De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Machtig God, sterke Rots (LvGz 347)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Machtig God, sterke Rots (LvGz 347)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Machtig God, sterke Rots (LvGz 347)
U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, Glorie voor Uw Naam.

3 Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U.

4 Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

5

6 Schriftlezing Lucas 10:25-37
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende:

7 ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

8 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

9

10 De muziek vervaagt (opw. 548)
Langzaam wordt het stil, Dan kom ik bij U Met mijn grootste wens Iets te geven Heer Waar U blij mee bent.

11 Ik geef U meer dan een lied,
Want een lied op zichzelf Is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, Door de buitenkant heen, Doorgrondt het diepst van mijn hart.

12 Ik wil terug naar het hart van aanbidding
En dan gaat het om U, Om U alleen, Jezus. Ik heb zo’n spijt van Hoe ik er mee omging, Want het gaat toch om U,

13 Onvolprezen Heer, U bent zo veel meer Dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak, Alles wat ik Heb, Leg ik voor U neer.

14 Ik geef U meer dan een lied,
Want een lied op zichzelf Is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, Door de buitenkant heen, Doorgrondt het diepst van mijn hart.

15 Ik wil terug naar het hart van aanbidding
En dan gaat het om U, Om U alleen, Jezus. Ik heb zo’n spijt van Hoe ik er mee omging, Want het gaat toch om U,

16

17 Aanbidding: U bent bedoeld om God voldoening te geven
Doelgericht Leven DOEL 1 (dag 8 t/m dag 14) Aanbidding: U bent bedoeld om God voldoening te geven

18 Doel van het leven Waarom ben ik hier….?

19 Openbaring 4:11 “U (God) hebt alles gemaakt. Alles is ontstaan en gemaakt omdat U het wilde.” (Het Boek) “U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.” NBV

20 Matteüs 22:36-38 “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste.”

21 Aanbidding “Het kennen en houden van God.”
Rom. 12:1 “Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is.”

22 Aanbidding Marcus 12: 30 mijn antwoord en teruggeven aan God
“…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten.”

23 Aanbidding mijn antwoord en teruggeven aan God God wil dat ik:
Verstandig van Hem houd Met mijn verstand Gepassioneerd van Hem houd Met mijn hart en ziel Praktisch van Hem houd Met al mijn kracht

24 Aanbidding Verstandig van Hem houden
Met mijn verstand Ps. 139:1-3 “Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend.”

25 Aanbidding Verstandig van Hem houden
Met mijn verstand Rom. 8:7 “Je richten op jezelf is het tegenovergestelde van je richten op God. Iemand die compleet in beslag genomen wordt door zichzelf negeert God, en denkt uiteindelijk meer aan zichzelf dan aan God.”

26 Aanbidding Verstandig van Hem houden
Met mijn verstand Rom. 12:2 “U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken.”

27 Aanbidding Verstandig van Hem houden
Met mijn verstand Mat. 6:6 “Zoek een rustige, afgezonderde plek, zodat je niet verleidt wordt om je anders voor te doen voor God. Wees daar zo eenvoudig en eerlijk als je maar kan. Je aandacht zal zich verplaatsen van jou naar God, en je zal Zijn genade ervaren.”

28 Aanbidding Verstandig van Hem houden
Met mijn verstand Psalm 105:4 “… blijf voortdurend in contact met Hem.”

29 Aanbidding Verstandig van Hem houden
Met mijn verstand Jesaja 26:3 “… Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!”

30 Aanbidding Gepassioneerd van Hem houden
Met mijn hart en ziel 1 Joh 4:19 “Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad.”

31 Aanbidding Gepassioneerd van Hem houden
Met mijn hart en ziel Hosea 6:6 “Ik wil uw slachtoffers niet; Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet; Ik wil dat u Mij kent.”

32 Aanbidding Gepassioneerd van Hem houden
Met mijn hart en ziel Exodus 34:14 “Hij is een God Die gepassioneerd is over Zijn relatie met jou.”

33 Aanbidding Gepassioneerd van Hem houden
Met mijn hart en ziel Rom. 6:13 “Stel uzelf ter beschikking van God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met Hem te leven.”

34 Aanbidding Praktisch van Hem houden
Met al mijn kracht Col. 3:23 “Wat u ook doet, doe alle werk met plezier, alsof het voor de Here is en niet voor mensen.”

35 Aanbidding Praktisch van Hem houden
Met al mijn kracht Rom. 12:1 “Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is.”

36 Doel van het leven Waarom ben ik hier….? 2 Cor. 5:9
“Daarom is het ons hoogste doel te doen wat Hij wil…”

37

38 Wat de toekomst brengen moge
(LvGz 493) (1) Wat de toekomst brengen moge, God geleidt mij aan zijn hand; Moedig sla ik dus de ogen Naar het onbekende land.

39 Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat U doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen Vol vertrouwen, kalmt’ en moed.

40 (2) Heer, ik wil uw liefde loven,
Al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig is, wie durft te geloven, Ook wanneer het oog niet ziet.

41 Schijnen mij uw wegen duister
Zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, Als ik in uw hemel kom.

42

43 (3) Laat niet mij mijn lot beslissen:
Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als U mij de keuze liet!

44 Wil mij als een kind behand’len,
Dat alleen de weg niet vindt; Neem mijn hand nu in uw handen En geleid mij als een kind.

45


Download ppt "Machtig God, sterke Rots (LvGz 347)"

Verwante presentaties


Ads door Google