De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veluws college Twello Van harte welkom ouders van leerjaar 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veluws college Twello Van harte welkom ouders van leerjaar 3."— Transcript van de presentatie:

1 Veluws college Twello Van harte welkom ouders van leerjaar 3

2 Programma Opening René de Jonge (waarnemend vestigingsdirecteur) Algemene informatie over de school - Dick Bandringa (teamleider bovenbouw) Keuze begeleiding - Daniel Kers (Decaan) Maatschappelijke stage - Dick Bandringa Oproep ouderraad/ouderklankbordgroep - ?? (ouderraad) Kennismaking met de mentor (voor havo/vwo) - 3H1: dhr. van Riemsdijk - 3A1: dhr. Maandag PTA en examen MAVO - Dick Bandringa(examensecretaris) Kennismaking met de mentoren (voor mavo) –3M1 Mevr. Linthorst en Mevr Mollema –3M2: Dhr. Middelhuis en Mevr Wolfs

3 Leerjaar 3 in het algemeen VC Twello https://prezi.com/eflecdmco3kk/copy-of-copy-of-copy-of- copy-of-untitled-prezi/https://prezi.com/eflecdmco3kk/copy-of-copy-of-copy-of- copy-of-untitled-prezi/ Ingezonden vragen Social Media

4 Keuzebegeleiding klas 3 Decaan Keuzebegeleidingslessen door de mentor (herfst – kerst) met methode Qompas 16-12-2015 inleveren voorlopige keuze LOB-project mavo (11 t/m 13-11-’15) Extra programma (maatwerk) voor overstappers van M4 naar H4 Ouderavond over keuzeproces (4-11-’15 voor mavo, havo en vwo) (havo: 1-12-’15 op Walterbosch) (vwo: 18-02-’16 op Walterbosch) 11-03-’16 inleveren definitieve keuze

5 Decaan Dhr. Daniël Kers Aanwezig: 1 dag per week op de woensdag E-mail: arc.kers@veluwscollege.nlarc.kers@veluwscollege.nl

6 Maatschappelijke stages 2015-2016 VC Twello

7 Doel maatschappelijke stage Alle jongeren maken tijdens hun schooltijd kennis met én leveren een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

8 Invoer maatschappelijke stage (=MAS) Alle leerlingen moeten 30 uur stage lopen MAS is geen arbeidsoriëntatie of snuffelstage! Verplicht onderdeel v.h. lesprogramma op het Veluws College

9 MAS in schooljaar 2015-2016 Stage buiten de schooluren/2 jokerdagen Periode astervakantie tot zomervakantie 30 uren De MAS moet aan het einde van leerjaar 3 naar behoren zijn afgerond. Vaste stagebegeleiders: Stagecoördinator: dhr. E. Maandag aj.maandag@veluwscollege.nlaj.maandag@veluwscollege.nl

10 Plan van aanpak Voor de zomervakantie: leerlingen globaal informeren In de zomervakantie: leerlingen: oriëntatie / ideeën Na de zomervakantie: -leerlingen verder informeren in de (mentor)les -inventarisatie van stagemogelijkheden en overleg met bemiddelende instanties (databank M&W) -contact school - stageaanbieders -indeling leerlingen en voorbereiding stage op school Vanaf week 38: start maatschappelijke stage (tot zomervakantie)

11 Contacten en communicatie met: Mens en Welzijn Voorst (makelaarsfunctie) www.mensenwelzijn.nl/vacatures (= vacaturebank MAS) www.mensenwelzijn.nl/vacatures AOC (afstemming) Ouders (ouderavond) Leerlingen (mentorles) Deelnemende instanties (o.a. stage- contract en verzekering)

12 Beoordeling Stageboekje (met brief voor instanties) Formulieren: -klussenformulier -contractformulier -urenregistratieformulier -evaluatieformulieren Certificaat (voldoende) Door: -(docent)stagebegeleider vanuit school -stagebegeleider op stageplek

13

14 Kennismaking met de mentor klas 3H1 Dhr. van Riemsdijklokaal 106

15 Examen MAVO

16 Start in leerjaar 3 Behaalde cijfers tellen ook volgend jaar mee. Examendossier Rekentoets Slaag/zakregeling Maatschappijleer (eind klas 3 afgerond) telt als 7 e vak in de slaag-/zakregeling. Verschillende soorten opdrachten en werkvormen Oriëntatie op leren en werken in Qompas

17 PTA MAVO PTA/Examenreglement staan op ouderweb en leerlingenweb. Chronologisch overzicht en overzicht per vak. Veel verschillende opdrachten met verschillende wegingsfactoren. Cijfers schoolexamen (PTA-cijfers) gelden voor overgang, maar ook voor eindcijfers schoolexamen Examenreglement

18 Je mag pas CE doen als: - alle toetsen uit het PTA gemaakt zijn - alle HO met een voldoende zijn beoordeeld - MAS moet zijn afgerond met voldoende - het sectorwerkstuk van klas 4 naar behoren is afgerond - LO (4 e ), LV (4 e ) en CKV (3 e ) met voldoende zijn afgesloten - Ma moet in klas 3 zijn gevolgd en afgerond - Rekentoets (rekenen en taal/ CITO volgsysteem) Herkansingsregeling (zie examenreglement) Absentie (en te laat komen) Onregelmatigheden (werk op tijd inleveren!) Dyslexieverklaring Aangescherpte slaag-/zakregeling

19

20 Kennismaking mentor MAVO 3M1 -Mevr. Linthorst en Mevr. Mollema lokaal 109 MAVO 3M2 - Dhr. Middelhuis en Mevr. Wolfs lokaal 005 Neemt u gerust een kopje koffie mee.


Download ppt "Veluws college Twello Van harte welkom ouders van leerjaar 3."

Verwante presentaties


Ads door Google