De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paramaribo, september 2015 Ten behoeve van leerkrachten van de EBGS Mr.dr.E. Marshall & M. Day.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paramaribo, september 2015 Ten behoeve van leerkrachten van de EBGS Mr.dr.E. Marshall & M. Day."— Transcript van de presentatie:

1 Paramaribo, september 2015 Ten behoeve van leerkrachten van de EBGS Mr.dr.E. Marshall & M. Day

2  Kennismaken  Theoretische basis begrippen toetsontwikkeling  Pauze  Praktische oefeningen Mr.dr.E. Marshall & M. Day

3

4  Korte geschiedenis (Amerika/Nederland): essay vragen- gesloten vragen  Objectiviteit/eerlijkheid/rechtvaardigheid  Scoorbaarheid: alternatieven  Gebieden van toetsen (cognitief, psychomotorisch) Mr.dr.E. Marshall & M. Day

5

6 Een vaardigheid waarbij verschillende regels en procedures zijn ontwikkeld Toetsmatrijs als afdekking van de stof (hoe maak je een matrijs) Grondvraag wat willen we precies weten? Proefmetingen Onderzoek na meting Beslissingen Onderzoek na beslissingen Mr.dr.E. Marshall & M. Day

7  Betrouwbaarheid  Validiteit  Gelijkwaardigheid  Aanvaardbaarheid  Transparantie Mr.dr.E. Marshall & M. Day

8 Sprake hiervan wanneer eenzelfde resultaat bij herhaalde afname onder dezelfde omstandigheden Factoren bij betrouwbaarheid  De kwaliteit van de toets zelf  De omstandigheden waaronder de toets wordt afgenomen  De wijze waarop de resultaten worden beoordeeld Mr.dr.E. Marshall & M. Day

9 Criterium-georiënteerde of predictieve validiteit: Gevolgtrekkingen c.q. voorspellingen mbt situaties buiten de test Inhoudsvaliditeit: Gevolgtrekkingen van uit de schatting van de verrichtingen van een individu in het universum van situaties dat de testvragen geacht wordt te representeren Begripsvaliditeit: Gevolgtrekkingen mbt een trek die het toetsgedrag zou moeten verklaren Mr.dr.E. Marshall & M. Day

10  Gelijkwaardige opdrachten bij het toetsen van meerdere groepen op verschillende tijdstippen  Gelijkwaardige omstandigheden : dezelfde hulpmiddelen en boeken  Gelijkwaardige beoordeling, vooral bij meedere beoordelaars Mr.dr.E. Marshall & M. Day

11  Vraagzuiverheid, afwezigheid van bias  Eerlijkheid en rechtvaardigheid tav bepaalde groeperingen of belanghebbenden Mr.dr.E. Marshall & M. Day

12 Vooraf duidelijkheid over : - hoe er getoetst wordt - beoordeling - slagingsnormen Pretesten draagt bij aan transparantie Mr.dr.E. Marshall & M. Day

13 Psychometrie: Wetenschap die zich bezighoudt met de technieken van het meten van psychologische fenomenen zoals kennis, vaardighedn, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken. Drie Betrouwbaarheidstheorieën : - Klassieke testtheorie - Generalisserbaarheidstheorie - Item response theorie Mr.dr.E. Marshall & M. Day

14  Totale score als vertrekpunt  Gaat uit van parallelle metingen, split-half methode  Belangrijke parameters: correlaties en standaardafwijkingen  Eén foutenbron toegestaan nl. de meetfout waarmee de score samenhangt Mr.dr.E. Marshall & M. Day

15  p-waarde  a-waarden  rit – en rat – waarden  rir – en rar – waarden  standaardafwijking Mr.dr.E. Marshall & M. Day

16  Index-waarde voor het goede antwoord;  Het percentage leerlingen dat het item goed gemaakt heeft;  Berekening: aantal personen dat het item goed heeft delen door aantal personen dat het item heeft gemaakt;  Ligt tussen 0 en 1;  Lage p-waarde, moeilijk item. Hoge p-waarde, gemakkelijk item Mr.dr.E. Marshall & M. Day

17  Optimale p-waarde bij items met 2-5 alternatieven  Aantal optimale p-waarde optimale p- waarde  alternatieven (p=0.5+0.5/m) (Lord)  2 0.75 0.85  3 0.67 0.77  4 0.63 0.74  5 0.60 0.70 Mr.dr.E. Marshall & M. Day

18  Index-waarden voor de afleiders  Bedoeld om effect van de afleider te bepalen  Hoge a-waarde : afleider aantrekkelijk  Wordt bepaald door het aantal lln. dat de afleider gekozen heeft te delen door het aantal lln dat het item gemaakt heeft Mr.dr.E. Marshall & M. Day

19  Item-totaal correlatie tussen itemscore en toetsscore, hoe goed past het item in de toets Het verband van de itemscore met de totale toetsscore, waarin de itemscore ook is opgenomen.  Rit is een discriminatie-index: discrimineert tussen de goede en minder goede leerlingen  Hoge rit: veel lln met een hoge score hebben het item goed en veel lln met een lage toetsscore hebben het item fout beantwoord  Hoge rit draagt bij aan de betrouwbaarheid van de toets Mr.dr.E. Marshall & M. Day

20 r it – waardeitembeoordeling 0.40 en hogerzeer goed 0.30 – 0.39goed 0.20 – 0.29twijfelachtig 0.19 en lagerslecht Mr.dr.E. Marshall & M. Day

21  Betrouwbaarheid volgens KR 20  Standaardmeetfout  Standaarddeviatie  Cesuur Mr.dr.E. Marshall & M. Day

22 Kent 2 varianties: de waargenomen score en de ware score:  De waargenomen score is de score die behaald is door de leerling. De waargenomen score wordt opgesplitst in een component ware score en een component meetfout  De ware score is de verwachte score die de leerling zou verkrijgen indien deze zonder meetfouten zou worden bepaald  Wordt geschat mbv betrouwbaarheidsmaat, de KR 20 Mr.dr.E. Marshall & M. Day

23  1. Zelf items construeren  2. Beoordelen van items Mr.dr.E. Marshall & M. Day

24


Download ppt "Paramaribo, september 2015 Ten behoeve van leerkrachten van de EBGS Mr.dr.E. Marshall & M. Day."

Verwante presentaties


Ads door Google