De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 september 2015 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding examentraining toetsing/rapportage resultaten examen zak/slaagregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 september 2015 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding examentraining toetsing/rapportage resultaten examen zak/slaagregeling."— Transcript van de presentatie:

1 7 september 2015 Voorlichtingsavond 6 vwo

2 verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding examentraining toetsing/rapportage resultaten examen zak/slaagregeling belangrijke data profielwerkstuk vervolgopleidingen, loting en studiefinanciering Onderwerpen

3 Wat is er anders in 6 vwo? geen tussentoetsen naast praktische opdrachten ook profielwerkstuk 3 toetsweken stof (4)5 vwo ook getoetst steunles door docenten Ne/En/Wi –Om de week –Vrijwillig, behalve –In geval van slechte cijfers

4 Mw. L.J. Engelen MEd, teamleider Mw. drs. L. Bender-Leenen, afdelingsleider Dhr B. Brouwer, sectordirecteur bovenbouw Begeleiding 6 VWO

5 Initiatief Bnd, Eng: gesprek met leerlingen bij minder goede resultaten gesprek vervolgopleiding/PW initiatief bij leerling: hulp bij plannen studie steun bij kiezen herkansing andere problemen Begeleiding

6 Donderdag 1 e uur Mw. drs E. Brouwer Testen zijn/worden afgenomen Je mag ook meedoen als je niet in de doelgroep zit Examenvreestraining

7 twee varianten: 1: gegeven door docenten accent op vraagstelling, valkuilen, oefenexamen na kerstvakantie ongeveer iedere week 1 vak, week daarna nabespreken voor het examen een hele week Examentraining

8 variant 2: betaalde examentraining Lyceo (instituut uit Delft) locatie Ring en Maerlant Brielle per vak 2 dagen in voorjaarsvakantie werken met modules: theorie en oefeningen de hele stof van 5 en 6 vwo wordt behandeld u krijgt nader bericht hierover Examentraining

9 deel toetsen 4 vwo en 5 vwo telt mee programma van toetsing en afsluiting (PTA) op site in PTA staat ook examenreglement stof en gewicht per toets alle toetsen zijn onderdeel examen Toetsing

10 ernstige familieomstandigheden ziekte melding zo spoedig mogelijk, altijd vóór de toets om 8:00 aandacht voor toetsen (zoals mondeling) buiten de toetsweek neemt u altijd contact op met team/afdelingsleider bij ziekte tijdens examen: tweede/derde tijdvak Verhindering bij toetsing

11 recht op één herkansing per toetsweek hoogste cijfer telt inhalen herkansing niet mogelijk Herkansingen

12 binnenkort overzicht alle cijfers resultaten ook op internet resultatenoverzicht na iedere toetsweek Rapportage resultaten

13 zelfstandig onderzoek samenwerken kost ongeveer 80 klokuren begeleiding van docent telt in combinatie met ml, anw, (kcv) als één cijfer aandacht voor plagiaat presentatie van PW op 11 januari Profielwerkstuk

14 op tijd inleveren: –laatste vrijdag voor Kerst voor 23:59 uur –digitaal én op papier aandacht voor planning! –houd er rekening mee dat je de laatste week niets kan doen maak reservebestanden (op harde schijf op school) Inleveren Profielwerkstuk

15 te laat inleveren PO/PW heeft gevolgen voor cijfer (bonuspunt) PO/PW later inleveren dan twee dagen na vastgestelde datum = onregelmatigheid dit heeft gevolgen voor cijfer (1) Te laat inleveren

16 omvat alle vakken (uit 4, 5 en 6 vwo) LO en CKV hebben geen cijfer ANW, Maatschappijleer, (KCV) en profielwerkstuk: combinatiecijfer. combinatiecijfer telt als volwaardig cijfer mee compensatie vergroot kans op slagen Schoolexamen

17 deelname bij voldoende voor CKV, LO en de handelingsdelen geen CE voor: maatschappijleer, ANW, CKV, LO, KCV en informatica. Centraal examen

18 Alleen schoolexamen: eindcijfer = afgerond cijfer ExDo 5,45=6 Eindcijfer: SE : gemiddelde op 1 decimaal CE : levert cijfer op 1 decimaal Eindcijfer: gemiddelde SE en CE 5,45=5 Cijferbepaling

19 zonder onvoldoendes één 5 zonder compensatie één 4 met 2 compensatiepunten 2 x 5 met 2 compensatiepunten of één 4 en één 5 met 3 compensatiepunten cijfer 3 of lager is niet toegestaan, ook niet binnen het combinatiecijfer gemiddelde CE moet 5,5 zijn! maximaal 1 x 5 NE-EN-WIS- REKENEN mogelijk herexamen CE in één vak De leerling is geslaagd:

20 d onderdag 16 juni wij bellen de nog niet geslaagden, die komen donderdag naar school vrijdag komen geslaagde leerlingen naar school voor cijferlijst en herkansingen één vak herkansen, mag ook voldoende zijn Uitslag

21 IB voor tto 2 dagen in meivakantie donderdag 12 mei begin CE donderdag 26 mei laatste zitting di 21 juni t/m do 23 juni: tweede tijdvak voor herexamens ook als je geslaagd bent! di 5 juli: definitieve uitslag di 5 juli: diplomauitreiking Belangrijke examendata

22 Universiteit (WO) HBO Bachelor – Master niveauverschil WO – HBO bezoek open dagen denk aan alternatief bij numerus fixus of plaatsingsrisico overzicht open dagen op www.studiekeuze123.nl en TKMST open-dagen app www.studiekeuze123.nl Vervolgopleiding

23 Aanmelding WO en HBO liefst voor 1 januari i.v.m. Studiefinanciering en Ovjaarkaart uiterlijk per 1 mei (1 maart bij numerus fixus) (bij 18 jaar stopt kinderbijslag, zelf 3 maanden tevoren tegemoetkoming scholieren aanvragen)

24 Aanmelding WO en HBO www.studielink.nl www.DigiD.nl www.startstuderen.nl : www.startstuderen.nl site van ministerie met alle gegevens over Studies Aanmelding Studiefinanciering Studies met beperkte toelating Checklist

25 Studiefinanciering www.startstuderen.nl : www.startstuderen.nl studiefinanciering is veranderd: Basisbeurs vervalt Nieuwe beurs is inkomensafhankelijk Lening OV jaarkaart

26 Loting afgeschaft www.startstuderen.nl : www.startstuderen.nl Loting vervalt voor numerus fixus studies: Voor lijst zie www.duo.nlwww.duo.nl Decentrale selectie Inschrijven voor max. 2 studies Dat mogen 2 numerus fixus studies zijn, behalve: geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie Uiterlijk 1 maart inschrijven!

27 donderdag 14 april feestcommissie 1 à 2 leerlingen uit iedere examenklas M - H – V voorwaarden voor het feest Afscheidsdag

28 Tot ziens op de diploma- uitreiking Dinsdag 5 juli om 19.30 uur


Download ppt "7 september 2015 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding examentraining toetsing/rapportage resultaten examen zak/slaagregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google