De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 Voorbereiding doorstroom Max.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 Voorbereiding doorstroom Max."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 Voorbereiding doorstroom Max

2 Dhr. J. Sweegers en Dhr. B. Reuvers,Dhr. J. Sweegers en Dhr. B. Reuvers, schooldecanen, Mavo. schooldecanen, Mavo. Dinsdag 17 maart, MBO – Havo infoavond.Dinsdag 17 maart, MBO – Havo infoavond. Voorlopig keuzeformulier inleveren uiterlijk 13 maart.Voorlopig keuzeformulier inleveren uiterlijk 13 maart. Definitief keuzeformulier inleveren uiterlijk 27 maart.Definitief keuzeformulier inleveren uiterlijk 27 maart. Uiterlijk 25 juni heeft elke leerling de handelingsdelenUiterlijk 25 juni heeft elke leerling de handelingsdelen voldoende of goed afgesloten. voldoende of goed afgesloten. Periode 5: via inschrijving 2 herkansings-Periode 5: via inschrijving 2 herkansings- mogelijkheden voor elke leerling. mogelijkheden voor elke leerling. Mededelingen Mededelingen

3 Schooljaar ‘15-’16 in vogelvlucht September:  schoolreis van enkele dagen naar: London of Paris of een sportieve reis) Oktober – februari:  voorbereiding vervolgopleiding Maart (vóór 1 april):  Aanmelding vervolgopleiding April:  Laatste lessen Mei:  Eindexamen

4 Sectoren MBO TechniekTechniek EconomieEconomie Mens & MaatschappijMens & Maatschappij Voedsel, Natuur & LeefomgevingVoedsel, Natuur & Leefomgeving Media & VormgevingMedia & Vormgeving

5 Techniek LaboratoriumICTBouwAutomotiveWerktuigbouwkunde Elektro & Installatietechniek Procestechniek

6 Economie Handel & Economie AdministratieSecretarieelLogistiekJuridisch

7 Mens & Maatschappij Uiterlijke verzorging Sport & Veiligheid WelzijnZorgToerismeHoreca

8 Voedsel, Natuur & leefomgeving GroenVoedingDieren

9 Media & Vormgeving Grafisch ontwerp Podium-, beeld- en geluidstechniek Stand- en winkeldecorvormgeving

10 Vervolg na Mavo HAVO 4 MBO HBO Niveau 4 middenkader-opleiding Niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar Niveau 2 basisberoepsbeoefenaar Niveau 1 assistentenopleiding Werken Mavo KL BL

11 Doorstroom naar Mavo, leerjaar 4  Aansluitend aan Mavo 3 (4 pakketten) zijn er 6 uitstroompakketten in Mavo 4: zijn er 6 uitstroompakketten in Mavo 4:  Ontwerpen of Technologie  Commercie of Communicatie  Maatschappij 1  Maatschappij 2

12 Mavo Gemeenschappelijke vakken voor alle pakketten in leerjaar 4 NederlandsEngels Lichamelijke opvoeding Loopbaanoriëntatie en – begeleiding Sectorwerkstuk

13 Uitstroomrichtingen in leerjaar 4 (1) OntwerpenTechnologie Wiskunde Natuurkunde EconomieBiologie Handvaardigheid of tekenen Scheikunde 7 e vak

14 Uitstroomrichtingen in leerjaar 4 (2) CommercieCommunicatie Economie Duits WiskundeFrans of Geschiedenis AardrijkskundeMaatschappijleer 2 7 e vak

15 Uitstroomrichtingen in leerjaar 4 (3) Maatschappij 1 Maatschappij 2 Biologie Maatschappijleer 2Maatschappijleer 2 of Geschiedenis Handvaardigheid of tekenen Duits of Wiskunde Duits of FransEconomie 7 e vak

16 7 e vak in leerjaar 4 Ondersteuning Ne of En of Wi of Studietijd / sectorwerkstuk of Extra vak volgen (voor talenten) ter voorbereiding MBO of Havo: Muziek of Aardrijkskunde of Geschiedenis of Frans of Economie of Wiskunde of Lichamelijke opvoeding 2

17 Eindexamen verdeeld over 2 schooljaren  Schoolexamen: 5+4 perioden van ca. 7 weken.  PTA: programma van toetsing en afsluiting  PTA-boekje: afspraken per vak  Minder toetsen, grotere stofomvang  Per vak: alle cijfers leerjaar 3 en 4 tellen mee  Aan einde van elk schooljaar 2 herkansingen  Schriftelijk eindexamen in leerjaar 4  Eindcijfer per vak = (SE + CSE) / 2

18 Eindexamen Mavo Verzwaring van het examenprogramma  Hogere eisen leerstof 3 kernvakken:  Nederlands, Engels, (Wiskunde)  Hogere eisen CSE (minimaal 5,5 gemiddeld)  Eindcijfer Nederlands minimaal 5  Vanaf examenjaar ‘15-’16  Eisen taalvaardigheid (2 F niveau)  Eisen rekenvaardigheid (2 F niveau)

19 Wanneer ben je geslaagd ? Afgeronde cijfers voldoen aan:  Maximaal 1 * 4 (+ 1 * 7) of 2 * 5 (+ 1* 7) en rest van de vakken 6 of hoger  Kv1, LoB en Lo: voldoende of goed  Eindcijfer Nederlands: minimaal 5  Gemiddelde eindexamentoetsen: minimaal 5,5  Rekenvaardigheidcijfer: eis ?  Ma cijfer leerjaar 3 is een definitief examencijfer

20 Bevordering  Primair: doorstroom naar Mavo 4  Bij hoge uitzondering:  doubleren in Mavo 3 of  Gerichte bevordering vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg 3 

21 Bevordering, criteria Afgeronde cijfers voldoen aan:  Max. 1 * 4 (+ 1 * 7) of 2 * 5 (+ 1* 7) en rest van de vakken 6 of hoger  Een vak dat niet wordt meegenomen naar Mavo 4, min. 5  Kv1, LoB en Lo: voldoende of goed  Ma 1 cijfer is definitief examencijfer (kan als compensatiecijfer dienen voor het (kan als compensatiecijfer dienen voor het examen) examen)

22 Afsluiting infoavond Dank u wel voor uw komst en belangstelling


Download ppt "WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 10 februari 2015 Voorbereiding doorstroom Max."

Verwante presentaties


Ads door Google