De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan 2015 CONCEPT– 27/10/14 Commissie GAIN. Realisatie jaarplan 2014 In 2014 is de jaarlijkse GAIN benchmark georganiseerd. In 2014 waren er 30 deel-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan 2015 CONCEPT– 27/10/14 Commissie GAIN. Realisatie jaarplan 2014 In 2014 is de jaarlijkse GAIN benchmark georganiseerd. In 2014 waren er 30 deel-"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan 2015 CONCEPT– 27/10/14 Commissie GAIN

2 Realisatie jaarplan 2014 In 2014 is de jaarlijkse GAIN benchmark georganiseerd. In 2014 waren er 30 deel- nemers (2013: 32), waarvan 21 financials (2012: 21) en 9 non-financials (2012: 11). Daarbij was een doelstelling de actuele ontwikkelingen of trends qua thema’s vanuit de benchmark meer te koppelen aan de onderwerpen van de Roundtables. Deze doelstelling is in 2014 gerealiseerd. In 2014 stonden 4 Roundtables gepland om ervaringen en best practices uit te wisselen, namelijk: - Impact van het outsourcen van service op IAF’s=> 28 mei - GAIN evaluatie=> 12 juni - Meer met minder (deel 3, focus op 3LoD)=> 18 sept - Rol van IAF bij strategievorming en realisatie=> 13 nov De Roundtables zijn goed bezocht. De aanpak het aantal Roundtables te beperken tot 1x per kwartaal en te organiseren voor financials en non-financials gezamenlijk is goed bevallen. De Roundtable “Meer met minder (deel 3)”heeft geen doorgang gevonden. Een pilot met “Flash Surveys”is doorgeschoven naar 2015. Doelstelling was de mogelijkheid tot intensievere samenwerking met andere commissies nader in kaart te brengen en voor zover mogelijk in gang te zetten. Er zijn actievere contacten geweest met andere commissies (o.a resulterend in artikel audit ratings met Vaktechniek, maar dit is nog niet op het beoogde niveau qua synergie en consistentie.

3 Geplande activiteiten 2015 OmschrijvingOutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) Organiseren GAIN benchmarkGlobal benchmark rapport en IIA uitkomsten Gelijk of hoger aantal deelnemers dan in 2014 C Organiseren van 4 Roundtables, met link naar GAIN benchmarkresultaten: - Rol IAD bij Follow-up monitoring; - GAIN evaluatie; - Impact ontwikkelingen in toezicht; - Meer met minder (deel 3) 12-20 deelnemers per Roundtable/ positieve feedback uit Survey C Pilot “Flash Survey” in context GAINFlash reportMinimaal 1 pilot uitgevoerd, incl evaluatie C

4 Randvoorwaarden: Adequate support vanuit IIA secretariaat voor logistieke ondersteuning (actuele ledengegevens, aankondiging Roundtables, PE certificaten) Benodigde vrijwilligers: Commissie was in 2014 op sterkte met 4 leden. Echter, 2 leden (Bert Ide en Jantien Heimel) hebben aangegeven hun taak over te willen dragen en een derde lid (Jan Grooten) is met pensioen. Voor Bert Ide is een opvolger reeds gevonden. De Commissie beschouwt uitvoering van haar taken met 3 leden toereikend. Benodigde financiële middelen: €250 (Commissie bijeenkomst met etentje) Geplande financiële bijdragen (per activiteit): Geen bijdrage voor bijwonen Roundtables gevraagd aan leden. Bijdrage aan IIA inkomsten wordt gegenereerd door opvragen tegen vergoeding van GAIN rapportages door leden. Impact op de begroting 2015


Download ppt "Jaarplan 2015 CONCEPT– 27/10/14 Commissie GAIN. Realisatie jaarplan 2014 In 2014 is de jaarlijkse GAIN benchmark georganiseerd. In 2014 waren er 30 deel-"

Verwante presentaties


Ads door Google