De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenjaar 6 VWO 2014-2015. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenjaar 6 VWO 2014-2015. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 Examenjaar 6 VWO 2014-2015

2 Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

3 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Opbouw van een profiel + profielwerkstuk

4 Vakken met centraal examen

5 WI-D, INF > met zelfstandig SE-cijfer MA, ANW, PWS > in combinatiecijfer CKV, LO > handelingsdeel Vakken zonder centraal examen

6 Profielwerkstuk (PWS)  Meesterproef: het schoolexamen vwo omvat mede een profielwerkstuk. Het is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.  Schriftelijk werkstuk en presentatie  Betreft tenminste één groot examenvak, eventueel gecombineerd met een ander vak.

7 Combinatiecijfer  Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer.  De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer:  ANW  Maatschappijleer  Profielwerkstuk  De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd ?  Gemiddelde van alle gemaakte centrale examens minstens 5,5  Voor Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt (1x5)  Alle examenvakken tellen mee voor de slaag- zakregeling  CKV en LO moeten naar behoren (voldoende) zijn afgerond.  Alle vakken > 6geslaagd  1 x 5 > geslaagd  2 x 5 > 2 compensatiepunten nodig  1 x 4 >2 compensatiepunten nodig  1 x 5 en 1 x 4 > 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamen (SE)  Dit jaar nog 3 SE-weken, die starten op: 22 oktober, 12 januari en 23 maart  Luistertoetsen DU, EN, FA: 19, 20 en 21 januari  Na elke SE-periode kan 1 toets herkanst worden.  Twee keer ongeoorloofde absentie > herkansing ontzegd  Handelingsdelen niet tijdig afgerond > herkansing ontzegd

10 Afwezigheid bij schoolexamens  Bij verhindering van tevoren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - telefonisch rechtstreeks aan afdelingsleider via ‘examentelefoon’  Inhalen is alleen mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts.  Ongeoorloofde absentie gaat ten koste van een herkansingsmogelijkheid

11 Centraal Examen (CE)  do. 16 april: uitreiking cijferlijst SE  vr. 17 april: cijferlijst SE ondertekend retour  ma. 20 april – vr. 24 april: examentraining  vr. 24 april – laatste lesdag  za. 25 april – zo. 10 mei: meivakantie  ma. 11 mei: begin CE (Nederlands)  wo. 27 mei: laatste examen (scheikunde)  do. 11 juni: examenuitslag 1 e tijdvak  vr. 19 juni: diplomauitreiking 1 e tijdvak

12 Gang van zaken tijdens examens  Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden.  Neem alle toegestane hulpmiddelen mee.  Geen mobiele telefoons mee in de zaal.  Na een klokuur mag men de zaal verlaten.  Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Na het examen  Alle centrale examens worden nagekeken door examinatoren (vakdocenten) van de school en door een tweede corrector van een andere school.  Donderdag 11 juni worden de normen per examenvak bekendgemaakt en de uitslag van het examen bepaald.

14 Herexamen in tweede tijdvak Kandidaten mogen in één vak opnieuw een centraal examen afleggen, ook om een reeds voldoende cijfer te verbeteren.  Vrijdag 12 juni: aanmelden tweede tijdvak  Dinsdag 16 juni: start tweede tijdvak  Dinsdag 30 juni: uitslag tweede tijdvak  Woensdag 1 juli:diploma-uitreiking 2 e tijdvak

15 Studiekeuze en aanmelding HBO en WO Bezoek open dagen vervolgopleidingen, vooral in november en februari Zorg dat je in gesprek komt met docenten, studenten, beroepsbeoefenaren Zorg dat je LOB-dossier in orde is Houd contact met de decaan over aanmeldingsdata, lotingen, aanvragen studiebeurs, etcetera

16 Informatie over (eind)examen  MagisterAlle cijferinformatie  www.coornhert.nl Examenreglement PTA Data en tijdstippen  www.eindexamen.nl Algemene informatie  www.examenblad.nl Vakinformatie

17 Voor vragen kunt u terecht bij: Decaan vwomevrouw E. van Leersum e.vanleersum@coornhert.nl Afdelingsleiderde heer G. Creyghton g.creyghton@coornhert.nl Examensecretaris de heer G. van Erp g.vanerp@coornhert.nl Klachten en/of bezwaren kunnen worden ingediend bij de examensecretaris, liefst per e-mail. De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, de rector, enkele docenten en enkele leerlingen.

18 Kennismaking met mentoren 6Vade heer H. van Benthem 001 6Vb mevrouw I. Haeck003 6Vcde heer J. Verhoeven005


Download ppt "Examenjaar 6 VWO 2014-2015. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google