De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 4MAVO Welkom. Visie en missie ABC..van onze school  Actief  Betrokken  Creatief  Doelgericht  Eigentijds Werken aan onderwijs dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 4MAVO Welkom. Visie en missie ABC..van onze school  Actief  Betrokken  Creatief  Doelgericht  Eigentijds Werken aan onderwijs dat."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 4MAVO Welkom

2 Visie en missie ABC..van onze school  Actief  Betrokken  Creatief  Doelgericht  Eigentijds Werken aan onderwijs dat zowel leerlingen als medewerkers uitdaagt hun grenzen te verleggen!

3 Leerling-kenmerken;  Werkhouding; tempo/inzet, zelfbeeld, interesse, huiswerkattitude  Probleemoplossend vermogen  Vaardigheden; concentratie, zelfstandigheid Goudsbloemlaan: Gebouw voor Mavo en Havo/Mavo leerlingen

4 Organisatie MT-team en OOP MT-team  4 coördinatoren; Brugklassen ( 8 klassen) 2 MAVO ( 7 klassen) 3MAVO ( 7 klassen) 4M ( 7 klassen)  Conrector Goudsbloemlaan OOP  Administratie  FD  Mediatheek  toezichthouder

5 Voordelen Centrale rekentoets   Basisniveau rekenvaardigheid voor alle leerlingen;   Inzicht rekenvaardigheid van leerlingen bij doorstroom naar vervolgonderwijs;   Vergelijking rekenniveau van onze school over de jaren heen. Rekentoets 2F / 3F

6  Rekentoets is tijdelijk uit de kernvakkenregel gehaald  Rekentoets zit nu bij het voorwaardelijke deel van de slaag-zak regeling: lln moet de beoordeling “voldoende” hebben  Vaardigheidsscore die voor dit jaar een 4,5 is en binnen 4 jaar zal oplopen tot 5,5 (2020) Gevolgen RT slaag-zak regeling

7  11- januari t/m 20-1  14 maart t/m 18 maart  30 mei t/m 5 juni (na het examen) Afname rekentoets:

8 Afdelingszaken 4M  Roosters  Jaarplanner - SE1 26 okt. t/m 3 nov. na herfstvakantie - 17 december GALA - SE 2 4 t/m 12 januari na kerstvakantie - SE 3 29 feb. t/m 3 mrt. voorjaarsvakantie - 29-3 t/m 31-3 Aanvang her SE’s - 12 mei Aanvang EXAMEN! - 16-6 Uitslag examen CE1, 21-6 CE2!!!! - 5-7 Uitslag CE2 - 6-7 Diploma uitreiking  Communicatie (nieuwsbrief, website, email)

9 Afspraken m.b.t :  Absentie (ziek / dokter / toelatingstest)  - altijd van te voren melden!!  Verlofaanvraag  -melden bij dhr. Verheij (veh@segbroek.nl)  Te laat komen -3, 6, 9 regel

10 Exameneisen - - 1) Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt is minimal een 4.5. Op je eindlijst is wordt dit afgerond tot een 5. - - 2) Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,50 of hoger is (tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. - - 3) Lichamelijke opvoeding, je sectorwerkstuk (voor GL/TL) en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. - - 4) Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald. - - 5) Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: - Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of - Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of - Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of - Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is. - Geen eindcijfer is 3 of lager. Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt

11 PTA ( programma van toetsing en afsluiting) :   1 Oktober uiterlijk in bezit   Onderdelen ( SE, PO, VT ) in procenten tot 100 %   SE= schoolexamen (tentamen)   PO= praktische opdracht   VT= voortgangstoetsen (repetities)   SE niet missen, schuift door naar herkansing!   Voortgangstoetsen niet missen, niet inhalen!   Herkansingen (3 over het hele jaar)   Er is altijd huiswerk! (boeken, SWS etc.)

12 PTA ( programma van toetsing en afsluiting) : AARDRIJKSKUNDE code soort (SE/PO/hand.) jaar (3M/4M) stofomschrijving herkansbaar duur in minuten weging voor SE in % SE-periode/datum toegestane hulpmiddelen cijfer (voor leerlingen) ASE4VakantiebestemmingenJa10030Januari Reken machin e BSE4Natuurlijke hulpbronnenJa10030Maart Reken machin e CVT4VoortgangstoetsenNee 20Maart DPO4BuurtonderzoekNee 20Februari

13 PTA ( programma van toetsing en afsluiting) : SE gemiddelde + CE cijfer = eindcijfer examen Eindcijfer SE= 7,0 CE cijfer= 6,0 + 13,0 13,0 13,0 delen door 2 = 6,50 Eindcijfer is 7 op het diploma!

14 Geslaagd of gezakt? SE gem.: CE gem.: Eindcijfer 1verpl.Nederlands6,1 5 6 2verpl.Engels6,3 6,7 7 3sectorvakEconomie7,1 5,1 6 4sectorvakWiskunde5,4 5,6 6 5vrijGeschiedenis6,1 5,1 6 6vrijNSK25,8 5,3 6 Gemiddelde:6,13 5,47 Maatschappijleer uit 3 MAVO 7 Rekentoets 7

15 4 Mavo naar 4 Havo :  Aanmelden in december  Februari voorlichting 4 Havo (nieuwe vakken)  WI-B scholingsprogramma  Gemiddelde SE’s min. 6,5 en van de vakken NE, EN, en WI min. 2 keer een 7 en een 6.  Na SE 3 voorlopige plaatsing (reservering), i.v.m. eventuele afwijking CE  Later inschrijven is externe regeling CE!

16 Vragen?


Download ppt "Informatieavond 4MAVO Welkom. Visie en missie ABC..van onze school  Actief  Betrokken  Creatief  Doelgericht  Eigentijds Werken aan onderwijs dat."

Verwante presentaties


Ads door Google