De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenvoorlichting 2014-2015 vwo-6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenvoorlichting 2014-2015 vwo-6."— Transcript van de presentatie:

1 Examenvoorlichting vwo-6

2 Overzicht schooljaar 2014-2015 (1)
3 lesperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: toetsweek 1: 3 november november toetsweek 2: 14 januari januari toetsweek 3: 24 maart - 2 april Intensieve examentraining op 17 en 20 april

3 Overzicht schooljaar 2014-2015 (2)
vwo-6: IB English A, maandag en dinsdag, 4 en 5 mei 2015

4 Overzicht schooljaar 2014-2015 (3)
centraal examen(CE): CE 1e tijdvak: 11 mei – 27 mei Uitslag 1e tijdvak: donderdag 11 juni CE 2e tijdvak: 16 juni – 18 juni Uitslag 2e tijdvak: dinsdag 30 juni

5 Overzicht schooljaar 2014-2015 (4)
Diploma-uitreiking: vwo-6, woensdag 1 juli 2015

6 Examendossier Schoolexamen(SE): toetsen cijfers
- praktische opdrachten cijfers - handelingsdelen bij de vakken ckv en lo met “voldoende” of “goed” afgesloten. • Centraal examen

7 Toetsen Eén herkansing na elke toetsperiode
Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst Herkansingstoetsen en inhaaltoetsen worden afgenomen in het 2e tijdvak

8 Praktische opdrachten
Werkstukken, practica, leesdossier,….. Beoordeling met een cijfer dat meetelt voor het SE Op tijd inleveren anders mogelijk consequenties voor het cijfer

9 Profielwerkstuk,PWS(1)
Grote praktische opdracht Studielast 80 uur Drietallen Afronding d.m.v. werkstuk en/of presentatie Beoordeling: cijfer (maakt deel uit van zgn. combinatiecijfer)

10 Profielwerkstuk, PWS(2): beoordelingsmomenten
vóór en na zomervakantie: PWS-dagen: onderzoeksvraag en werkplan sept, okt: onderzoeksfase nov,dec: schrijven én inleveren van het concept PWS. Inleverdatum: uiterlijk donderdag 18 december jan: voorlopige beoordeling febr: commentaar verwerken in definitief PWS Uiterlijk 19 februari: INGELEVERD!

11 PTA = Programma van Toetsing en
Het SE-cijfer Weging van cijfers en formules: zie PTA PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting

12 Vakken die worden afgesloten met een SE
Geen CE maar tellen wel mee voor de examenuitslag: SE-cijfer = Eindcijfer. De vakken: bsm, wisd, in • Het combinatiecijfer gevormd door de vakken: (kcv), lv, anw, maat, profielwerkstuk

13 Voorbeelden bepaling eindcijfer bij vakken met alleen SE
wisd SE 6,7 eindcijfer 7 bsm SE 5,6 eindcijfer 6 Combi(natie)cijfer SE 5,3 eindcijfer 5

14 Combi(natie)cijfer (vwo)
- maatschappijleer : 6,4 6 - levensbeschouwing:5,4 5 - anw: 5, - profielwerkstuk: 5, Combicijfer: ( )/4 = 5, n.b. Gymnasium? + KCV! Onderdelen combicijfer niet lager dan 4 Geen herkansing mogelijk Combicijfer belangrijk voor compensatie!

15 Combi(natie)cijfer (vwo)
- maatschappijleer : 6, - levensbeschouwing:5,5 6 - anw: 5, - profielwerkstuk: 6,5 7 Combicijfer:( )/4 = 6, n.b. Gymnasium? + KCV! Onderdelen combicijfer niet lager dan 4 Geen herkansing mogelijk Combicijfer belangrijk voor compensatie!

16 Vakken met zowel SE als CE
Netl, Entl, Dutl, Fatl, econ, ges, ak, wisa, wisb, biol, nat, schk, m&o, kubv, latl

17 Voorbeeld bepaling eindcijfer bij een vak met SE en CE
Nederlands SE 7,4 CE 7,5 (7,4+7,5)/2 Gemiddelde cijfer: 7,45 Eindcijfer 7

18 Wanneer is een leerling geslaagd? (1)
Het gemiddelde van al de centraal examencijfers is 5.5 of hoger Voldaan aan de kernvakkenregel: bij de eindcijfers in het rijtje Netl, Entl en wisA/wisB komt ten hoogste één 5 voor (dus één 5 en verder 6 of hoger, of alle drie 6 of hoger)

19 Wanneer is een leerling geslaagd?(2)
Tevens voldaan aan de volgende eisen: Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of • één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je andere cijfers is ten minste 6.0 twee 5-en, of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0

20 Wanneer is een leerling geslaagd?(3)
Tevens voldaan aan de volgende eisen: de vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn “voldoende”of “goed” De Rekentoets is gemaakt

21 Centraal Examen: twee tijdvakken
CE 1e tijdvak: 11 – 27 mei 2015 CE 2e tijdvak: 16 – 18 juni 2015 maximaal één vak te herkansen ook als je geslaagd bent hoogste cijfer geldt

22 Regels rond toetsweken en examens
Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !! (beslist geen mobiele telefoons in de examenzaal/toetsruimte!!) te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets: geen extra tijd bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0

23 Ziekte tijdens toets of examen(1)
Ouder of verzorger belt direct met de administratie. (Dus niet het antwoordapparaat inspreken!) Volgende dag ziek? Opnieuw bellen!

24 Ziekte tijdens toets of examen(2)
Bij toetsen geldt: - gemiste toetsen moeten worden ingehaald nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op website) - inhaaltoetsen kunnen niet worden herkanst Bij CE geldt: overleg met Inspectie; examen verschuift naar tweede of derde tijdvak

25 Einde Tekst van deze presentatie is na vandaag te vinden op Woensdag 24 september 2014 ouderavond over examen en vervolgstudies

26 Tot ziens op de diploma-uitreiking


Download ppt "Examenvoorlichting 2014-2015 vwo-6."

Verwante presentaties


Ads door Google