De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brugklas vmbo-mavo CSG Het Streek locatie Zandlaan Voorlichtingsavond 15 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brugklas vmbo-mavo CSG Het Streek locatie Zandlaan Voorlichtingsavond 15 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Brugklas vmbo-mavo CSG Het Streek locatie Zandlaan Voorlichtingsavond 15 september 2015

2 Veranderingen (1) (vaak) verder fietsen zware boekentassen meer huiswerk gescheiden van vriend(innen) de jongste i.p.v. de oudste 1

3 Veranderingen (2) groter gebouw, bijna helemaal nieuw heel veel personeel zoveel andere leerlingen vroeger opstaan minder tijd om te spelen ……………………… (vult u maar aan) 2

4 Vakken (1) Beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen) Biologie Drama (kunstzinnige vorming) Engels Godsdienst 3

5 Vakken (2) Lichamelijke opvoeding Loopbaanleren (LBL) Mens & Maatschappij Mentorles (ME) Muziek (kunstzinnige vorming) Nederlands 4

6 Vakken (3) Rekenen Sportklas (keuzevak) Sport Highschool (keuzevak) Taal Vakroute Techniek (alleen Z1C) Wiskunde 5

7 Vakroute Techniek (Z1C) Praktisch 10 uur vakmanschap, meesterschap; ook in leerjaar 2 Het nieuwe vmbo (accent op techniek; aanleren van algemene vaardigheden) in leerjaar 3 en 4 Werkend leren Samenwerking met het mbo i.v.m. doorgaande leerlijnen en een goede aansluiting 6

8 Sportklas (keuzevak) Diverse sportactiviteiten Sportieve instelling Samenwerken Omgaan met verschillen Leerlingen zitten in Z1A, Z1F of in Z1H Toelatingscriteria: motivatie, inzet en technische kwaliteiten Proefperiode tot de herfstvakantie 7

9 Taken mentor (1) Spreekbuis tussen thuis – school Geven mentoruur en meerdere vakken Voortgang cijfers bewaken Voorbereiden rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen Begeleiding (individueel/klas) 8

10 Taken mentor (2) Zo mogelijk conflictoplosser Contact met leerling klas ouder(s)/verzorger(s) docenten (+ Onderwijs Ondersteunend Personeel) eventuele andere begeleiders 9

11 Begeleiding Mentorles Remediale hulp, o.a. door AAM en THE Vertrouwenspersonen + contactpersoon seksuele intimidatie Orthopedagoog Schoolmaatschappelijk werk Schoolarts Huiswerkbegeleiding o.a. door Brein-brekers 10

12 Becijfering (1) Cijfers mogelijk voor: schriftelijke overhoringen proefwerken mondelinge overhoringen werkstukken/werkstukjes verslagen praktijktoetsen 11

13 Becijfering (2) presentaties groepswerk Schriftelijke rapportage 4 x per jaar cijferkaart/rapport inzicht/studiehouding 12

14 Gewenningsperiode Tot 3 oktober 2015 Instapniveau: gemiddeld - bemoedigen Mogelijkheid tot herkansen - voorwaarde(n) Brugklasintroductiedagen 13

15 Eénjarige brugklasperiode Brugjaar Overgang PO-VO Determinatie Relatie – prestatie IJkmoment: in ieder geval bij het 2 e rapport (februari 2016) Tussenstand: 3 e rapport (april 2016) Overgangsnormen komen op de webportal te staan Lessentabellen staan op de webportal 14

16 Contacten huis – school (1) Ouderavonden algemeen vakdocenten mentor Eventueel huisbezoek Rapportages 15

17 Contacten thuis – school (2) Telefonisch Brief E-mail (b.v. wnl@hetstreek.nl) Internet roosterwijzigingen (zie dagrooster) Website (nieuws, agenda, brieven, enz.) webportal (Magister: absentie, cijfers, enz.) 16

18 Meer dan alleen lessen Wintersportdag Schaatsen/zwemmen Schoolfeesten Sporttoernooien interscholair Projecten BSA (maandagmiddag) Sportklas (vrijdagmiddag) 17

19 Data Streeknieuws (digitaal) www.hetstreek.nl Schoolvakanties cursusjaar 2015-2016 staan op de website (Zandlaan/Ouders/Belangrijke data) Zie ook de schoolgids op de website (Wie zijn wij/Jaarverslagen en andere strategische documenten) 18

20 Tenslotte Wij, het personeel van “CSG Het Streek locatie Zandlaan”, hopen voor de komende jaren op een prima samenwerking. Voor nu: “Wel thuis, fijn dat u er was” 19


Download ppt "Brugklas vmbo-mavo CSG Het Streek locatie Zandlaan Voorlichtingsavond 15 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google