De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coornhert Lyceum Examenjaar 6 VWO 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coornhert Lyceum Examenjaar 6 VWO 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Coornhert Lyceum Examenjaar 6 VWO

2 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

3 gemeenschappelijk deel
Opbouw van een profiel profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel + profielwerkstuk

4 Vakken met centraal examen

5 Vakken zonder centraal examen
WI-D, INF > met zelfstandig SE-cijfer MA, ANW, PWS > in combinatiecijfer CKV, LO > handelingsdeel

6 Profielwerkstuk (PWS)
Meesterproef: het schoolexamen vwo omvat mede een profielwerkstuk. Het is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. Schriftelijk werkstuk en presentatie Betreft tenminste één groot examenvak, eventueel gecombineerd met een ander vak.

7 Combinatiecijfer Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer. De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer: ANW Maatschappijleer Profielwerkstuk De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd ? Gemiddelde van alle gemaakte centrale examens minstens 5,5
Voor Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt (1x5) Alle examenvakken tellen mee voor de slaag- zakregeling CKV en LO moeten naar behoren (voldoende) zijn afgerond. Alle vakken > 6 geslaagd 1 x 5 > geslaagd 2 x 5 > 2 compensatiepunten nodig 1 x 4 > 2 compensatiepunten nodig 1 x 5 en 1 x 4 > 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamen (SE) Dit jaar nog 3 SE-weken, die starten op:
22 oktober, 12 januari en 23 maart Luistertoetsen DU, EN, FA: 19, 20 en 21 januari Na elke SE-periode kan 1 toets herkanst worden. Twee keer ongeoorloofde absentie > herkansing ontzegd Handelingsdelen niet tijdig afgerond > herkansing ontzegd

10 Afwezigheid bij schoolexamens
Bij verhindering van tevoren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - telefonisch rechtstreeks aan afdelingsleider via ‘examentelefoon’ Inhalen is alleen mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts. Ongeoorloofde absentie gaat ten koste van een herkansingsmogelijkheid

11 Centraal Examen (CE) do. 16 april: uitreiking cijferlijst SE
vr. 17 april: cijferlijst SE ondertekend retour ma. 20 april – vr. 24 april: examentraining vr. 24 april – laatste lesdag za. 25 april – zo. 10 mei: meivakantie ma. 11 mei: begin CE (Nederlands) wo. 27 mei: laatste examen (scheikunde) do. 11 juni: examenuitslag 1e tijdvak vr. 19 juni: diplomauitreiking 1e tijdvak

12 Gang van zaken tijdens examens
Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden. Neem alle toegestane hulpmiddelen mee. Geen mobiele telefoons mee in de zaal. Na een klokuur mag men de zaal verlaten. Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Na het examen Alle centrale examens worden nagekeken door examinatoren (vakdocenten) van de school en door een tweede corrector van een andere school. Donderdag 11 juni worden de normen per examenvak bekendgemaakt en de uitslag van het examen bepaald.

14 Herexamen in tweede tijdvak
Kandidaten mogen in één vak opnieuw een centraal examen afleggen, ook om een reeds voldoende cijfer te verbeteren. Vrijdag 12 juni: aanmelden tweede tijdvak Dinsdag 16 juni: start tweede tijdvak Dinsdag 30 juni: uitslag tweede tijdvak Woensdag 1 juli: diploma-uitreiking 2e tijdvak

15 Studiekeuze en aanmelding HBO en WO
Bezoek open dagen vervolgopleidingen, vooral in november en februari Zorg dat je in gesprek komt met docenten, studenten, beroepsbeoefenaren Zorg dat je LOB-dossier in orde is Houd contact met de decaan over aanmeldingsdata, lotingen, aanvragen studiebeurs, etcetera

16 Informatie over (eind)examen
Magister Alle cijferinformatie Examenreglement PTA Data en tijdstippen Algemene informatie Vakinformatie

17 Voor vragen kunt u terecht bij:
Decaan vwo mevrouw E. van Leersum Afdelingsleider de heer G. Creyghton Examensecretaris de heer G. van Erp Klachten en/of bezwaren kunnen worden ingediend bij de examensecretaris, liefst per . De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, de rector, enkele docenten en enkele leerlingen.

18 Kennismaking met mentoren
6Va de heer H. van Benthem 001 6Vb mevrouw I. Haeck 003 6Vc de heer J. Verhoeven 005


Download ppt "Coornhert Lyceum Examenjaar 6 VWO 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google