De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jaap v/d Valk De preek gaat over Amos 3: 1 - 8 God: gevaarlijk, maar goed In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4

3 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

4 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

5 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

6 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wet Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Gebed Lezen: Amos 1: : 6 - 3: 8 Zingen: Psalm 74: 8, 11, 13 Preek: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

8 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu En reinig mijn hart.

9 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer,
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

10 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan,
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

11 Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

12 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wet Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Gebed Lezen: Amos 1: : 6 - 3: 8 Zingen: Psalm 74: 8, 11, 13 Preek: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

13 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wet Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Gebed Lezen: Amos 1: : 6 - 3: 8 Zingen: Psalm 74: 8, 11, 13 Preek: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

14 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wet Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Gebed Lezen: Amos 1: : 6 - 3: 8 Zingen: Psalm 74: 8, 11, 13 Preek: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wet Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Gebed Lezen: Amos 1: : 6 - 3: 8 Zingen: Psalm 74: 8, 11, 13 Preek: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

16 Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

17 Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed.
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Gevaarlijk? Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed.

18 Amos – Israël - 2750 jaar geleden God is goed? God is gevaarlijk?
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Amos – Israël jaar geleden God is goed? God is gevaarlijk? → veel onrecht en goddeloosheid

19 God waarschuwt met de dood omdat Hij leven wil geven
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Amos: God waarschuwt met de dood omdat Hij leven wil geven Schrikeffect van hfst 1 en 2

20 God waarschuwt met de dood omdat Hij leven wil geven God …
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) God waarschuwt met de dood omdat Hij leven wil geven God … 1. kiest ... 2. straft … 3. spreekt … om leven te geven.

21 1. God kiest om leven te geven (vs 1,2) Israël:
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) 1. God kiest om leven te geven (vs 1,2) Israël: "Wij zijn Gods uitverkoren volk, Hij zal het ons dus wel weer vergeven" Amos: "Jullie zijn Gods uitverkoren volk, daarom verwacht God juist van jullie veel"

22 Wie veel van God heeft ontvangen, kan ook veel aan God geven
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Wie veel van God heeft ontvangen, kan ook veel aan God geven Wie veel kan geven aan God, maar dat niet doet, die wacht een zwaarder oordeel Jezus in Kapernaüm Onze tijd

23 2. God straft om leven te geven (vs 3-7)
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) 2. God straft om leven te geven (vs 3-7) Tegenslag zonder dat God daar een bedoeling mee heeft? Israël: Natuurlijk! Amos: Natuurlijk niet!

24 God en het lijden: zorgvuldig spreken!
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) God en het lijden: zorgvuldig spreken!

25 Het grootste onheil dat ooit in een stad gebeurde …..
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Jezus en het kruis: Het grootste onheil dat ooit in een stad gebeurde ….. .... gebeurde door toedoen van God

26 God doet niets of Hij onthuld zijn plan aan zijn profeten?
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) God doet niets of Hij onthuld zijn plan aan zijn profeten? Gods plan ≠ Gods agenda Gods plan = Gods plan ten leven

27 3. God spreekt en laat spreken om leven te geven (vs 8)
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) 3. God spreekt en laat spreken om leven te geven (vs 8) Gods stem als het brullen van een leeuw?!

28 Gods spreken / ons profeteren God, de HEER, heeft gesproken, dus
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Gods spreken / ons profeteren God, de HEER, heeft gesproken, dus ga je profeteren God heeft gesproken!

29 Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed.
Tekst: Amos 3: 1 - 8 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed.

30 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood,
Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

31 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon,
Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

32 Zingen: Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Gebed Collecte Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3 Zegen

33 Vandaag en Volgende week de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Kerk Bijdrage kerkverband Dankdag: de 1e collecte is voor de DVN project in India. de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Erik Melse volgende week: Johanneke Joosse Na de collecte zingen we: Psalm 67: 1, 2, 3

34 Dankdag India

35 India De opbrengst van de collecte
is bestemd voor een ontwikkelings-project in India

36 De Verre Naasten in India
DVN werkt in India samen met een christelijk ziekenhuis: Spandana

37 Het ziekenhuis werkt duidelijk zichtbaar vanuit christelijke motivatie

38 Christelijk ziekenhuis Spandana
Vanuit dit ziekenhuis is een programma opgezet voor het omliggende (arme) plattelandsgebied

39 Centraal-India: Spandana
In 15 omliggende dorpen leren de inwoners: lezen en schrijven voedingsleer en hygiëne voorkomen en bestrijden van malaria en tuberculose Betere landbouwmethodes

40

41 Spandana Wat gebeurt er nog meer? opleiding verloskundigen werken aan gemeenschapszin, omzien naar elkaar landbouw- en kredietprojecten watervoorziening

42

43 Maakt u al dit werk mede mogelijk?
DVN wil Spandana helpen dit mooie project verder uit te breiden. Draagt u ook bij?

44 Dankdagcollecte 2008 Namens onze naasten in India: Hartelijk bedankt!

45 Vandaag en Volgende week de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Kerk Bijdrage kerkverband Dankdag: de 1e collecte is voor de DVN project in India. de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Erik Melse volgende week: Johanneke Joosse Na de collecte zingen we: Psalm 67: 1, 2, 3

46 Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

47 Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google