De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond leerjaar 4. Vervolgopleiding Mevrouw Slagboom Decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond leerjaar 4. Vervolgopleiding Mevrouw Slagboom Decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond leerjaar 4

2 Vervolgopleiding Mevrouw Slagboom Decaan

3 Aanmelding -Digitaal Doorstroom Dossier (DDD). -Toelatingseisen. -Toelatingstest (rekenen, taal, competentie). -Intake mét ouders. -De vervolgopleiding bepaalt de plaatsing. -Dossier niet compleet = geen intake.

4 Belangrijke data 25 sept.:Onderwijsbeurs (verplicht) Oktober:Les over mbo Decaan spreekt leerlingen November:Open dagen op website Va. Nov.: (Voor)aanmelding Januari:Open dagen Va. Jan:Aanmelden Vóór 1 maart:Aangemeld zijn!

5 Examensecretariaat Taken: het organiseren en bewaken van: Schoolexamen (SE): alle cijfers in leerjaar 3 en leerjaar 4 Centraal Examen (CE): praktijkexamen en eindexamen eind leerjaar 4 Verplichte onderdelen: LO, CKV, MA, rekentoets, stage, sectorwerkstuk GT

6 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Overzicht van alle toetsen per vak in leerjaar 3 en leerjaar 4 (cohort 2014-2016) Leerstof Soort toets Weging Zie website school

7 Examenreglement Spelregels voor toetsen en examens: Ziek gemeld en toets gemist: voor 08:15 door ouder/verzorger ziek gemeld: toets inhalen. Ongeoorloofd afwezig en toets gemist: 1,0 (niet herkansbaar). Te laat bij toets: tot 30 minuten na aanvang nog meedoen, geen extra tijd. Zie website school

8 Voorzieningen voor speciale leerlingen Dyslexie Dyscalculie Korter dan 6 jaar onderwijs in Nederland  Verlenging werktijd van 10 min. op een proefwerk en 20 min. op een tentamen;  Tentamens met spraakondersteuning of computer;  Verlenging examentijd van 30 min;  Spraakondersteuning bij Centraal Examen;  Kaarten met rekenformules als de leerling dit gewend is;  Maatwerk voor zover dit is toegestaan.

9 Opstromen In leerjaar 4 kan dit niet meer. Maar na het diploma zijn er volop kansen: Een ‘goede basisleerling’ -> MBO niv 2 versneld traject; Een ‘goede basisleerling’ -> 1 jaar 4 Kader bij ons op school (zelfde vakkenpakket); Een ‘goede kaderleerling’ -> MBO niv 4; Een ‘goede TL leerling’ -> HAVO GOED wil zeggen alle examenvakken een 7; rekentoets VO2F gehaald; LO, CKV en Maatschappijleer voldoende; goede werkhouding; ambitie

10 Verplichte onderdelen Maatschappijleer: cijfer telt mee bij slagen/zakken LO en CKV: voldoende Stage: praktijk voldoende Sectorwerkstuk (alleen GT): voldoende Rekentoets: minimaal 5 (voor KB en GT)

11 Rekentoets 2015-2016 rekentoets voor leerlingen KB-GT verplicht Rekenles op rooster voor alle leerlingen in klas 4 KGT die de rekentoets nog niet gehaald hebben Nog 2 kansen kansen om de rekentoets te halen (januari - maart) Mogelijkheid voor afname speciale rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen rekentoets VO 2ER Via zorgcommissie; invloed op vervolgopleiding Belangrijk: OEFENEN!!!!!!

12 Herkansing SE (schoolexamen) Elke periode één toets herkansen in leerjaar 4 Gepland na periode 6 en na periode 7 Alleen examenvakken Alleen afsluitende schriftelijke toetsen met weging 2 LO en CKV onvoldoende: verplicht per periode herkansen MA herkansen: eind leerjaar 4 Zie website school

13 Schoolexamen (SE) Eindcijfer klas 3 = P1 + P2 + P3 + P4 4= P0 Eindcijfer klas 3 telt mee voor het schoolexamen, even zwaar als elk van de 3 periodecijfers van klas 4. SE-cijfer = P0 + P5 + P6 + P7 4

14 Centraal Examen (CE) CE = cijfer voor het eindexamen Eindcijfer = SE + CE 2 Eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal

15 Slaag-/zak regeling Voor KB en GT: rekentoets minimaal 5 Voor BB: rekentoets gemaakt Gemiddeld een 5,5 voor de centrale examens LO en CKV (en sectorwerkstuk GT) voldoende Ne minimaal 5 Eindcijfers examenvakken en MA: – 1 tekort = geslaagd – 2 tekorten met compensatie = geslaagd – 2 tekorten zonder compensatie = afgewezen – 3 of meer tekorten = afgewezen – Tekorten beroepsgericht vak tellen dubbel (alleen BB en KB)

16 Slagen? Belangrijk voor het behalen van het diploma: Actief aanwezig zijn tijdens de lessen Daarom vragen wij: Houd rekening met de planning van school en de lestijden bij het maken van afspraken Meld uw kind niet te snel ziek Tijdig door ouder/verzorger ziek melden Motiveer uw kind voor school


Download ppt "Informatieavond leerjaar 4. Vervolgopleiding Mevrouw Slagboom Decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google