De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coornhert Lyceum Examenjaar 5 havo 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coornhert Lyceum Examenjaar 5 havo 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Coornhert Lyceum Examenjaar 5 havo

2 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

3 gemeenschappelijk deel
Opbouw van een profiel profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel + profielwerkstuk

4 Schoolexamen / Centraal examen

5 Vakken zonder centraal examen
WI-D, INF  schoolexamencijfer MA en PWS  vormen een combinatiecijfer CKV, LO  handelingsdeel

6 Profielwerkstuk (PWS)
Meesterproef: een werkstuk dat aansluit bij een “groot vak” (ieder vak behalve LO, MA en CKV) Leerlingen werken in tweetallen Tijdbesteding: 80 uur per leerling Schriftelijk werkstuk en een presentatie NA, BI, SK  PWS is gebaseerd op een experiment De begeleidende docent beoordeelt het proces en het product  voorbereidingsfase, (onderzoeksfase), verslag, presentatie

7 Combinatiecijfer Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer. De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer: Maatschappijleer Profielwerkstuk De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd of gezakt? Gemiddelde van alle gemaakte schoolexamens minstens 5,50 Voor Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 x 5 Alle vakken tellen mee voor de slaag- zakregeling CKV en LO moeten naar behoren (voldoende) zijn afgerond. Alle vakken > 6 geslaagd 1 x 5 > geslaagd 2 x 5 > 2 compensatiepunten nodig 1 x 4 > 2 compensatiepunten nodig 1 x 5 en 1 x 4 > 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamen (SE) Dit jaar nog 3 SE-weken, die starten op:
22 oktober, 12 januari en 23 maart Luistertoetsen FA, DU en EN, : 19, 20, 21 januari Na elke SE-periode kan 1 toets herkanst worden. Twee keer ongeoorloofde absentie  ontzegging herkansing Handelingsdelen niet tijdig afgerond  ontzegging herkansing

10 Afwezigheid bij schoolexamens
Bij verhindering van tevoren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - telefonisch rechtstreeks aan afdelingsleider Inhalen is alleen mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts. Ongeoorloofde absentie gaat ten koste van een herkansingsmogelijkheid

11 Centraal Examen (CE) do 16 april: uitreiking cijferlijst SE
vr 17 april: cijferlijst SE ondertekend retour ma 20 april – vr 24 april: examentraining vr 24 april: BBQ voor examenleerlingen za 25 april – zo 10 mei: meivakantie ma 11 mei: begin CE Wo 27 mei: laatste CE do 11 juni: examenuitslag 1e tijdvak do 18 juni: diploma-uitreiking 1e tijdvak wo 1 juli: diploma-uitreiking 2e tijdvak

12 Gang van zaken tijdens examens
Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden. Neem alle toegestane hulpmiddelen mee. Geen mobiele telefoons mee in de zaal. Na een klokuur mag men de zaal verlaten. Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Afwezigheid tijdens eindexamen
Eventuele afwezigheid moet worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.

14 Rekentoets Dit jaar wordt een rekentoets afgenomen.
Toets 1e afname: in de periode van 11 t/m 24 maart Toets 2e afname: donderdag 28 mei Cijfer staat op diploma maar telt nog niet voor de slaag-zakregeling.

15 Na het examen Cijfers van schoolexamens zijn bepaald en vastgesteld.
Alle centrale examens worden nagekeken door examinatoren (vakdocenten) van de school en door een tweede corrector van een andere school. Donderdag 11 juni worden de normen per examenvak bekendgemaakt en de uitslag van het examen bepaald

16 Herexamen in tweede tijdvak
Kandidaten mogen in één vak opnieuw een centraal examen afleggen, ook om een reeds voldoende cijfer te verbeteren. Vrijdag 12 juni: aanmelden 2e tijdvak di 16 + wo 17 juni: Examen 2e tijdvak Dinsdag 30 juni: uitslag examen 2e tijdvak

17 Studiekeuze en aanmelding HBO en WO
Bezoek open dagen vervolgopleidingen, vooral in november en februari Zorg dat je in gesprek komt met docenten, studenten, beroepsbeoefenaren Zorg dat je LOB-dossier in orde is Houd contact met de decaan over aanmeldingsdata, lotingen, aanvragen studiebeurs etc.

18 Informatie over (eind)examen
Magister Alle cijferinformatie Examenreglement PTA Data en tijdstippen Algemene informatie Vakinformatie

19 Voor vragen kunt u terecht bij:
Decaan mevrouw A. Engel Afdelingsleider mevrouw A.M. de Wit Examensecretaris de heer G. van Erp Klachten en/of bezwaren kunnen worden ingediend bij de examensecretaris, liefst per . De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, de rector, enkele docenten en enkele leerlingen.

20 Kennismaking met mentoren
5Ha mevr. Ferrari lokaal 114 5Hb dhr. Klesser lokaal 103 5Hc dhr. Frijns lokaal 104 5Hd mevr. de Boer lokaal 105 5He mevr. Galjaard lokaal 107


Download ppt "Coornhert Lyceum Examenjaar 5 havo 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google