De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisboek Marketing Hoofdstuk 15 Marketing en de wet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisboek Marketing Hoofdstuk 15 Marketing en de wet."— Transcript van de presentatie:

1 Basisboek Marketing Hoofdstuk 15 Marketing en de wet

2 Paragraaf 15.1: Garantiewetgeving (1)
Tastbare consumentengoederen moeten aan redelijke verwachtingen voldoen. Garantie = zekerheid voor klanten dat het product een bepaald periode blijft functioneren: niet goed, geld terug (of tegoedbon) reparatie vervanging

3 Paragraaf 15.1: Garantiewetgeving (2)
Binnen half jaar terugbrengen: leverancier moet garantie verlenen, of bewijzen dat product aan redelijke verwachtingen voldeed (= zgn. consumentenkoop) Moet binnen 2 maanden nadat gebrek is vastgesteld. Na half jaar moet consument bewijzen dat product niet aan redelijke verwachtingen voldoet. (= zgn. omgekeerde bewijslast) Geen duidelijke termijn, hangt af van het product.

4 Paragraaf 15.1: Garantiewetgeving (3)
Afhankelijk van de situatie, bij niet voldoen aan redelijke verwachtingen, kan de verkoper eisen: Reparatie van het artikel Vervanging van het artikel Leveren en evt. monteren ontbrekende onderdelen Gehele of gedeeltelijke verkoopprijs teruggeven Koopovereenkomst ontbinden

5 Paragraaf 15.1: Garantiewetgeving (4)
Verkopersgarantie is extra, naast wettelijke garantie. Goede garantieregeling ondersteunt de marketing. Goede garantieprocedure ook. Garantie op diensten niet wettelijk geregeld. Goede overeenkomst is belangrijk. Product recall kan nodig zijn als defect is vastgesteld, bijv. bij levensmiddelen, auto’s, etc.

6 Paragraaf 15.2: Product-aansprakelijkheid
Risico-aansprakelijkheid (doet er niet toe wie schuldig is, producent is aansprakelijk!) Product-aansprakelijkheid = risico-aansprakelijkheid! geldt alleen voor industrieel vervaardigde zaken Als een product onveilig blijkt te zijn is de producent aansprakelijk voor: de gevolgschade als die hoger is dan € 500,- voor zover die materieel is en in de privé-sfeer valt. niet aansprakelijk voor transactieschade Bij huismerk kan winkelbedrijf aansprakelijk zijn. Ook importeur kan aansprakelijk zijn.

7 Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp)= privacywet
Paragraaf 15.3: Privacy (1) Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp)= privacywet Persoonsregistratie bevat persoonsgegevens Elke organisatie die aan persoonsregistratie doet moet gedragscode of privacyreglement opstellen persoonsregistratie aanmelden bij CBP

8 Bijzondere persoonsgegevens = gevoelige informatie
Paragraaf 15.3: Privacy (2) Bijzondere persoonsgegevens = gevoelige informatie b.v. ras, politieke voorkeur, godsdienst, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, veroordelingen Alleen door de wet genoemde instanties mogen bijzondere persoonsgegevens registreren (b.v. ziekenhuis m.b.t. gegevens over gezondheid). Andere organisaties hebben uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen nodig voor zulke registratie.

9 Verzet (= schrappen gegevens)
Paragraaf 15.3: Privacy (3) Drie rechten Wbp Recht op: Inzage Correctie Verzet (= schrappen gegevens) als het gaat om direct marketing moet de organisatie altijd gehoor geven aan verzet

10 Bij onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens:
Paragraaf 15.3: Privacy (4) Bij onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: organisatie aansprakelijk als burger daardoor schade lijdt, voor materiële en immateriële schade. Vertrouwelijke gegevens in je werk: voor je houden.

11 Paragraaf 15.3: Privacy (5) Cookiewet = Artikel van de Telecommunicatiewet Website moet kenbaar maken dat zij cookies op computer van gebruiker plaatst.

12 Paragraaf 15.4: Regels voor reclame (1)
Reclamewetgeving Mediawet (toezicht CvdM) Wet oneerlijke handelspraktijken (toezicht ACM) Reclamecode (zelfregulering, toezicht SRC)

13 Paragraaf 15.4: Regels voor reclame (2)
Verboden = sluikreclame, het moet altijd duidelijk zijn dat het om een betaalde boodschap gaat misleidende reclame Vergelijkende reclame mag alleen als: de vergelijking niet misleidend is het andere product niet gekleineerd wordt de adverteerder geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit bekendheid andere merk

14 Paragraaf 15.4: Regels voor reclame (3)
non-spot sponsoring alleen toegestaan als het geen echte reclame-uiting wordt aanhaken buiten de spots om niet toegestaan inhaken op actualiteit wel toegestaan

