De zeven inzichten Zijn. Men ziet de wereld vanuit het eigen perspectief. Anders kijken begint daarom altijd bij wie u bent. Zijn Zien. Anders kijken zorgt ervoor dat u de wereld anders ervaart en ziet. Vanuit een ander bewustzijn komt men tot andere inzichten. Zien Denken. Als men zaken anders gaat zien heeft dat invloed op hoe men over zaken denkt. Anders denken leidt tot veranderingen vanuit de mens zelf. Denken Modelleren. Vanuit het anders denken over zaken binnen organisaties ontstaat de noodzaak om zaken anders weer te geven en daarnaar te handelen (doen). Modelleren Werken. Anders werken en anders doen is het concrete resultaat van anders kijken en anders denken. In het dagelijks werk leidt dit tot samenhang en integratie. Werken Beheersen. Anders doen vraagt om een andere manier van beheersen. Het anders werken heeft dus weer invloed op de manier van beheersen. Beheersen Ondersteunen. Door altijd in verbinding te staan met de essentie leveren ondersteunende organisatie onderdelen een belangrijke bijdrage aan het anders doen en anders werken. Ondersteunen

19 De zeven inzichten (2) In onze werkwijze zijn wij onder andere gefocust op het in praktijk brengen van: Waarheid (Bent u eerlijk tegen anderen en uzelf?) Goedheid (Kunt u dit als mens tegenover uzelf verantwoorden?) Schoonheid (Kunt u met dit systeem goed en prettig werken?) Liefde (Ga ik nog wel met plezier naar mijn werk?)

20 Essentieel denken

21 Verschuivend tijdbeeld We gaan steeds meer beseffen dat de volgorde altijd is geweest, moet zijn: ->business-informatie->data mens> Zingeving / essentie

22 22 Verschuivend tijdbeeld

23 23 Verbinden met informatie, G4-Congres 2014 Verschuivend tijdbeeld emergent properties

24 24 Verbinden met informatie, G4-Congres 2014 Verschuivend tijdbeeld emergent properties

25 Professionals Onder- steunende staf Operationele Leiders Managers Essentie ? Terug naar de essentie van de organisatie

26 Essentie Operationele Besturing KIC Wet & Regelgeving ICT & Informatie Systemen Tactische Besturing FILOG HR (P&O) Strategische Besturing Verbeteren van prestaties door medewerkers en middelen te verbinden vanuit de essentie van het bedrijf.

27 Gebrek aan samenhang en integratie Bron:

28 Essentie in de taal van de werkvloer Operationele Besturing KIC Wet & Regelgeving ICT & Informatie Systemen Tactische Besturing FILOG In de taal van de werkvloer HRM (P&O, Fin) Strategische Besturing ? ? ? ? ? ? Verbeteren van prestaties door medewerkers en middelen te verbinden vanuit de essentie van het bedrijf.

29 Essentieel doen

30 Zichtbaar maken van de essentie van de werkzaamheden in het bedrijf. Anders kijken naar: - Communicatie, Informatie, Actie en Organisatie Door:  Inzicht te geven in de sociale interacties tussen mensen die rollen met verantwoordelijkheden vervullen om bij te dragen aan het geheel.  De filosofie, denk- en modelleerwijze van PSI (Presteren door Sociale Interacties) = DEMO  Het ontsluiten en verbinden van de vastgelegde handelingen en vakkennis van de werkvloeren, die bepaald zijn door de medewerkers die het werk ook echt uitvoeren.  Het vakkennismanagementsysteem CONNEXIO (KOWA)

31 CIAO! Communicatie Gaat om vergroten begrip tussen mensen die hun bijdrage leveren aan de organisatie (een gedeelde verantwoordelijkheid). Informatie Een organisatie kan pas goed functioneren als de juiste informatie ter ondersteuning van de samenwerking tussen mensen beschikbaar is. Actie Gebaseerd op de sociale interacties in het bedrijf tussen mensen die rollen vervullen en verantwoordelijkheden dragen. Organisatie Een organisatie inrichting is gebaseerd op het inrichten van voorwaarden waardoor mensen de hun gevraagde rol en verantwoordelijkheid naar wens kunnen vervullen.

