De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom ouders van leerjaar 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom ouders van leerjaar 3"— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom ouders van leerjaar 3
Veluws college Twello Van harte welkom ouders van leerjaar 3

2 Programma Opening René de Jonge (waarnemend vestigingsdirecteur) Algemene informatie over de school - Dick Bandringa (teamleider bovenbouw) Keuze begeleiding - Daniel Kers (Decaan) Maatschappelijke stage - Dick Bandringa Oproep ouderraad/ouderklankbordgroep - ?? (ouderraad) Kennismaking met de mentor (voor havo/vwo) - 3H1: dhr. van Riemsdijk - 3A1: dhr. Maandag PTA en examen MAVO - Dick Bandringa(examensecretaris) Kennismaking met de mentoren (voor mavo) 3M1 Mevr. Linthorst en Mevr Mollema 3M2: Dhr. Middelhuis en Mevr Wolfs

3 Leerjaar 3 in het algemeen
VC Twello https://prezi.com/eflecdmco3kk/copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-untitled-prezi/ Ingezonden vragen Social Media

4 Keuzebegeleiding klas 3
Decaan Keuzebegeleidingslessen door de mentor (herfst – kerst) met methode Qompas inleveren voorlopige keuze LOB-project mavo (11 t/m ’15) Extra programma (maatwerk) voor overstappers van M4 naar H4 Ouderavond over keuzeproces (4-11-’15 voor mavo, havo en vwo) (havo: 1-12-’15 op Walterbosch) (vwo: ’16 op Walterbosch) 11-03-’16 inleveren definitieve keuze

5 Decaan Dhr. Daniël Kers Aanwezig: 1 dag per week op de woensdag

6 Maatschappelijke stages 2015-2016
VC Twello

7 Doel maatschappelijke stage
Alle jongeren maken tijdens hun schooltijd kennis met én leveren een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

8 Invoer maatschappelijke stage (=MAS)
Alle leerlingen moeten 30 uur stage lopen MAS is geen arbeidsoriëntatie of snuffelstage! Verplicht onderdeel v.h. lesprogramma op het Veluws College

9 MAS in schooljaar 2015-2016 Stage buiten de schooluren/2 jokerdagen
Periode astervakantie tot zomervakantie 30 uren De MAS moet aan het einde van leerjaar 3 naar behoren zijn afgerond. Vaste stagebegeleiders: Stagecoördinator: dhr. E. Maandag

10 Plan van aanpak Voor de zomervakantie: leerlingen globaal informeren
In de zomervakantie: leerlingen: oriëntatie / ideeën Na de zomervakantie: -leerlingen verder informeren in de (mentor)les -inventarisatie van stagemogelijkheden en overleg met bemiddelende instanties (databank M&W) -contact school - stageaanbieders -indeling leerlingen en voorbereiding stage op school Vanaf week 38: start maatschappelijke stage (tot zomervakantie) Aanmelden via vaksite MAS in It’s Learning Dan contact leggen met instellingen maar eerst in overleg met stagebegeleider Dhr maandag komt volgende week langs in de klassen voor uitleg

11 Contacten en communicatie met:
Mens en Welzijn Voorst (makelaarsfunctie) (= vacaturebank MAS) AOC (afstemming) Ouders (ouderavond) Leerlingen (mentorles) Deelnemende instanties (o.a. stage- contract en verzekering)

12 Beoordeling Stageboekje (met brief voor instanties)
Formulieren: -klussenformulier -contractformulier -urenregistratieformulier -evaluatieformulieren Certificaat (voldoende) Door: -(docent)stagebegeleider vanuit school -stagebegeleider op stageplek Contractformulier ivm verzekeringen voor ongevallen en “vernielingen”

13

14 Kennismaking met de mentor
klas 3H1 Dhr. van Riemsdijk lokaal 106

15 Examen MAVO

16 Examen MAVO Start in leerjaar 3
Behaalde cijfers tellen ook volgend jaar mee. Examendossier Rekentoets Slaag/zakregeling Maatschappijleer (eind klas 3 afgerond) telt als 7e vak in de slaag-/zakregeling. Verschillende soorten opdrachten en werkvormen Oriëntatie op leren en werken in Qompas

17 PTA MAVO PTA/Examenreglement staan op ouderweb en leerlingenweb.
Chronologisch overzicht en overzicht per vak. Veel verschillende opdrachten met verschillende wegingsfactoren. Cijfers schoolexamen (PTA-cijfers) gelden voor overgang, maar ook voor eindcijfers schoolexamen Examenreglement

18 Examenreglement Je mag pas CE doen als: - alle toetsen uit het PTA gemaakt zijn - alle HO met een voldoende zijn beoordeeld - MAS moet zijn afgerond met voldoende - het sectorwerkstuk van klas 4 naar behoren is afgerond - LO (4e), LV (4e) en CKV (3e) met voldoende zijn afgesloten - Ma moet in klas 3 zijn gevolgd en afgerond - Rekentoets (rekenen en taal/ CITO volgsysteem) Herkansingsregeling (zie examenreglement) Absentie (en te laat komen) Onregelmatigheden (werk op tijd inleveren!) Dyslexieverklaring Aangescherpte slaag-/zakregeling

19

20 Kennismaking mentor MAVO 3M1 MAVO 3M2
Mevr. Linthorst en Mevr. Mollema lokaal 109 MAVO 3M2 Dhr. Middelhuis en Mevr. Wolfs lokaal 005 Neemt u gerust een kopje koffie mee.


Download ppt "Van harte welkom ouders van leerjaar 3"

Verwante presentaties


Ads door Google