De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenjaar 5 havo 2014-2015. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenjaar 5 havo 2014-2015. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 Examenjaar 5 havo 2014-2015

2 Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

3 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Opbouw van een profiel + profielwerkstuk

4 Schoolexamen / Centraal examen

5 WI-D, INF  schoolexamencijfer MA en PWS  vormen een combinatiecijfer CKV, LO  handelingsdeel Vakken zonder centraal examen

6 Profielwerkstuk (PWS)  Meesterproef: een werkstuk dat aansluit bij een “groot vak” (ieder vak behalve LO, MA en CKV)  Leerlingen werken in tweetallen  Tijdbesteding: 80 uur per leerling  Schriftelijk werkstuk en een presentatie  NA, BI, SK  PWS is gebaseerd op een experiment  De begeleidende docent beoordeelt het proces en het product  voorbereidingsfase, (onderzoeksfase), verslag, presentatie

7 Combinatiecijfer  Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer.  De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer:  Maatschappijleer  Profielwerkstuk  De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd of gezakt?  Gemiddelde van alle gemaakte schoolexamens minstens 5,50  Voor Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 x 5  Alle vakken tellen mee voor de slaag- zakregeling  CKV en LO moeten naar behoren (voldoende) zijn afgerond.  Alle vakken > 6geslaagd  1 x 5 > geslaagd  2 x 5 > 2 compensatiepunten nodig  1 x 4 >2 compensatiepunten nodig  1 x 5 en 1 x 4 > 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamen (SE)  Dit jaar nog 3 SE-weken, die starten op: 22 oktober, 12 januari en 23 maart  Luistertoetsen FA, DU en EN, : 19, 20, 21 januari  Na elke SE-periode kan 1 toets herkanst worden.  Twee keer ongeoorloofde absentie  ontzegging herkansing  Handelingsdelen niet tijdig afgerond  ontzegging herkansing

10 Afwezigheid bij schoolexamens  Bij verhindering van tevoren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - telefonisch rechtstreeks aan afdelingsleider  Inhalen is alleen mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts.  Ongeoorloofde absentie gaat ten koste van een herkansingsmogelijkheid

11 Centraal Examen (CE)  do 16 april: uitreiking cijferlijst SE  vr 17 april: cijferlijst SE ondertekend retour  ma 20 april – vr 24 april: examentraining  vr 24 april: BBQ voor examenleerlingen  za 25 april – zo 10 mei: meivakantie  ma 11 mei: begin CE  Wo 27 mei: laatste CE  do 11 juni: examenuitslag 1 e tijdvak  do 18 juni: diploma-uitreiking 1 e tijdvak  wo 1 juli: diploma-uitreiking 2 e tijdvak

12 Gang van zaken tijdens examens  Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden.  Neem alle toegestane hulpmiddelen mee.  Geen mobiele telefoons mee in de zaal.  Na een klokuur mag men de zaal verlaten.  Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Afwezigheid tijdens eindexamen  Eventuele afwezigheid moet worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.

14 Rekentoets  Dit jaar wordt een rekentoets afgenomen.  Toets 1 e afname: in de periode van 11 t/m 24 maart  Toets 2 e afname: donderdag 28 mei  Cijfer staat op diploma maar telt nog niet voor de slaag-zakregeling.

15 Na het examen  Cijfers van schoolexamens zijn bepaald en vastgesteld.  Alle centrale examens worden nagekeken door examinatoren (vakdocenten) van de school en door een tweede corrector van een andere school.  Donderdag 11 juni worden de normen per examenvak bekendgemaakt en de uitslag van het examen bepaald

16 Herexamen in tweede tijdvak Kandidaten mogen in één vak opnieuw een centraal examen afleggen, ook om een reeds voldoende cijfer te verbeteren.  Vrijdag 12 juni: aanmelden 2 e tijdvak  di 16 + wo 17 juni: Examen 2 e tijdvak  Dinsdag 30 juni: uitslag examen 2 e tijdvak

17 Studiekeuze en aanmelding HBO en WO Bezoek open dagen vervolgopleidingen, vooral in november en februari Zorg dat je in gesprek komt met docenten, studenten, beroepsbeoefenaren Zorg dat je LOB-dossier in orde is Houd contact met de decaan over aanmeldingsdata, lotingen, aanvragen studiebeurs etc.

18 Informatie over (eind)examen  MagisterAlle cijferinformatie  www.coornhert.nl Examenreglement PTA Data en tijdstippen  www.eindexamen.nl Algemene informatie  www.examenblad.nl Vakinformatie

19 Voor vragen kunt u terecht bij: Decaan mevrouw A. Engel a.engel@coornhert.nl Afdelingsleidermevrouw A.M. de Wit a.dewit@coornhert.nl Examensecretaris de heer G. van Erp g.vanerp@coornhert.nl Klachten en/of bezwaren kunnen worden ingediend bij de examensecretaris, liefst per e-mail. De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, de rector, enkele docenten en enkele leerlingen.

20 Kennismaking met mentoren 5Ha mevr. Ferrarilokaal 114 5Hb dhr. Klesserlokaal 103 5Hc dhr. Frijnslokaal 104 5Hd mevr. de Boerlokaal 105 5He mevr. Galjaardlokaal 107


Download ppt "Examenjaar 5 havo 2014-2015. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google