De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Israëlzondag, belijdenis en doopdienst 4 oktober 2015 m.m.v. De Huisband Voorganger Ds. Peter Elzinga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Israëlzondag, belijdenis en doopdienst 4 oktober 2015 m.m.v. De Huisband Voorganger Ds. Peter Elzinga."— Transcript van de presentatie:

1 Israëlzondag, belijdenis en doopdienst 4 oktober 2015 m.m.v. De Huisband Voorganger Ds. Peter Elzinga

2

3 Doop- en belijdenisvragen

4 Jullie mogen weten dat je een geliefd kind van God bent, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Ard Matteus 5:8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Elisa Romeinen 5:5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

5 Verbonden met vader en moeder………

6 Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Jelte Johannes Ps 103:8 Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw Dennis Hosea 14:6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw, het zal bloeien als een lelie

7

8 Overdenking Thema: Verbond

9 Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij Uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom! Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen den weg niet vindt: neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

10 God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet en weet je wat zo mooi is bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij

11 Wij gedenken dhr. Hindrik Kol die afgelopen week op 96 jarige leeftijd is overleden. De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

12


Download ppt "Israëlzondag, belijdenis en doopdienst 4 oktober 2015 m.m.v. De Huisband Voorganger Ds. Peter Elzinga."

Verwante presentaties


Ads door Google