De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunstendecreet – meerjarige ronde 2015- 2016. 1. Voorwaarden en criteria.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunstendecreet – meerjarige ronde 2015- 2016. 1. Voorwaarden en criteria."— Transcript van de presentatie:

1 Kunstendecreet – meerjarige ronde 2015- 2016

2 1. Voorwaarden en criteria

3 Voorwaarden rechtspersoonlijkheid niet-commercieel karakter gevestigd in Nederlandse taalgebied of Brussel-hoofdstad meerjarig artistiek / inhoudelijk en financieel beleidsplan 3

4 Criteria (kunstenorganisaties) — 1° profilering en positionering van de organisatie; — 2° een langetermijnvisie; — 3° kwaliteit van inhoudelijk concept en concrete (uit)werking; — 4° landelijke of internationale uitstraling; — 5° samenwerking en netwerking met artistieke en niet- artistieke actoren in het binnen- of in het buitenland; — 6° haalbaarheid van de plannen; — 7° publieksgerichtheid; — 8° het sporen van het artistieke met het financiële beleidsplan; — 9° de concretisering van de interculturaliteit op het vlak van programmering, participatie, personeelsbeleid en bestuur. 4

5 Aanvullende criteria (kunstenorganisaties) realisme van het voorgestelde groeipad en conformiteit tussen het artistieke en het financiële beleidsplan; meerwaarde van het initiatief voor de regio op het vlak van het aanbod of op het vlak van facilitering voor andere regionale initiatieven; maatschappelijk of sociaal belang, waarbij prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die een specifieke doelgroep bedienen of een zeer specifieke invulling geven aan hun opdracht; 5

6 Aanvullende criteria (vervolg) optimaal gebruik van de werkingsmiddelen en beschikbare infrastructuur en met het oog op een maximale besteding van de middelen voor artistieke creatie en een beperking van de overheadkosten; aandacht voor diversiteit en interculturaliteit; de plaats van het initiatief binnen het volledige instrumentarium aan ondersteuning en subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij een initiatief dat niet thuishoort binnen het Kunstendecreet kan worden doorverwezen naar de ondersteuningsmogelijkheden CultuurInvest en de Fondsen van de Vlaamse Gemeenschap. 6

7 Subsidievoorwaarden (na te leven indien gesubsidieerd) artistieke /inhoudelijke leiding contractueel verbonden met organisatie zakelijke leiding contractueel verbonden met organisatie toepasselijke CAO naleven (PC 304, 329, …) schriftelijke overeenkomst met bezoldigde medewerkers sociaal- en burgerrechterlijke bescherming vrijwilligers boekhouding conform wet van 17 juli 1975 zorg dragen voor eigen archief (kunstenorganisaties) 7

8 Kunstendecreet – meerjarige ronde 2015- 2016 2. Kwaliteitsbeoordeling en draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies)

9 9 Kwaliteitsbeoordeling Kwaliteitsbeoordeling = een advies aan de Vlaamse regering over de werking en het beheer + een kwalitatief inhoudelijk advies Administratie: advies over de werking en het beheer aanvraagdossiers Beoordelingscommissies: kwalitatief - inhoudelijk advies aanvraagdossiers

10 Draaiboek beoordeling — Ontwikkeld door – Kunsten en Erfgoed – Adviescommissie kunsten – Beoordelingscommissies 10

11 Draaiboek beoordeling — Doel – Pragmatisch, tijdig en correct verloop beoordelingsprocedure garanderen - Conform Kunstendecreet - Conform algemene principes van behoorlijk bestuur – Degelijk onderbouwde en gemotiveerde kwalitatieve adviezen – Uniforme werkwijze voor alle beoordelingscommissies – Correct en uniform wegwijs maken nieuwe commissieleden 11

12 Draaiboek beoordeling – Doel - Transparantie adviezen en beslissingen: wederzijds respect en vertrouwen tussen commissies en minister - Gemotiveerde en werkbare adviesbedragen i.s.m. Kunsten en Erfgoed - Correcte omgang met repliek-procedure Het draaiboek is niet enkel van toepassing voor de beoordeling van meerjarige aanvragen maar moet zorgen voor continuïteit en uniformiteit van de kwaliteitsbeoordeling binnen het Kunstendecreet 12

13 3. Aanvraagformulier

14 Aanvraagformulier — Aangepaste versie van formulier dat gebruikt werd voor aanvragen periode 2010-2012 — Excel bijlagen cfr afrekeningen 2010 — Formulier voor schriftelijk gemotiveerde reactie : – Beperkt in omvang – reactie op materiële vergissingen of feitelijke aanvullingen – geen nieuw of aangepast dossier ! – Te bezorgen 10 dagen na datum verzending door agentschap – het zgn. voorontwerp van beslissing zal ook elektronisch bezorgd worden aan de aanvrager 14

15 Aanvraagformulier - vormvereisten — Aantal exemplaren gelijk aan commissie + 3 — Steeds ook elektronisch — Losbladig, niet geplastificeerd of geniet 15

16 Meer info? — www.kunstenenerfgoed.be www.kunstenenerfgoed.be Steunpunten — www.vti.be www.vti.be — www.bamart.be www.bamart.be — www.muziekcentrum.be www.muziekcentrum.be 16


Download ppt "Kunstendecreet – meerjarige ronde 2015- 2016. 1. Voorwaarden en criteria."

Verwante presentaties


Ads door Google