De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jihadisme de risico’s en integrale aanpak. Vanmiddag Jihadisme: risico’s en verscherping van de problematiek Actieprogramma Integrale Aanpak Integrale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jihadisme de risico’s en integrale aanpak. Vanmiddag Jihadisme: risico’s en verscherping van de problematiek Actieprogramma Integrale Aanpak Integrale."— Transcript van de presentatie:

1 Jihadisme de risico’s en integrale aanpak

2 Vanmiddag Jihadisme: risico’s en verscherping van de problematiek Actieprogramma Integrale Aanpak Integrale aanpak op lokaal niveau: aanwas voorkomen en bestaande bestrijden Hulpmiddel CCV Ervaringen, vragen en opmerkingen vanuit zaal

3 Verscherping van de problematiek Zorgelijke internationale ontwikkelingen: de jihadistische beweging vormt een toenemende bedreiging en destabiliserende factor op mondiaal niveau. (DTN 32-39, AIVD Nota ‘Transformatie Jihadisme in NL). De weerslag die dit ook in Nederland heeft, vereist een allesomvattende handhaving van de rechtstaat.

4 Het doel van het actieprogramma is drieledig: 1)Het beschermen van de democratie en rechtsstaat 2)Het bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland 3)Het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

5 Acties en maatregelen gericht op het voorkomen nieuwe aanwas: niet persoonsgericht, maar zijn gericht op het versterken en mobiliseren van de islamitische gemeenschap en brede maatschappij Acties en maatregelen gericht op het verzwakken van de bestaande jihadistische beweging en interveniëren in radicaliseringsprocessen: persoonsgericht of ondersteunend aan een persoonsgerichte aanpak Integrale aanpak, ook lokaal

6 Aanpak binnen het Veiligheidshuis Basisstructuur Veiligheidshuis Ervaringen opgedaan in Haaglanden Online methodiekbeschrijving

7 Raamwerk methodiekbeschrijving

8 1.Aanleidingen tot actie 2.Positie innemen en doel bepalen 3.Structuur aanbrengen Fase I

9 Fase II Stappenplan Casusoverleg 1.Inrichting Triage 2.Voorbereiding op het overleg 3.Analyse  Oordeel  Besluit 4.Uitvoering aanpak 5.Bewaken aanpak 6.Afsluiten 7.Evaluatie

10 Fase III Voorbeeldinterventies -Plan van aanpak -Specifieke doelgroep -Werkenderwijs vormgeven

11 Ervaringen uit de zaal?

12 Ondersteuning vanuit het Rijk -Expertise Unit Sociale Spanningen (SZW) ondersteuning aan gemeenten en professionals op alle vormen van extremisme, sociale spanningen, polarisatie. -Loketfunctie VNG met (algemene) vragen over radicalisering en aanpak jihadisme kunnen gemeenten terecht radicalisering@vng.nl.adicalisering@vng.nl -NCTV voor advies over lokale aanpak, casuistiek, interventies, samenwerkingsverbanden, alsmede kennis en kunde contact gelegd worden met accounthouder bij NCTV


Download ppt "Jihadisme de risico’s en integrale aanpak. Vanmiddag Jihadisme: risico’s en verscherping van de problematiek Actieprogramma Integrale Aanpak Integrale."

Verwante presentaties


Ads door Google