De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het associatedegreeprogramma in de Beleidsregel doelmatigheid 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het associatedegreeprogramma in de Beleidsregel doelmatigheid 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Het associatedegreeprogramma in de Beleidsregel doelmatigheid 2014
Dirk Post Peter Ubachs 19 september 2014

2 Opbouw presentatie Introductie Aanvraagprocedure 3. Toetsingscriteria
4. Vragen vanuit de zaal Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

3 1. Introductie CDHO in vogelvlucht Waarom macrodoelmatigheid?
Doelstelling presentatie Karakter van de presentatie Informatieverstrekking CDHO Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

4 2. Aanvraagprocedure (1) Procedure niet nieuw, Ad wel nieuw
Procedure en toetsing identiek aan toetsing hbo en wo opleidingen Belangen bekostigde en private instellingen Beleidsregel toetst wijzigingen in het opleidingenaanbod Nieuwe Ad, verplaatsing of nevenvestiging van meer dan 1/3e van bestaande Ad (=hoofdregel, zie art. 3 Beleidsregel) Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

5 Aanvraagprocedure (2) Aanvraagformulier en formulier samenvatting
Indienen digitaal + schriftelijk (in 2-voud) of USB-stick / CD of DVD Volledige aanvragen worden door de commissie behandeld CDHO publiceert samenvatting op website Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

6 Aanvraagprocedure (3) Met deze publicatie stelt CDHO alle daarvoor in aanmerking komende instellingen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen Eigen verantwoordelijkheid instellingen! Zienswijze is geen bezwaar Zienswijzen zorgvuldig door commissie gewogen Stukje extra dienstverlening: signaleringsmail Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

7 Aanvraagprocedure (4) CDHO adviseert Minister OCW, resp. EZ (groen)
Besluit wordt door Minister OCW/EZ toegezonden aan aanvrager Advies CDHO is integraal onderdeel besluit Nadere publicatie/openbaarmaking (aard van het) besluit via website CDHO Verspreiding ook via de koepels Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

8 3. Toetsing: opmerkingen vooraf
3 criteria: aanvraag moet aan alle 3 voldoen! Bewijslast bij aanvrager: toon doelmatigheid aan Alle criteria goed motiveren, concreet verwijzen en relevante bijlagen bijvoegen Toelichting criteria op hoofdlijnen Lees vooral ook de Beleidsregel en de toelichting! Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

9 Toetsing criterium a Criterium a: noodzaak
Geen eenvoudig criterium, tenzij... Van een bestaande opleiding is de noodzaak ooit al onderkend! Nieuwe of bestaande opleiding? Vergelijk met naam en inhoud van andere bestaande Ad’s Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

10 Criterium a (vervolg) Indien echt nieuw: aantonen noodzaak
Vernieuwing moet ook echt vernieuwing zijn Plus: noodzaak om als Ad aan te bieden Voorbeeld ter illustratie Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

11 Criterium b Criterium b: behoefte Arbeidsmarktbehoefte
Evt. gecombineerd met maatschappelijke/wetenschappelijke behoefte Ad levert zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op! Wat gaan de afgestudeerden doen? Wat is de verwachte werkgelegenheid? Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

12 Criterium b (vervolg) Uitgangspunt: landelijke arbeidsmarkt, soms regionale arbeidsmarkt tevens van belang Onderbouwing met openbare gezaghebbende rapporten Bij ontbreken hiervan: eventueel onderzoek van brancheorganisaties of eigen onderzoek Volg arbeidsmarktontwikkelingen Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

13 Criterium c Toon aan dat er landelijk ruimte is voor deze Ad
Opleiding duidelijk te relateren aan met M. overeengekomen Zwaartepunt Bestaand vergelijkbaar geaccrediteerd opleidingenaanbod Instroomontwikkeling vergelijkbare aanbod + instroomverwachting aanvrager Spreiding van het bestaande aanbod Verwachte uitstroom (kwantitatief) op de arbeidsmarkt van de opleiding, in relatie tot bestaande aanbod Relevante sectorale plannen, analyses, overeenkomsten en afspraken (landelijk en regionaal) Bij CDHO ingediende zienswijzen Onderwijsvorm Aanwezigheid kennisinfrastructuur op beoogde vestigingsplaats Toon aan dat er landelijk ruimte is voor deze Ad Elementen in onderbouwing en commissieadvies: gewogen door de commissie Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

14 Criterium c (vervolg) CDHO beschikt over gegevens bestaand aanbod
(Private) aanbieders: onderbouw uw zienswijzen met cijfermateriaal! Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

15 4. Vragen? Inhoudsopgave: 1. Introductie 2. Aanvraagprocedure 3. Toetsing 4. Vragen

16 Contactgegevens Website: www.cdho.nl E-mail: info@cdho.nl
Telefoon: De handouts van deze presentatie kunt u downloaden via onze website Dank voor uw aandacht! 19 september 2014


Download ppt "Het associatedegreeprogramma in de Beleidsregel doelmatigheid 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google