De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Mavo 3 M3a, M3b en M3c woensdag 9 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Mavo 3 M3a, M3b en M3c woensdag 9 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Mavo 3 M3a, M3b en M3c woensdag 9 september 2015

2 Programma Even voorstellen Algemene zaken en speerpunten PTA ( Programma van Toetsing en Afsluiting ) Werkweek Decanaat Snuffelstage Presentaties producten project ‘Water’ (Eventueel gesprek mentor)

3 Even voorstellen! Concierge: dhr. J.Wigchers Mentoren: M3a: mw. M. Vos ( docent biologie ) M3b dhr. H.E. Willems ( docent wiskunde ) M3c dhr. J. Eisses ( docent maatschappijleer ) Teamleider mavo 2 t/m 4: dhr. G. Plat

4 Algemeen (1) Controle 1 e lesuur Ziekmelding, gezondmelding, ziek worden tijdens de lesdag Onregelmatigheden (ON, VL, HW) Schermoproep Communicatie en informatie: Website →Magister(ELO), toetsrooster

5 Algemeen (2) Respect, veiligheid Genotmiddelen Telefoongebruik Toiletgebruik Eten en drinken (de gezonde school) Beschikbaarheid leerlingen Mentoraat (indiv. gespr, driehoek O-L-S)

6 Speerpunten (1) Differentiatie en activerende werkvormen -leerlingen aan het werk (zelfstandig werken) -verschillende werkvormen -van en met elkaar leren -coachende rol docent -inzet ICT-middelen -lesbezoeken

7 Speerpunten (2) Reken- en taalonderwijs -rekenlessen -inzet digitale ondersteuning -steunpunt-uren klassen 1 t/m 3 -aandacht voor taal bij alle vakgebieden

8 Referentieniveaus OpleidingNiveau basisonderwijs1F vmbo, mbo1,2,32F havo, mbo43F vwoRekenen 3F, taal 4F

9 Aanscherping slagingseisen -2011-2012  gemiddeld cijfer CE = 5,5 -2013-2014  Rekentoets VO (cijfer wel vermeld op eindcijferlijst, maar niet van invloed op slaag-/zakregeling) en cijfer Nederlands tenminste een 5 -2014-2015  examen Nederlands worden geijkt aan de referentieniveaus -2015-2016  Rekentoets VO afgerond tenminste een 5 -2016-2017  Kernvakregeling Ne/Rekenen (max. één 5)

10 PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Algemeen deel -overgangsnormen -herkansen (wat wel, wat niet) -inhaalmoment(elke do 8 e en/of 9 e lesuur) Vakspecifiek deel -(aantal) toetsen en leerstofomschrijving, weging, wijze van toetsing

11 Mavo+ -t.b.v. optimale doorstroom naar havo -in 4 e ljr. extra lessen in de kernvakken (Ne, En, wi) -Plaatsingseisen eind 3 e ljr. (brief) (eindrapportage ljr. 3 gem. cijfer tenminste een 6,8 op de avo-vakken)

12 Werkweek leerjaar 3 Wanneer: 4 t/m 8 juli 2016 Keuzemogelijkheid -voor de herfstvakantie: keuzeformulier -na kerstvakantie: indeling bekend Voorlichtingen per reisdoel (juni) Financiën

13

14 Mededelingen decanaat door dhr. Visser

15 Snuffelstage (Als onderdeel van de LOB – LoopbaanOriëntatie en – Begeleiding) Verkenning interesses, wat wil ik (niet), wat kan ik (niet) Keuze vakkenpakket examenjaar Keuze vervolgopleiding Motivatie vergrotend

16 Tijdpad snuffelstage Periode herfst/kerst zelf een stageplek zoeken onder bep. voorwaarden Voorbereiding in periode aansluitend aan kerstvakantie (o.a. Ne en Ml, stageboek) 7/13 maart stage (dagverslagen, bezoek) Afronding (verslag, bedankbrief, eindgesprek en beoordeling)

17 Activiteiten -clinic ‘veilig uit, veilig thuis’ 7/12 -sportdagen -excursies (o.a. westerbork/dwingeloo 16/10) -kerstviering 19/12 -snuffelstage 7-11/3 -excursie 2 e kamer Den Haag 4/11 -werkweek 4-8/7 -schoolfeest, klassenavond(en)

18 Heeft u vragen/opmerkingen?


Download ppt "Informatieavond Mavo 3 M3a, M3b en M3c woensdag 9 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google