De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2013/AFM/OA/22655 Masterplan uitbreiding KMSKA - fase 2 Opening d.d. 06/12/2013 Informatievergadering 04/10/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2013/AFM/OA/22655 Masterplan uitbreiding KMSKA - fase 2 Opening d.d. 06/12/2013 Informatievergadering 04/10/2013."— Transcript van de presentatie:

1 2013/AFM/OA/22655 Masterplan uitbreiding KMSKA - fase 2 Opening d.d. 06/12/2013 Informatievergadering 04/10/2013

2 Informatievergadering AFM Disclaimer : – De huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie 2013/AFM/OA/22655 en zijn dus onvolledig. – Deze slides zijn dus geen contractueel document. – Deze slides hebben enkel tot doel de kandidaat- inschrijver te wijzen op de voornaamste elementen om te komen tot een regelmatige inschrijving

3 Informatievergadering AFM Algemene gegevens : – Voorwerp van de opdracht – Aanbestedende overheid – mandaterende overheid – Gunningswijze – Selectiecriteria – Gunningscriteria – Aandachtspunten bij inschrijving – Aandachtspunten na toewijzing

4 Informatievergadering AFM Voorwerp van de opdracht : – Titel : Masterplan uitbreiding KMSKA - fase 2 – CPV codes : 45212314-0 (Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken) – Plaats van uitvoering : Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen – Raamcontract : neen – Duur van de overeenkomst : 40 kalendermaanden

5 Informatievergadering AFM Aanbestedende overheid : Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) Mandaterende overheid : Agentschap voor Facilitair Management (AFM)

6 Informatievergadering AFM Gunningswijze : – Open aanbesteding : de opdracht wordt toegewezen aan de laagste regelmatige inschrijving

7 Informatievergadering AFM Selectiecriteria : eisen ten aanzien van de persoon van de inschrijver – Financieel – economische criteria – Technische criteria Selectiecriteria zijn minima waaraan de inschrijver (& het voorwerp van de inschrijving) dient te voldoen

8 Informatievergadering AFM Gunningscriteria : prijs & kwaliteit – gewogen Gunningscriteria worden beoordeeld : – Tussen de inschrijvers onderling – Ten aanzien van de desiderata van het Bestuur Het Bestuur is niet verplicht een opdracht te gunnen !

9 Informatievergadering AFM AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN FORMEEL REGELMATIGE INSCHRIJVING - MEEST VOORKOMENDE FOUTEN DIE LEIDEN TOT ONREGELMATIGHEID : – Digitale handtekening – Volledigheid : Alle documenten ! Vooral offerte EN inventaris/meetstaat Volledigheid van documenten Invullen van documenten (Veiligheidscoördinatie !) – RSZ status

10 Informatievergadering AFM Indienen van de offerte : – Elektronisch – Slechts 1 inschrijving per kandidaat – Tijdig indienen ! Elektronisch : elk document krijgt een timestamp Snelheid van opladen : uw eigen netwerk, het Internet, de omvang van de documenten, … – Laad eerst de essentiële documenten op : offerteformulier, meetstaat/inventaris, veiligheidscoördinatie dossier, documenten voor gunningscriteria & selectiecriteria, andere documenten

11 Informatievergadering AFM Demo eID – De website – Inloggen door een gemachtigde : persoon of bedrijf – Opladen van documenten – PV van opening op e-procurement

12 Informatievergadering AFM Volledigheid : – Alle stukken dienen bij de inschrijving aanwezig te zijn om de offerte te kunnen beoordelen : offertes moeten administratief en technisch conform zijn – De overheid beschikt over beperkte mogelijkheden om ontbrekende stukken op te vragen RSZ : de inschrijver dient in orde te zijn met de RSZ-verplichtingen

13 Informatievergadering AFM Veiligheidscoördinatie (Ontwerp) : – KB Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen – Begrip ‘Werken’ is ruim, ook van toepassing op onderhoudsprestaties, bepaalde leveringen … – De nodige dossierstukken dienen correct ingediend te worden : Prijsberekeningsnota cfr. sjabloon – niet : “in de prijs inbegrepen” – Wel : prijsbepaling voor relevante posten Andere bijlagen – Cruciale bijlage voor regelmatigheid van de inschrijving

14 Informatievergadering AFM AANDACHTSPUNTEN NA TOEWIJZING – Borgstelling : dient tijdig te gebeuren – Startvergadering – Werfvergaderingen / opvolgingsvergaderingen – Clausules m.b.t. straffen en boetes – Prijsherziening – Wijze van facturatie


Download ppt "2013/AFM/OA/22655 Masterplan uitbreiding KMSKA - fase 2 Opening d.d. 06/12/2013 Informatievergadering 04/10/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google