15 Paragraaf 15.5: Regels voor direct marketing (1)
Recht van verzet (Wbp) is doorslaggevend postfilter voor direct mail (= geadresseerd) NEE/JA en NEE/NEE stickers voor direct non-mail (= niet-geadresseerd) bel-me-niet register voor telemarketing Code Reclame via

16 Paragraaf 15.5: Regels voor direct marketing (2)
Code Reclame via Opt-in regeling: Alleen commerciële sturen aan mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Bij inschrijven: verplichting om duidelijk te informeren over aard en frequentie s. Ontvanger moet meteen kunnen zien welk bedrijf de afzender is. Ontvanger moet kunnen antwoorden op het adres.

17 Paragraaf 15.5: Regels voor direct marketing (3)
Zelfregulering telemarketing Richtlijn Telemarketing, plus aanvullende richtlijn (DDMA, Thuiswinkel.org en WGCC): Branche voert Telecommunicatiewet uit Bellende bedrijf wijst ontvanger op recht van verzet. Bellende bedrijf noteert en verwerkt gegevens van mensen die verzet aantekenen. (= bel-me-niet register) Bedrijfsleven wisselt elk kwartaal informatie uit met ACM (= autoriteit consument en markt). Bedrijven die zich hier niet aan houden worden geschrapt als lid branchevereniging.

18 Paragraaf 15.6: Regels voor kansspelen (1)
Wet op de kansspelen Promotioneel kansspel toegestaan als het voldoet aan Gedragscode Promotionele Kansspelen: Eén maal per jaar, max. 13 trekkingen. Kosten consument hooguit de communicatiekosten. Totale waarde prijzen max. € ,-. Kinderen < 16 jaar: toestemming ouders nodig. Algemene voorwaarden voor iedereen te lezen.

19 Paragraaf 15.6: Regels voor kansspelen (2)
Klein promotioneel kansspel Waarde prijzen max. € 4.500,-. Mag een bedrijf organiseren zo vaak het wil. Voorwaarden niet verplicht (maar wel verstandig).

20 Paragraaf 15.7 Intellectueel eigendom (1)
Auteursrecht Geldt voor alle uitingen van kunst. Alleen de auteur zelf heeft recht op zijn materiaal. Auteur kan dit recht afstaan aan een ander, b.v. een uitgever. Voorafgaande toestemming nodig voor gebruik. Gebruik zonder toestemming is plagiaat, is een misdrijf.

21 Paragraaf 15.7 Intellectueel eigendom (2)
Portretrecht Geldt alleen voor afbeeldingen die in opdracht zijn gemaakt. Fotograaf of schilder heeft auteursrecht. Geportretteerde heeft portretrecht. Voor gebruik voorafgaande toestemming nodig van auteur én geportretteerde. Foto’s die niet in opdracht zijn gemaakt: alleen bezwaar mogelijk als inbreuk op persoonlijke levenssfeer.

22 Paragraaf 15.7 Intellectueel eigendom (3)
Naburige rechten Recht van artiesten op de manier waarop zij een kunstwerk uitvoeren. Sena (= Stichtig ter exploitatie van Nabuige rechten) zorgt voor inning en verdeling voor uitzending en uitlening van muziek (naburige rechten). Buma/Stemra behartigt belangen muziekauteurs. Zorgt voor inning en verdeling vergoeding auteursrecht op hun werk.

23 Paragraaf 15.7 Intellectueel eigendom (4)
Octrooirecht Octrooi = alleenrecht om een uitvinding te mogen produceren en verkopen. Uitvinder moet dit aanvragen bij Europees Octrooibureau. Uitvinding moet inventief zijn en industrieel toepasbaar. Octrooi (= patent) geldt max. 20 jaar.

24 Paragraaf 15.7 Intellectueel eigendom (5)
Merk en handelsnaam Merk beschermd na registratie. Handelsnaam automatisch beschermd (maar registratie bij KvK wel verstandig). Nieuwe handelsnaam mag niet te veel lijken op bestaande handelsnaam. Mag ook geen verwarring wekken.

25 Paragraaf 15.7 Intellectueel eigendom (6)
Domeinnaam Naam van website (gekoppeld aan URL) (Nog) geen domeinnamenrecht. Keuze domeinnaam is vrij. Verstandig om mogelijke namen alvast te registreren. Ook mogelijk om domeinnaam als merk te registreren. Bij meningsverschil arbitrage mogelijk (WIPO).

26


Download ppt "Basisboek Marketing Hoofdstuk 15 Marketing en de wet."

Verwante presentaties


Ads door Google