32 beloven voorstel aantonen resultaat accepteren resultaat Verantwoordelijkheden van de vrager Verantwoordelijkheden van de uitvoerder uitvoeren product vragen voorstel Het basis transactie patroon

33 We onderkennen drie soorten acties Essentiële –actie Een actie die tot de essentie behoort van dat wat wordt geleverd (product) / gedaan (dienst). Redeneer-actie Een handeling/actie waarbij je nieuwe informatie verkrijgt uit bestaande informatie door te redeneren. Documentele-actie Een handeling/actie waarbij je raadpleegt, archiveert, transporteert.

34 de essentie van het begrip ‘sociale interactie’

35 Me

36 You

37 We

38 In my blue me I hear the words that you speak

39 In my green me I grasp the thought from the sentence that you convey

40 In my red me I comprehend your intention: you want me to help you

41 In my blank me I decide by my wisdom and love: I believe you I trust you I will help you

42 I promise my help in my red me

43 I form the thought in my green me

44 I utter the words in my blue me

45 ‘and hope that you will hear me’

46 Denkwijze, modelleer- en werkwijze

47 Vakmanschap delen is Kennis delen

48 Waarom? (essentie) werkvloer Zichtbaar maken van de werkelijkheid in werkvloeractiviteiten

49 Waarom? (essentie) werkvloer Zichtbaar maken van de werkelijkheid, in werkvloeractiviteiten Dat doen we vanuit het principe: voor en door de werkvloer

50 Rollen en verantwoordelijkheden De essentie van de levering van de diensten Verantwoordelijkheid van de levering ligt bij de mensen

51 Rollen en verantwoordelijkheden Mensen vervullen meerdere rollen (geen functies) vrager AliceJan uitvoerder

52 Joop Piet Rollen en verantwoordelijkheden Mensen vervullen meerdere rollen (geen functies) vrager uitvoerder vrager uitvoerder vrager uitvoerder Jan Alice Saar Koos vrager uitvoerder vrager uitvoerder vrager Ann uitvoerder

53 Vakkennismanagementsysteem

54 De werkelijkheid van de werkvloer vanuit de perceptie van de persoon die het werk uitvoert. Vakkennismanagementsysteem CONNEXIO (KOWA) KOWA http://KOWA.mindef.nl Hier een link ( http://www.youtube.com/watch?v=IPDx5uIwyE0 ) naar een youtube filmpje waar de afhandeling van een verkeersongeval wordt doorgenomen.http://www.youtube.com/watch?v=IPDx5uIwyE0

55 Waar komen specificaties uit voort en hoe zien ze eruit?

56 Waarom modelleren wij? Modelleren doen we om: De werkelijkheid in een model weer te geven, dat door iedereen in de organisatie kan worden begrepen en kan worden toegepast om begrippen te delen. Het model toont het vakmanschap, de onderlinge samenhang en integratie. Voor ons de basis voor verdere groei.

57 Actor 2Actor 1 T0x Trigger Processtap Resultaat Werkproces IV-Service Applicatie IV-ondersteuning Kennis IV-Service Applicatie Kennismanagementsysteem Bedrijfsfunctie realisatie 22 april 2013JIVC i.o. Taak, Verantwoordelijkheid en Bevoegdheid Waar werkvloer en IV samenkomen

58

59

60

61

62 Groeipotentie tot bloei brengen Het gaat om de ontwikkeling van de medewerkers als individu in een op techniek gerichte maatschappij met regels en voorschriften. Met elkaar in verbinding brengen van: – De verschillende mensen; – De verschillende denkwijzen: – De verschillende methoden; – De verschillende technieken; – De verschillende talen.

63 Ondersteuning van KOWA aan de werkvloer

64 64 Verbinden met informatie, G4-Congres 2014

65 vragen beloven accepteren aantonen A0 T1 A1 Op basis van deskundigheid krijgen mensen bepaalde bevoegdheden toegewezen (actor rol), waarvan wordt verwacht dat ze deze met verantwoordelijkheid uitvoeren. Bijvoorbeeld, actor A1 heeft de bevoegdheid om uitvoerder te zijn in de transactie T1 en actor A0 heeft in dezelfde transactie de bevoegheid om vrager te zijn. De deskundigheid om uitvoerder te zijn van een transactie (beloven, aantonen) brengt met zich mee de bevoegdheid om vrager te zijn in een vervolgtransactie (vragen, accepteren). Deskundigheid, bevoegdheid, verantwoordelijkheid


Download ppt "Dream Event Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in samenhang en integratie Door Theo Severien."

Verwante presentaties


Ads door Google